tirsdag 17. april 2018

Farget gull

Rent gull er ikke å få kjøpt i norske gullsmedbutikker. Rent gull er svakt gul-rødt. Farget gull, enten hvitt, gult, grønnlig, rødlig eller rosa er blandet med andre metaller.

Det er mulig å produsere 100% rent gull, men det er ekstremt kostbart og må gjøres på atomnivå. Det reneste gullet man for tiden kan kjøpe over disk er kanadisk produserte mynter med en renhet på 99,999%. I praksis regner man i dag 99,9% for 24 Karat. Farget gull, er gull som er blandet med andre metaller som for eksempel kopper og sølv. Farget gull kan være 18 Karat (750) (75% gull), 14 Karat (585) 58,5%, 10 Karat (461) 41,6% og 9 Karat (375) 37,5%. Det er vel verdt å huske at gull som selges hos norske gullsmeder stort sett er 14 Karat gull blandet ut med verdiløse metaller. 9 Karat gullsmykker er et godt eksempel villedende markedsføring. Smykkene inneholder så lite gull at de ikke fortjener betegnelsen gullsmykker.

onsdag 21. mars 2018

Guldets Egenskaber – IV

Om Tilbøjelighed med Kongevand
Guld anløber ikke saaledes som Sølv i Svovelbrinte, det opløser sig i Kongevand og alle Vædsker, som udvikle klor; ligeledes opløses det næsten med samme Lethed af Brom. Æteriske Opløsninger af Mangansuperklorid oppløse Guld, ligsaa Blyhyperklorid, Manganets, Nikkelets og Kobaltets Seskviklorider og – Bromider, endelig Jodbrinte, som er æterholdig. Hed koncentreret Svovelsyre med nogen Salpetersyre opløser Guld; af den gule Vædske fældes Guld metallisk ved Tilsætning af Vand. Det er af Betydning for Forstaaelsen baade af Guldlejernes Dannelse og af Fremgangsmaaade ved Guld’s Fremstilling ad vaas Vej af malme, at Guld ved højere Temperatur er noget opløseligt i de tunge Metallers (Jærn , Kobber) Opløsninger; selv ved almindelig Temperatur er dette Tilfældet, naar der er rigelig Kulsyre til Stede. Ved Smelting med Boraks bliver Guld bleggult, med Salpeter mere rødt. Svovel forbinder sig ikke direkte med Guld; men naar det smeltes med Alkaliemetallenes højere Sulfider, dannes let Guldsulfid. Guld er en- til tre gyldigt; man kender 4 Forbindelser med Ilt (Surstof): Guldoxydul, Au2O, Guldoxyduloxyd, Au2O2, Guldoxyd, Au2O3 og AuO2
 - Physica et Mystica - Vol I

tirsdag 13. mars 2018

Guldets Egenskaber – III

Om Tilbøjelighed med Kvægsølv
Af alle metaller har Guld den største Tilbøjelighed til at forbinde sig med Kvægsølv til Amalgam. Guld’s farve paavirkes i høj Grad af smaa Indblandinger af fremmede Metaller. Vægtfylden for støbt Guld er 19,30 – 19,33, for mekanisk behandlet Guld 19,65, for udfældet Guld 19,55 – 20,17. ved at oppvarmes fra 0 til100 C utvider Guld sig 0,001466 i Længde, Varmefylden er 0,03244. Det smelter lettere end Kobber, vanskeligere end Sølv. Smeltepunktet ligger ved 1200 grader. Smeltet Guld har et søgrønt Skær; ved Størkning trækker det sig stærkt sammen, egner sig derfor ikke til Støbning. I Knaldluftflammen og ved den elektriske Gnist forflygtiger Guld, i Luften holder det sig aldeles uforandret, det modstaar Syrer og smeltende Alkali, men angribes ikke lidt af dem, naar en elektrisk Strøm virker samtidig. - Physica et Mystica – Vol. I

søndag 11. mars 2018

Den Store Britiske Myntjakten

av Robert Wood – Sosiolog -
Den 1. mars ønsket jeg å kjøpe 10 pence mynter fra The Royal Mint: The Great British Coin Hunt 2018 UK 10p coins – the UK’s first UK 10p coin collection from A to Z.

