torsdag 14. desember 2017

Norges Bank und Deutsche Bundesbank

av Robert Wood - Sosiolog
Kort etter at andre verdenskrig var slutt, begynte Deutsche Bundesbank å bygge opp Tysklands gullreserver. Norges Bank hentet ikke engang krigsgullet tilbake til Norge, men solgte unna de 33 tonnene til ukjente kjøpere i 2004.

Norges Banks ledelse vurderte ikke et øyeblikk om norske borgere var interessert i å kjøpe gullet og kan rose seg selv at de bestyrer den eneste sentralbanken i verden som frivillig har kvittet seg med landets gullbeholdning. Norge har per i dag bare noen utstillingsbarrer og gamle gullmynter i hvelvet.
   Norges Banks forakt for gull som verdibærer, strekker seg så langt at banken ikke engang vil ta sikkerhet i IMFs enorme gullbeholdning på 2814 tonn (1 tonn = 330 millioner kroner). Dette til tross for at sentralbanken, på det norske folks vegne, lånte IMF 30 milliarder norske kroner i 2009 og 69 milliarder i desember 2016. Norges Banks ledelse tror derimot at aksjemarkedet og Oljefondet vil vare til Dovre faller, men historien viser at absolutt alle pengesystemer kollapser før eller senere.
   Derimot begynte sentralbanken i Tyskland gradvis å bygge opp landets gullbeholdning etter krigen. Nå har Tyskland verdens nest største beholdning med hele 3374 tonn. Dette tilsvarer 270 000 gullbarrer, hver på 12 kilo, med en verdi på rundt 1200 milliarder kroner.

Wo ist mein Gold?
Alt syntes å være vel og bra med Tysklands gull under den kalde krigen. Halvparten av landets gull ble lagret i Frankrike, London og New York. Det var en reell frykt for krig med Sovjetunionen. Men da Deutsche Bundesbank i 2012 ville foreta en kontroll av gullet i New York, ble representantene for banken nektet innsyn av The New York Federal Reserve. Deutsche Bundesbanks representanter fikk etter mye om og men lov til å komme inn i hvelvets forværelse. Der ble de vist fem gullbarrer som bevis på at Tysklands gullreserver lå inne i hvelvet.
   Ovennevnte mangel på innsyn fyrer naturligvis opp om konspirasjonsteorier. Var Tysklands gull i hvelvet i New York, eller var det solgt til ukjente kjøpere? Det vet man ennå ikke til tross for at representanter for Deutsche Bundesbank forsikrer at gullet ligger trygt i USA. Banken mener at det fremdeles er greit å ha halvparten av landets gull på lager i utlandet. Det kan jo skje at Tyskland vil trenge å bytte gull mot valuta i en økonomisk krisesituasjon. Med andre ord: Trygg lagring av Tysklands gull i USA hviler på forståelsen av at amerikanske myndigheter ikke blir bedt om å vise at de virkelig har gullet.

Et spill for galleriet
Uansett, presset ble for stort for Angela Merkels regjering, og det ble bestemt at Tyskland skulle lagre halvparten av landets gull i Frankfurt am Main, 1710 tonn. Fram til 1997 var det bare lagret 77 tonn i Frankfurt. I 2017 klarte tyskerne å hente hjem 111 tonn fra New York og å tømme hvelvene i Paris for 105 tonn. Alt i alt har ledelsen i Deutsche Bundesbank lovt å flytte, fra New York til Tyskland, 674 tonn gull.
   Det er fremdeles ikke kommet fram håndfaste bevis på at Tysklands gull virkelig ligger lagret i New York. Merkel har spilt sitt spill for galleriet og fått tvunget hjem en liten del av gullet, men fremdeles skal det ligge 1236 tonn gull i New York og 432 tonn gull i London.
   For tyskerne må det være godt å vite at Norbert Barthle, budsjettansvarlig skravlegubbe for Angela Merkels parti, Christlich Demokratische Union Deutschlands, har sagt at Das deutsche Gold ist in den USA sicher. (Tysklands gull ligger trygt i USA.)
Goldseiten
Wo ist mein Rheingold?
Wo ist mein Gold?
Spiegel Bundesbank holt deutsches Gold vorzeitig zurück
Spiegel Bundesbank zieht 300 Tonnen Gold aus New York ab

mandag 11. desember 2017

Gull rett i dass

Noen driter penger, sier et gammelt ordtak. Men styrtrike sveitsere driter i gull. De vet at det lønner ikke å vaske gull i kloakken når det er lettere å hvitvaske penger for rike nordmenn.

