mandag 15. januar 2018

Gull som glimrer

Gjennom 5000 år har gull dannet utgangspunkt for status, rikdom og verdimål. Gullet løper som en rød tråd gjennom pengenes historie, fra de første myntene fra Lilleasia omkring 610 f.Kr. opp til det tjuende århundre da gullreserver var grunnlaget for pengesystemene våre.

Kulturhistorisk museum i Oslo har en permanent utstilling med gullmynter som tema. Gull verdt – når mynter blir historie. Utstillingen viser verdens første mynt utstilt sammen med gullmynter opp gjennom 2 600 år. Fridtjof Nansens og Roald Amundsens samling av ordner og gullmedaljer. Dessuten kan du stirre på 15 000 gullmynter fra Norges Banks gullbeholdning i gullportalen. Gull som glimrer er vel verdt å ta med seg hvis du har en viss interesse for det gyldne metallet. Gull som glimrer utstilling

søndag 14. januar 2018

The Zen of Terry Pratchett on Gold in your Pockets

And he dreamed the dream of all those who publish books, which was to have so much gold in your pockets that you would have to employ two people just to hold your trousers up.

onsdag 10. januar 2018

Gull-mafia og moms-fixing?

av Robert Wood - Sosiolog
Hvor mange investeringsmynter i sølv og gull som blir importert og solgt i Norge, vet ikke myndighetene. Gråsonemarkedet for momsfrie edle metaller snakkes det ikke høyt om i finans- og politikerkretser.

Amerikanske myndigheter derimot, kan nøyaktig dokumentere hvor mange American Eagle én ounce (31,10 gram) mynter som ble solgt i 2017. Ifølge U.S. Mint ble det solgt 302500 gullmynter, noe som tilsvarer 9408 kilo rent gull. Dessuten ble det solgt 18065500 sølvmynter, noe som tilsvarer 561861 kilo rent sølv. Av forskjellige finansielle årsaker ble 2017 et dårlig salgsår sammenlignet med 2016. I 2016 ble det solgt imponerende 985000 gullmynter og 37701500 sølvmynter.

Investeringsmynter i Norge
Det selges og kjøpes betydelige antall sølv- og gull investeringsmynter i Norge hvert år. Noen forhandlere selger både over disk og over nett. Andre forhandlere selger bare over nett. Nå selges det ikke bare American Eagle mynter, men alles favoritt: Canadian Leaf gull- og sølvmynter går som hakka møkk. De kinesiske Panda-myntene i gull og sølv med søte pandamotiver er populære til tross for at de er litt dyrere enn andre investeringsmynter. Dessuten er investeringsmynter med australske nasjonaldyr med kenguruer, koalaer og kokaburraer i vinden.  Australske investeringsmynter
   Kort sagt, det ble solgt store mengder gull- og sølvmynter i Norge i 2017, men hvor mange klarer ikke jeg å finne en detaljert oversikt over. Stor eksport av gull fra ikke-gull-produserende Norge betyr at gullet må komme uregistrert inn i Norge for deretter å bli eksportert igjen. Tolletaten fortsetter å klø seg i hodet
   Leter du i Statistisk Sentralbyrås tallmateriale finner du riktignok import av gull og sølv som gullsmedvarer. Men i og med at investeringsmynter ikke er en vare, blir de ikke registrert av SSB som vanligvis får tallmateriale om import og eksport fra Tolletaten.
   Tolletaten sier på sin side at investeringsmynter er en vare og ikke en valuta, og dermed skal merverdiavgift betales ved egenimport. Ved tidligere henvendelser fra meg har Tolletaten ikke kunnet dokumentere hvor mye av denne varen av investeringsmynter som blir importert.
   Finansdepartementet skriver at investeringsmynter er valuta, og følgelig er myntene dermed fri for merverdiavgift. På forhandlernes nettsider blir dette selvfølgelig framhevet som et stort pluss for kjøperen.
   Skatteetatens juridiske avdeling påstår derimot at det ikke er valuta. Og hvis man besitter investeringsmynter ved slutten av året, skal dette opplyses og eventuelt skattlegges etter verdien på sølv og gull per 31.12.2017.
   Norges Bank vil eller kan ikke ta standpunkt til hvor mye fremmed valuta som importeres til landet i form av utenlandske sølv- og gullmynter. Det eneste Norges Bank kan si, er at norske 1500 kroners gullmynter som er preget på vegne av Norges Bank, er valuta og gyldig betalingsmiddel. Norske sølv- og gullmynter er dermed kontanter underlagt valutalovene som omfatter alle slags andre kontanter som er gangbar mynt i kongeriket.
   I ovennevnte sammenheng er det viktig å presisere at det ikke dreier seg om mynter som er samleobjekter. Det dreier seg kun om gull- og sølvmynter som ene og alene selges og kjøpes som verdibærere i kraft av metallverdien (altså investeringsmynter). I investeringskretser oppfattes investeringsmynter som håndfaste alternativer til penger i banken, sedler under madrassen eller aksjer, verdipapirer og kryptonvaluta ;-).