Kø!
Til min store overraskelse havner jeg i en virtuell kø. Sist gang jeg opplevde det, var innlevering av selvangivelsen. Pågangen for å kjøpe 10 pence mynter var så enorm at servere ikke klarte å ekspedere horder av ivrige kjøpere, meg inkludert. På typisk britisk vis brukte The Royal Mint humor og selvironi for å avstresse køen ved å melde: You are in a Great British Queue! Jeg befant meg i køen som nummer 13 510.
   The Great British Coin Hunt er en samling 10 pence mynter som skal fange “essensen av det britiske”. Kort sagt lanserer The Royal Mint 2,6 millioner “typisk britisk” mynter. Myntene er dekorert med symboler, for eksempel 007 James Bond og Loch Ness uhyret.

Mynt-jakten favner vidt 

The Royal Mint tok utgangspunkt i dagens britiske alfabet på bare 26 bokstaver med følgende erkebritiske symboler:

A - Angel of the North, B - Bond... James Bond, C – Cricket , D - Double Decker Bus, E - English Breakfast, F - Fish and Chips, G - Greenwich mean time, H - Houses of Parliament, I - Ice-cream Cone, J – Jubilee, K - King Arthur, L - Loch Ness Monster, M – Mackintosh, N - National Health Service, O - Oak Tree, P - Post Box, Q – Queuing, R – Robin, S – Stonehenge, T – Tea, U - Union Flag, V – Village, W – World Wide Web, X – X Marks the Spot, Y -Yeoman Warder, Z – Zebra Crossing

Noen av symbolene er ukjente utenfor De britiske øyene, men andre igjen er velkjente over store deler av verden
   The Royal Mint benytter, på mange forskjellige vis, penger til å spre kultur og reklamere for Storbritannia. Det geniale med The Great British Coin Hunt er at hver gang de 2,6 millioner myntene bytter hender, oppstår en reklame-effekt. Dessuten er folk villige til å betale for myntene. Billigere reklameframstøt kan man lete lenge etter.
   Myntene kommer neppe til å oppnå særlig samleverdi da opplaget er for stort. Men, Laughing Out Loud! Britene kjøper myntene fordi de elsker britisk identitet, og utgivelsene er med på å forsterke denne og alt de er stolte av og som de gjerne vil vise hverandre og resten av verden.

Alternativ virkelighet
Forsøk å forestille deg at det er kø for å kjøpe Norges Banks minnemynter. Forestill deg at det er 13 000 ivrige myntsamlere som er villige til å vente i timevis foran datamaskinen for å kjøpe mynter tilsvarende én krone. En umulig tanke. Norges Banks ledelse har det ikke i seg. Ledelsen er opptatt med å spille på verdens børser med oljepenger og redde utlånskåte og uforsiktige banker, for eksempel DNB, opp av konkursmyra hver gang det skjer. Seriøs norsk kulturformidling gjennom Norges Banks Myntprogram? In Your Dreams!

Vassgraut filosofi
Norges Banks grunnleggende filosofi er at penger ikke egner seg til å spre kunnskaper om «typisk» norsk kultur.
   Det begynte med at Norges Bank, uten protester, i 2004 nedla Den Kongelige Mynt. Galskap satt i system! Den Kongelige Mynt var en kulturbærer i seg selv, og gjennom nedleggelsen er Norge blitt et kulturelt fattigere land. «Mynten» ble opprettet i 1686, og så vidt meg bekjent har ingen andre land lagt ned en slik institusjon. Norges Banks argumentasjon, og Finansdepartementets under regjeringen Stoltenberg 01.06.2007, var blant annet: "Norges Bank advarer mot å øke hyppigheten på utgivelse av slike mynter, (og viser til at) hyppigere utgivelser vil innebære en utvanning av denne formen for offisiell markering, samt at symbolverdien blir redusert, og at den økonomiske risiko øker."
   Hverken bankfolk, politikere, reislivsfolk eller andre som bør ha interesse for Norge som turistland og norsk kultur, forsto at Norges Bank med noen tasteklikk hadde nedlagt den beste kulturformidleren ved siden av Kongehuset Norge: Den Kongelige Mynt.
   Sentralbankens lobbyvirksomhet mot historieløse politikere, livredde byråkrater og pasifiserte medier sikrer at Den Kongelig Mynt forblir i sarkofagen til Dovre er erodert og skylt ut i oljetomme Nordsjøen. Argumentene om økonomisk risiko består av magiske økonom-ord som lønnsomhet, kostnader og satsing på billigere produksjon i utlandet. Indirekte ble det hevdet at nordmenn er for inkompetente til å lage flotte mynter og forfalskningssikre sedler. Så udugelig er det norske folk at Norges Bank ikke klarte å finne verdige kvinner og menn til å pryde de nye sedlene som blir sluppet i perioden 2017 – 2019. Et torskehue på 200-kroner lappen. Hurra!
Les gjerne: Norges Bank motarbeider inovasjon


fredag 9. mars 2018

The Zen of Terry Pratchett on Gold and Landscape

Sunlight poured like gold across the sleeping landscape. (Not precisely of course. Trees didn’t burst into flame, people didn’t suddenly become very rich and extremely dead, and the seas didn’t flash into steam. A better simile, in fact, would be, “not like molten gold.”)

onsdag 7. mars 2018

Gull? Rett eller galt?

