fredag 21. juli 2017

The Newest Silver Fixing

Den 117 år gamle London Silver Fix, ble nedlagt i 2014 etter mye støy om påstått prismanipulering blant budgivende banker. Tre år etter takket Thomson Reuters farvel til jobben som prisfixer. Nå er det ICE som skal sørge for at sølvprisen holder seg kunstig lav.

Reuters melder 14 july 2017
 LONDON (Reuters) - ICE Benchmark Administration, a unit of Intercontinental Exchange, was confirmed on Friday as the new operator of the London Bullion Market Association silver benchmark. ICE selected to run LBMA silver auction

tirsdag 18. juli 2017

Ti på topp land i gull – Japan

av Robert Wood - Sosiolog
Japan er nummer ni på gull-listen. Listen viser land der politikere har vett nok til å legge til side noe valutareserver i form av gull. De investerer ikke bare i aksjer og gjeldsbrev som Norges bank gjør.

Selv om Bank of Japan har 765,2 tonn gull i hvelvene, sies det at ingen har mer gull under futonene enn japanske husmødre. Som kvinner i andre land liker de ikke tanken på å havne i gjeldsfellen og ydmyke seg og familien i Luksusfelle-aktige realityprogram. Med lønnen til sin karoshi utsatte salaryman サラリーマ har de jernkontroll over familiebudsjettet, og de kjøper gull for noe av lønnen. Man vet jo aldri om papirpengene blir verdiløse. Slikt har skjedd før.

Yakuza, bestemødre og gull
Japanske kvinner er pengebevisste, og da merverdiavgiften steg fra ubehagelige fem prosent til sinnsyke åtte prosent, åpnet dette for en gammel tradisjon, nemlig smugling av gull. Både husmødre og bestemødre øynet sjansen til å forbedre personlig økonomi og begynte en omfattende smugling fra land som ikke har avgiftsbelagt gull.
   Yazuka'en har også en viss interesse av billigere gull, og denne mafiaen betalte bestemødre mellom 3000 – 6000 kroner per kilo gull de smuglet inn i Japan. Siden straffen for smugling er minimal, og befolkningen oppfatter denne formen for skatteunndragelse som ganske ufarlig, regner myndighetene med at det smugles mye gull inn i landet av oppfinnsomme kvinner. Tross alt er ikke gullsmugling det samme som narkotikasmugling. The New York Times: Japan Gold Smuggeling

Japan er et KONTANT-land
I land hvor cash kontant er gud og digitalplastikk er synonymt med djevelen, har gull en viktig betalingsfunksjon. Gull er lett å bære til tross for sin høye egenvekt. En typisk kilo-gullbarre har den beskjedne størrelsen på 80 mm x 40 mm x 18 mm. Omtrent som marsipansjokoladen Gullbrød. Og med dagens (17.07.17) verdi på ca. 323 000 kroner kan et slikt lite metallstykke være god betaling for utførte tjenester eller bestikkelse til politikere i beslutningsudyktige fora.

Japanske politikere er gjeldsslaver
Det sies at hvis du skylder banken en million kroner, har banken grepet på deg! Men skylder du derimot banken 65 milliarder kroner, har har du grepet på banken. Selv om japanske kvinner er flinke til å spare, kan man ikke si det samme om japanske økonomer. Ifølge Japans sentralbank er over 90 % av kreditorene japanske. Det vil si at i motsetning til andre lands sentralbanker, låner den japanske sentralbank penger av egen befolkning. Det betyr at hvis bankene går på ryggen, er det japanerne selv som vil sitte igjen med Svarteper. Men Norge har lånt penger til Japan. I artikkel i Nettavisen NA 24:  Vi har lånt 65 milliarder til verdens verste gjeldsslave sies det at kanskje er det Norge som blir sittende med nesegrevet i trestubben når det blir solnedgang i soloppgangens rike.

onsdag 12. juli 2017

Ti på topp land i gull – Sveits

av Robert Wood – Sosiolog
Spør du folk hva Sveits er kjent for, vil du få som førstevalg; klokker, sveitserost, hemmelige bankkonti og folkestyre. Få, hvis noen, vil si at gullhandel er en av alpelandets største og viktigste handelsvarer.