Gull som trygg havn?
Har du penger til overs? Stoler du ikke på banken? Kan du tenke deg å plassere penger i noe annet enn aksjer, fond eller rentebærende papirer? Da kan sølv- og gull investeringsmynter være et alternativ. Det er imidlertid vanskelig å tjene penger på å kjøpe og selge håndfast gull, for forhandleren tar en pen gevinst (premium) for hver transaksjon som gjennomføres.
   Investeringsmynter vil først og fremst fungere som en personlig og betryggende backup hvis noe uventet og katastrofalt skulle skje med den norske økonomien og krona, kollaps av den amerikanske dollaren eller børskrakk av den typen som utsletter oljefondet i løpet av en uke.
   Uansett, takke et tvetydig regelverk kan man ennå få kjøpt gull i form av investeringsmynter i Norge uten å betale merverdiavgift. 10. januar 2018 koster en ounce (31,103 gram) gullmynt, 11200 - 11300 kroner over disk.

fredag 5. januar 2018

Mynter fra Down Under

av Robert Wood
Perth Mint produserer investering sølv- og gullmynter med velkjente australske dyremotiver. 2018 seriene er nå å få kjøpt uten merverdiavgift. The Year of the Dog Lunar mynten er dessuten et flott samleobjekt.

Det kinesiske nyttår er på 16. februar 2018 og slutter 4. februar 2019. En Australsk Lunar mynt i gull på en ounce (31,103 gram) koster for tiden ca. 11 400 til 11 600 kroner. Mynten finnes i en rekke vektenheter, men 1 ounce mynten er det beste kjøpet. En Kenguru 2018 en ounce sølvmynt koster i begynnelsen av januar ca. 170 – 175 kroner, og en Kokaburra 2018 koster ca. 180 – 190 kroner.   Australske sølvmynter er litt dyrere enn den canadiske Leaf mynten, men samler du på investerings mynter er det vakre og morsomme objekter å ha i samlingen. Australias 2018 investeringsmynter

torsdag 4. januar 2018

The Hobitt and Smaug Gold

Dragons, dwarves and humans love gold. They can never get enough of the coveted metal.

In Greek myth dragons were set by the gods to guard golden treasures. Two famous examples are the Dragon of the Golden Fleece and the Dragon of the Golden Apples. Another famous dragon is Smaug in The Hobbit. He guards the gold he has stolen from the dwarves. Enjoy this scene where Smaug is drowning in blazing hot gold. Smaug gold scene

onsdag 3. januar 2018

The End of the Rainbow

by Robert Wood
Kitco readers are pessimists. They feel that the World is in for a rough ride and the price of gold will rise.


Kitco: Where do you see gold prices by the end of 2018?

%           Votes
30%        1,040       Above $1,500
25%           869       Between $1,400 and $1,499
28%           967       Between $1,300 and $1,399
3%               99        Between $1,200 and $1,299 
1%               33        Between $1,100 and $1,199
13%           453       Below $1,100
Total Votes: 3,461 – January, 3de 2018

My vote: I see gold prices between $ 1300 and $ 1399 if Wall Street does not have another “worst day in stock market history”.

fredag 29. desember 2017

Gull økte i verdi i 2017

av Robert Wood - Sosiolog
Gull gjorde det godt i år. Det skinnende metallet er mer populært enn på lenge. Til tross for at aksjemarkedet har hatt en oppadgående kurve søker mange til en trygg havn gullet alltid har representert.

Krypto valutaen, Bitcoin, tok av som en russisk Iskander-M rakett og økte i verdi som en inflasjonsknust 100 trillioner Zimbabwe dollar.
   Den amerikanske dollaren krabbet i løpet av året sakte nedover i verdi parallelt med Den norske kronas verdifall mot andre viktige valutaer. På slutten av 2017 måtte man betale kroner 8,30 for en US dollar, men dette gav ikke billigere gull fordi prisen på det skinnende metallet steg.
   I begynnelsen av januar 2017 kostet 1 troy ounce ( 31,103 gram) gull $ 1150 til en kurs på NOK 8,65 = NOK 9948. På slutten av desember var prisen $ 1298 til en kurs på NOK 8,27 = NOK 10745. En prisstigning på 148 US dollar i løpet av året mer enn kompenserte for at dollaren ble svakere.
   For kjøpere av håndfaste gullmynter kostet en 1 ounce American Golden Eagle mynt ca. 11300 kroner og en Canadian Leaf ca. 11200 kroner 29.12.2017.

2018 Same Shit? Same Wrapping?

Hva vil skje med prisen på gull i 2018? Ingen kan si med sikkerhet, men geopolitisk uro i Midtøsten, Nord-Korea samt uberegnelig storpolitikk mellom USA, Russland og Kina vil påvirke gullprisen. Brexit og økonomisk ustabilitet i Euroland gjør eller ikke verden til et bedre sted. Kort oppsummert tipper jeg at prisen på gull vil stige omtrent det samme som i 2017 med en stigning på 100 til 200 dollar desember 2018. Gitt at ikke noe fullstendig uforutsett vil skje. Som for eksempel et nytt børskrakk på Wall Street.