Robert Wood – Sosiolog -
Du har 500 000 kroner å investere med tanke på framtiden. Fond er rådet du får fra bankens og finanshusenes rådgivere. Men hva om du blir Kjerringa mot strømmen og investerer i gullmynter?

Investeringsmynter i gull er fritatt for merverdiavgift så lenge du ikke forsøker å importere dem selv. 6. mars 2018 koster én 1 ounce gullmynt ca. 11 000 kroner. En ounce-mynt veier 31,103 gram, og det betyr at du kan kjøpe 45 gullmynter for 500 K. Du blir eier av1,413 kilo gull innpakket i fire små plastikkrør + fem mynter i plastikk-kapsler. Du får fint plass til gullet i en lomme, og du er på vei å oppfylle utsagnet til en av Terry Pratchetts romanfigurer: Which was to have so much gold in your pockets that you would have to employ two people just to hold your trousers up. Gull er tyngre enn bly, slik at lagring tar lite plass. En liter melkekartong fylt med gull vil veie over 19 kilo.

Fordeler og ulemper
Gullmynter er upraktiske, gullbarrer nesten håpløse. Noen investerer i begge deler, men myntene er morsomst. Noen er miniatyr kunstverk du best kan nyte under et forstørrelsesglass. Dessuten er det mindre vanskelig å innløse gullmynter, og enkelte, som for eksempel Canadian Leaf gullmynten, er godt sikkerhetsmerket.
   Leter du etter rasjonelle forklaringer for å investere i gullmynter, lurer du deg selv. Hva er vitsen med å betale 11 000 kroner for 31,103 gram gult metall som stort sett ikke brukes til noen ting? Historisk sett har gull blitt brukt til smykker, dekorasjon og kunst. 10 – 12 % brukes i elektronikk. Stort sett graves metallet opp, og deretter gjemmes det bort i pengeskap, vitrineskap og madrasser.
   Leter du etter irrasjonelle forklaringer for å kjøpe gull, er svært mange av dem basert på frykt for ett eller annet. Den vanligste begrunnelsen for å kjøpe gull er at det gylne metallet beholder en eller annen form for verdi når pengesystemer drar dit høna sparker.
   En annen grunn til å kjøpe gull er frykt for ukontrollert inflasjon. Det er ikke mer enn 25 år siden inflasjonen var på 12 - 14 %, og i dag blir pengene på bankkontoen dine 2 – 3 % mindre verdt hvis Norges Bank når inflasjonsmålet sitt.

Ikke fysisk gull
Et tredje alternativ er å kjøpe «ikke fysisk gull» i fond som har spesialisert seg på kjøp og salg av dette metallet som ligger fast lagret i enorme hvelv rundt om i verden. Soros Fund Managment er det mest kjente navnet i denne bransjen. I Norge er det imidlertid ikke vanlig å investere i fond som spesialiserer seg på metall. Inngangsbilletten er høy for småsparere, og dessuten vil du trenge gode kunnskaper for å investere på egen hånd.
   I ettertid er det klart at Norges Bank hadde tjent grovt på årlig å investere 10 % av oljepenger i gull fra 2004. For deretter å selge det med enorm fortjeneste til Kina i 2018. Sannsynligvis ville dette ha vært den beste investeringen Oljefondet noensinne hadde gjort. Denne lunkne innstillingen til gullinvesteringer viser seg også i at Norges Bank solgte unna, til hemmelige kjøpere, for slikk og ingenting, krigsgullet norske patrioter var villige til å ofre livet for da krigen brøt ut. Moralen er: Sats ikke livet for et ubrukelig metall - eller for lunefulle herskere.