Sveitsiske franc og feite gullbarrer
Sveitserne tror klippefast på bunnsolid valuta og bankene sine, men ikke mer enn at den arbeidsnarkomane befolkningen satser på gull ved siden av cash.  Landet har verdens største gullreserve per hode, og Schweizerische Nationalbank har 1040 tonn gull i hvelvene.  Dette gir Sveits, mot sin vilje, en 8. plass på ti på topp listen over gullrike land.
Under den andre verdenskrig ble Sveits, som et nøytralt land, et senter for kjøp og salg av gull både for tyskerne og de allierte. I dag handler Sveits i stor grad med Hong Kong, Kina og andre land i Asia. Hovedsakelig kjøper Sveits gull fra England og USA. Europeiske sentralbanker har inngått avtale om ikke å selge gullet de har på lager, uansett hvor gjeldstynget landene er.

Redd Gullet Vårt
30. november 2014 ble det folkeavstemming om landets gullbeholdning. Mange mente at sentralbanken ikke hadde nok gull som back-up og krevde at SNB skulle øke til minst 20 % av bankens verdier. Forslaget ble nedstemt. Pressemelding fra Schweizerische Nationalbank om avstemmingen.

mandag 10. juli 2017

Kontanter er gull verdt

Kontanter egner seg godt til å kjøpe sølv og gull. Så lenge sedler fremdeles er "gangbar mynt" og tvunget betalingsmiddel i Norge er det en grei oppgjørsform. Ved forespørsel svarte Norges Bank:


Hva skal jeg gjøre når butikker, offentlige toaletter og offentlige institusjoner nekter å ta i mot pengene Norges Bank går god for? Det kreves at jeg må bruke betalingskort. Det er en økende trend at sedlene, som dere skriver på bankens nettside er tvunget betalingsmidler, ikke blir akseptert i Norge. Hva anbefaler Norges Bank at jeg skal gjøre? mvh...

Hei og  takk for e-post.
 Du har rett i at etter sentralbanklovens § 14 er norske sedler og mynter tvungne betalingsmidler i Norge. Dette betyr at betaler i utgangspunktet kan kreve å få gjøre kontant betaling på betalingsstedet.
   Lovbestemmelsen er imidlertid deklaratorisk, det vil si at betaler og betalingsmottaker har rett til å avtale at andre oppgjørsformer skal brukes. Dette kan også følge av sedvane. Betalingskort mv. har i betydelig utstrekning erstattet bruken av sedler og mynter som betalingsmidler. Sentralbanklovens § 14 hindrer dermed ikke at selger benytter seg av andre oppgjørsformer enn kontanter.
   Sentralbankloven forvaltes av Finansdepartementet, og spørsmål om denne må rettes dit.
   Etter Finansavtaleloven § 38 tredje ledd har forbrukere alltid rett til å gjøre opp med tvungne betalingsmidler hos en betalingsmottaker. Det er Justisdepartementet som forvalter Finansavtaleloven, og som kan uttale seg om anvendelsesområdet og lovligheten av de oppgjørsmåtene som betalingsmottakeren tilbyr sine kunder.
   Vi er altså ikke fagmyndighet når det gjelder selve lovforvaltningen, men vårt inntrykk er at det er ganske høy terskel for å kunne fravike fra §38 i Finansavtaleloven. Det har vært flere runder på dette i media, sist nå i vinter, der Forbrukerrådet engasjerte seg for å få sykehusene til å godta kontantbetaling. Mvh.

Man må dermed henvende seg til Finansdepartementet  hvis man blir nektet å betale med kontanter. Lenke til: JA til kontanter på Facebook

mandag 3. juli 2017

Sølvpriser for året 2017

av Robert Wood – Sosiolog
Man trenger ikke være konspirasjon-teoretiker for å tro at sølv blir prismanipulert, men skal man spå priser for 2017-18 hjelper det betraktelig.


Prisstigning om en ukes tid?
Gary Christenson er selvlært finansiell rådgiver med over 30 års erfaring. Han har skrevet et par interessante bøker, Fort Knox Down! Og Gold Value and Gold Prices 1971 – 2021. Dessuten driver han nettstedet The Deviant Investor
   Det er vanskelig å tro at Gary Christenson ikke er litt paranoid. Han nekter å tro at ting er som de skal være i finansverdenen. Han er overbevist om at den amerikanske nasjonalgjelden kommer til å vippe U.S.A av tronen som finansiell verdensmakt. Det er vanskelig å si når, men i hans øyne er det bare et spørsmål om kort tid før verden vil oppleve en ny, større økonomisk børskrise a la den som fant sted i 2008.