En undersøkelse gjort av det sveitsiske Eawag instituttet på vegne det sveitsiske miljødepartementet omfattet 64 kloakkrenseanlegg rundt om i landet. Ut i fra prøver av kloakken kunne forskeren konstatere at 43 kilo gull til en verdi av 14 millioner kroner, og 3000 kilo sølv til en verdi av 12 millioner kroner gikk rett i dass, hvert år.
   Siden 70 % av gullet som raffineres i verden foredles i Sveits, og smykke- og klokkeindustrien bruker store mengder gull i produksjonen av gullur, er det ikke merkelig at noe metall blir skylt ned i kloakken. Gull er tungt og det trengs ikke store mengder gullstøv per liter vann før man ender opp med 43 kilo i året. Sølv, derimot,  er så billig, at til 4 kroner grammet, er det er ikke bryet verdt å feie opp og spare på ørsmå rester. Bloomberg

fredag 8. desember 2017

Gullborgen er gullsorgen

En gullsmedanmeldelse av Robert Wood
Julehøytiden nærmer seg med varme stormskritt. Reklamebrosjyrer daler ned i skjul og gullsmedene selger gråstein som gull og grønne skoger.

Løp og kjøp! Løp den andre veien! Gullborgen lanserer Julens store smykkesalg i et 20 siders moteriktig reklamehefte i rødt, hvitt og svart … Farger som går hånd i hanske med smykker i skrap-gull på en vakker reklamemodell. Diamanter på hele 0.07 carat glinser som ørsmå led-lys.
   Gullborgen annonserer gullsmykkene sine som "Gullsmykker med ekte fargestener". Noe som lett kan forlede deg til å tro at det er snakk om rent gull, det vil si gull som ikke er blandet med andre metaller. Men Gullborgens gullsmykker er 14 karat, en renhet på 585/1000. Dette er en legering for gult gull og består av 58,3 % gull, 30 % sølv og 11,7 % kobber. En ring som veier 4 gram, inneholder 2,4 gram rent gull. Gullet i en slik ring tilsvarer ca. 800 kroner i metallverdi. Men ringen vil koste 5000 – 6000 kroner over disk.
   Du betaler mye for litt gull! Gullborgen påstår at det er nødvendig å blande ut gullet på grunn av metallets mykhet, men spør hundrevis av millioner asiatiske kvinner om hvorfor smykkene deres består av nesten helt rent gull.

Lav metallverdi
Den lave metallverdien vises enda tydeligere for sølvsmykker. 999,9/1000 rent sølv koster fem kroner grammet. Dette betyr at en sølvring på 4 gram 925 S sterling inneholder edelt metall for ca. 20 kroner. Noen av sølvsmykkene har zirikoner. Dette er et hardt silikatmineral som bryter lyset godt, og det er et rimelig alternativ til diamanter. Men særlig verdifulle er ikke zirikoner.
   Ifølge Gullborgens julekatalog er smykkene i 14 karat enten det er gult gull eller hvitt gull. Gullborgens smykker kjøper du for designet, ikke for å investere i gull og absolutt ikke som investering i sølv. Les også om: Narregull til julegave

onsdag 6. desember 2017

Gull byttes mot sanksjon olje

av Robert Wood - Sosiolog
Gull for olje mellom Tyrkia og Iran. Gammelt nytt om brudd på sanksjoner mot Iran graves fram  av Aftenposten.

Amerikanske myndigheter visste allerede i 2013 at Tyrkia forsynte  Iran med gull i bytte for olje. Tiden er inne for å republisere en gammel satire over det gudommelige, internasjonale maktspillet rundt gullkalven.

Gold for oil
American authorities knew already in 2013 that Turkey helped out Iran by trading gold for oil. Time has come to republish an old satire about the divine, global, golden power play.
An international cloak and dagger thriller deserves good guys and bad guys. But who is the bad guy and who is the hero depends on the storyteller.
In days of old it was easy to see who the bad guy was because we learned from westerns that the hero wore a white hat and the bad guy wore a black hat. Then Dr. No entered, with the British macho assassin, James Bond. Now it was a little more complicated who was the villain, but since Mr. Bond killed on behalf of the British government we sided with him. As time went by we understood that evil is inherent in the mentally unstable, such as Dr. Evil, and that The British Power Elite often employs psychotic, sex-mad agents such as Austin Powers.