Aksjer i gullgruver
Et fjerde alternativ er å kjøpe aksjer i gullgruver. Denne skitne, miljø- og klimaødeleggende industrien begynner, etter flere år med enorme lån og sammenslåinger, å komme på økonomisk fote igjen. Sjekk ut Barrick Gold (ABX), Newmont Mining (NEM), Goldcorp (GG) eller Anglogold Ashanti (ANG) . Nordnet er et godt startpunkt for aksjekjøpere som vil gamble med aksjene sine selv istedenfor å overlate spekulasjonen til dyre «rådgivere» med millionbonuser.

Salg av gull
På samme måte som fondsforvaltning, har gull sine fordeler og ulemper. Den dagen du skal selge gullet, vil du sannsynligvis oppdage at det er lett å selge, men svært vanskelig å få en rettferdig pris: Gullkjøpere vil også tjene penger, og noen av dem er mer grådig enn Onkel Skrue. Det lønner seg å ta en ringerunde eller en trimtur i by’n og sjekke ut hvem som er villig til å gi hva. Kanskje du til og med kan få en god deal av gullkjøpere som har satt opp bordene sine på sentrale kjøpesentre? Man vet aldri. 

Investering for framtiden
Selvfølgelig er det andre typer investeringer som kan gi god avkastning. Børsen har steget jevnt og trutt i ni år nå, og hvis meglerne ved dataskjermene er noenlunde edruelige, burde de ha økt verdien på fondene dine. I dagens oppgangstider burde årlig avkasting på 8 – 10 % være fullt mulig uten at du utsetter deg for den økonomiske ekstremsporten som kjøp og salg av gull kan innebære. Uansett, hvis du likevel vurderer å investere noen av ressursene dine i gull-bransjen, vurder følgende:
   Gull er en langtidsinvestering og en kontra-investering. Sannsynligvis vil du bare tjene penger hvis du kjøper til virkelig lave priser og den norske krone er sterk. Ingen av disse premissene er til stede i dag. Gull er forholdsvis dyrt og krona er svak. 
   Hvis du fortsatt likevel føler trang til å kjøpe gullmynter, så vent, uansett hvor lang tid det må ta, med å selge. Vent til den neste inflasjonsbølge vrir kontrollen ut av hendene på finansekspertene i Norges Bank. Akkurat nå skryter Norges sentralbank av at den har god kontroll og sikter mot en kontrollert inflasjon på 2 %. Men norsk økonomi hviler på dollar og euro-økonomi, og både Den amerikanske og Den europeiske sentralbank trykker penger fortere enn dasspapir. Vent til neste store tsunami rammer fondsinvestorene og børsene over hele verden raser nedover som snøskred i Jotunheimen. Vent til noe skjer og vurder da om det lønner seg for deg å selge gullmyntene med god fortjeneste.
   Med andre ord: De samme reglene som gjelder for fondsinvesteringer og bankinnskudd, gjelder også for gull. Lås ikke alle pengene dine i gull, nedbetal gjeld og da spesielt kredittkortgjeld, ha litt kontanter under madrassen som beredskap. Hvis du likevel vil investere i den gylne fristelse, se det som en langsiktig finansiell back-up som kun gir avkastning under spesielle omstendigheter.

Samleobjekter
Gullmynter er en upraktisk investering. Men hvis du vil samle dem og betrakte dem som vakre gjenstander, får du visse tilleggsverdier. «Kongenes hobby» og gullmynter er ekstra sjarmerende fordi de er - akkurat! - av gull. Gullmynter er vakre å se på, deilige å holde i, og noen kan med rette kalles for kunstverk. Blir du en samler og en investor, blir du et lykkeligere menneske.
Les: Fond? Rett eller galt?

mandag 5. mars 2018

Guldets Egenskaber - II

 Om Strækkelighet
Guld, Aurum = 196,64. I Strækkelighed overgaar Guld alle andre Metaller; man fremstiller Bladguld, der kun er 0,0011 Mm. Tykt, og Traad, hvorav 2000 M. kun veje 1 Gr. Meget smaa Mængder af Bly, Antimon og Vismut formindske Guld’s Strækkelighed – Bismutaurit er derfor skørt -; Arsen, Zink, Nikkel, Tin, Platin, Kobber og Sølv gjøre det samme i aftagende Grad efter den opstillede Række; derfor egne kun Kobber og Sølv sig til at meddele Guld. Haardhed uten at skade dets Strækkelighed for meget. Bærekraften er omtrent som for Sølv, nemlig pr. Kvadrat Mn. For støbt Metal 7,5 Kg., for haardt trukken Traad 20,3 – 33,2 Kg., for glødet Traad 17,1 – 18,8 Kg. Physica Mystica - Vol 1