Zeitgeist
But the Zeitgeist changed and so did our views of right and wrong. The bad guys were the same, but our conception of heroes did change. In Star Wars, we are never in doubt who is the evil one. He has an ink black helmet, whiskey voice and insists on conquering the galaxy. On the other hand we have the hero. He is uncertain of himself, hyperactive and surrounds himself with cynical humans, dumb aliens and quasi-intelligent robots. There’s a frigid princess to seduce. A couple of philosophizing oldies, with a fetish for swords, are doing their best to teach the not so macho hero to survive five minutes into the saga.

Ayatollah Ali, Turkey Altin and Uncle Sam
In the real world, the borders between good and evil are even more erased. And when gold is on the gambling table, the difference is even more unclear. Uncle Sam, who represents the The Western Good Empire, is The Good Guy. He insists that Ayatollah Ali, from The Middle East Evil Empire, should not manufacture his own atomic bombs. Such weapons are dangerous, and it is only Uncle Sam that understands which countries deserve to become a heap of radioactive rubble.
   On the other side of the gambling table Ayatollah Ali insists that his oil rich country is developing environment friendly nuclear power as an alternative to polluting oil-burning power stations. Uncle Sam does not believe this. Why burn uranium when the country can burn cheap oil? No, Ayatollah Ali must harbor evil plans to build bombs he can drop on nations he dislike.
   Uncle Sam, with his love for the Nobel’s Peace Prize, can’t allow that and the second best solution is making it difficult for Iran to get hold of the almighty dollar. No $ = no bombs is the conclusion.   Uncle Sam could have made the words of Dr. Evil his own: Well, it's true! It's true! You're semi-evil. You're quasi-evil. You're the margarine of evil. You're the Diet Coke of evil.
   The Message is clear as a glass Diet Coke. Uncle Sam does not really worry about the atomic bomb capacity of a primitive theocracy. His worries are about the possibility of the bombs to be dropped. Then all hell will break loose in the desert region. Oil production will stop; prices will skyrocket and who knows where the scarybunnies at Wall Street will jump.

There is no justice
Ayatollah Ali does not think it is fair to be shut out of The Swift International Banking System and not get paid in dollars for oil. But then he gets this brilliant idea. Why not start trading without money? He needs someone willing to trade gas for gold. And he finds a worthy partner, Turkey Altin.
   What happens? Turkey Altin shall pay for the oil and gas from Iran with Turkish liras. But since Ayatholla Ali can’t spend Turkish money in his own country, he bought gold in Turkey. An enormous amount of gold. Export statistic shows that in April 2013 Turkey exported gold to Iran for 1.2 billion dollar. And then we are once more back to cloak and dagger – gold scenarios a la James Bond vs. Goldfinger and Austin Powers vs. Goldmember. How did they do it? It turned out that well-dressed men in agent-black suits traveled by plane to Iran and Dubai with designer made suitcases that had room for 50 kilo gold. This is the weight limit of how much gold you can export from Turkey at a time.

Gold flows like water
Why all this hidden activity? Why couldn’t Turkey Altin just pay for the gas and oil with American dollars? The U.S. sanctions are unilateral. Turkey would not have broken any international laws by paying with dollar. The answer is obious. Turkey Altin did not dare to expose himself to Uncle Sam’s wrath. And he feared with good reason. Because, when Uncle Sam’s secret agents found out about the trade between Iran and Turkey, he got furious. And in those days a decree went out from the peace loving presiden Obama. That the any land would be punished by his Federal Reserve Bank if they dared help Ayatholla Ali to get hold of dollars, precious metals or… gold.These words all nations would heed and the trade with gold for oil would come to an end.
   But Turkey Altin was not at a loss. August, 2013 Turkey exported gold for 1.9 billion dollars (13 billion  Norwegian kroner) to The United Arabian Emirates. And since Iran got closely knitted religious, cultural and economic ties to this country we may presume that much of the gold was exchanged for dollars on behalf of Iran. Gold flows like water through trade embargoes

The Powerplay never stops
Even if relationships between Ayatholla Ali and Uncle Sam have improved in 2014, the game of power and money goes on. Gold and precious metals are still important in politics. Men in black with gold bullion in their attaché cases are important. Gold is an international commodity. No matter what Uncle Sam and other governments are threating with gold will find its own way to those who have resources, goods and money to pay for it. (First published 2014) .Aftenposten - Gullhandler hevder Erdogan svekket sanksjonene mot IranVolt med lav elektrisk potens

En slipsnål i "gull"som ikke er gull er bare tull.

Enkelte nettbutikker forsøker å selge farget lettmetall som gull. La deg ikke lure av gullfargen og blurbet som beskriver 100% metall produktet. Slipsnål med negativ volt

tirsdag 5. desember 2017

Investeringsmynter på auksjon

av Robert Wood
Auksjonsjakt på investeringsmynter av gull er risikosport for kunnskapsløse og uinteressant for kunnskapsrike.

Hvis du kjøper investeringsmynter av gull, er det ingen sak å sjekke på nettet fra minutt til minutt og fra time til time hva de forskjellige eksemplarer koster i Norge og hva gullprisen er på spotmarkedet. Er du utelukkende på jakt etter det gule metallet, kan du like godt kjøpe den mynten som koster minst per gram. I Norge selges investeringsmynter uten merverdiavgift, men ved egenimport må du ifølge Tolletaten betale merverdiavgift på de samme investeringsmyntene.
   Det er ikke vanskelig å finne gullmynter som er lagt ut til salgs på internasjonale nettauksjoner, men det er viktig å skille på myntkategoriene: investeringsmynter og samlemynter. De to kategoriene beveger seg på to vidt forskjellige prisnivåer, men felles for dem begge er at de sjelden beveger seg prismessig under spot-prisen for gull.

3,11 gram til 1573 kroner
Regnestykket er enkelt. Hvis du, i en auksjon, vil kjøpe en Canadian Gold Leaf investeringsmynt på 1/10 ounce (3,11 gram) til minstebudspris på 1185 kroner, vil den koste deg 381 kroner per gram. I tillegg må du betale 9 %, det vil si 107 kroner i provisjon til auksjonshuset og 270 kroner i fraktutgifter til Norge. Dette gir den nette sum av 1573 kroner. Det vil si 506 kroner per gram gull. Sannsynligvis må du også betale 25 % merverdiavgift på mynten, men den krangelen får du ta med Tolletaten. Epost fra Tolletaten om merverdiavgift på gull investeringsmynter

Norgespris kontra auksjonspris
Nå er det ikke sikkert at du vil finne akkurat en 1/10 ounce Canadian Gold Leaf gullmynt til salgs over disk i Norge. Men en tilsvarende investeringsmynt, med samme vektenhet, kan tjene som sammenligningsobjekt til Canadian Leaf mynten som selges på auksjonen. En australsk Lunar investeringsmynt, The Year of the Dog 2018, koster 1271 kroner over disk. Dette tilsvarer 408 kroner per gram (frakt kommer eventuelt i tillegg, men kjøp over en viss sum kan gi fraktfri levering).

Auksjon lønner seg ikke
Kort oppsummert kan man si at det vil neppe lønne seg å kjøpe investeringsmynter i gull på auksjon. Dessuten koster gullmynter som veier under én ounce, uforholdsmessig mye per gram i Norge sammenlignet med hva en én ounce mynt koster. En Canadian Leaf én ounce (31,103 gram) koster 359 kroner per gram før frakt per 4. desember 2017.

mandag 4. desember 2017

Historiske priser på gull

av Robert Wood
Som så mange andre verdibærere er prisen på gull vanskelig å spå. Men, gull er en kontra-indikator. Er det få kriser i verden, synker prisen. Skjer det motsatte, stiger prisen. Stort sett ;-)

Det siste året (fra desember 2016 til desember 2017) har gullprisen variert fra $ 1128 til $ 1348 per troy ounce (31,103 g). Kursen for amerikanske dollar har variert fra kroner 8,70 til kroner 8,30.
   Den historiske oversikten fra Kitco viser at prisen på gull knapt har rørt seg de siste seks månedene. Det siste året har det vært en prisstigning på 8,1 %, men sett over en fem-års periode har gull falt 25 %. Uansett årlige svingninger så har gull steget kraftig i verdi siden år 2000: hele 342 %. Opp $ 986 per ounce. Kilder: Kitco for gullpriser. Norges Bank for valutakurser.