MoneyMetals
I en artikkel i nettstedet MoneyMetals vurderer, prisen på sølv for inneværende år. Silver Price Forcast for 2017
   Vi er nå mer enn halvveis ut i året og ennå har ikke pris-spådommene hans slått til, men det er svært vanskelig å ignorere argumentasjonen i artikkelen hans. De er nøkterne og baserer seg på et sett premisser og historiske facts som skulle tilsi at prisen på sølv vil stige og hvis noe uforutsett skulle skje vil de mangedobles. På slutten av artikkelen trekker Christenson er rekke konklusjoner, men down to the point er de to som følger.

Politicians and central bankers will promote failed policies while devaluing fiat currencies which will push silver prices much higher. Expect $30 in 2017 and $50 if one or more implosions occur. Physical prices may be far higher than paper prices.

$50 silver may not happen in 2017…but it certainly is NOT unlikely. $100 silver seems inevitable in a few years unless US politicians reduce spending by at least one third, slowly repay the national debt, abolish the Federal Reserve, reduce military expenses and face the voters during a massive depression. 

Framtiden kommer kanskje
Gary Christenson er ikke påståelig, han gir en vurdering ut I fra premissene han legger til grunn for konklusjonene. Som andre gamle ringrever vet han at det er alt for mange usikre faktorer som kan påvirke sølvprisen. Sjekk ut artikkelen hans I MoneyMetals og vurder selv om den har noe for seg eller ikke.
   Uansett så er sølvprisen 16,50 dollar per troy ounce på Spot-markedet, og 165 NOK over disk i Oslo 3. juni 2017. Framtiden vil vise hva sølv koster juli 2018.
Sjekk også ut innlegget Prismanipulert sølv

fredag 30. juni 2017

Ti på topp land i gull - Russland

av Robert Wood – Sosiolog
I 2015 var den russiske sentralbanken på topp og kjøpte inn 206 tonn gull. I juni 2017 satt «bjørnen» på 1687,3 tonn. En solid mengde som gir 7. plass i verdenssammenheng.


Etter at Putin kom til makten har Russland bygget opp sin gullbeholdning. Intensjonene bak innkjøpene dreier seg om nasjonal sikkerhet og økonomisk ryggdekning. Nå kan Russland for eksempel handle med kineserne og andre asiatiske land og betale med gull istedenfor å betale med vestlig valuta. Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, og deretter innførte EU restriktive tiltak som blant annet hindrer tilgang på vestlig valuta. Følgelig satser landet på gull som del av sine valutareserver, og for tiden utgjør gull 17,1 % av den totale valutabeholdningen.
   Det ironiske med den russiske sentralbanks gullkjøp er at banken løste inn amerikanske Treasuries. Treasuries er statsobligasjoner som selges av det amerikanske finansdepartementet.

Den russiske bjørnen
Russland er en betydelig gullprodusent, og sannsynligvis har russerne mer gull enn det som offentlig opplyses. Det være greit å ha noen ekstra 100-tonn på lager som politikere i andre ikke vet om.
   Og hvis Russland eventuelt blir utestengt fra det internasjonale bank- og betalingssystem, finnes det alltids land som vil bytte russisk gull mot varer og hard valuta. Sannsynligvis vil Norges nabo mot øst fortsette å bygge opp sitt lager av dette gylne og fristende metallet!

mandag 26. juni 2017

Prismanipulert Sølv

av Robert Wood - Sosiolog
Hvis du tror at det er tilbud og etterspørsel som styrer prisen på sølv, så tro igjen. Få andre varer utsettes for større og flere manipulasjoner enn dette verdifulle metallet.


Juni 2017 koster sølvet 16,50 dollar for 1 ounce (31,1 gram) på det internasjonale markedet, det vil si 142 kroner på det åpne marked. Vil du kjøpe sølv over disk, koster en Canadian Silver Leaf fem dollar mynt 168 kroner. Differansen på 26 kroner er selgerens ”premium” eller på godt norsk, fortjeneste. Hvis du selger mynten tilbake på et senere tidspunkt, er det også vanlig at kjøper (tidligere selger) sørger for en ny premium ved å redusere tilbakesalgsprisen.

Skatteetaten manipulerer
Man behøver ikke lete lenge etter første prismanipulasjon. Skatteetaten har en merkverdig prispolitikk på sølv og har bestemt at det skal være merverdiavgift på sølvbarrer, men ikke på investeringsmynter. Butikker som selger investeringsmynter, har sannsynligvis ingen dokumentasjon fra Finansdepartementet, Skatteetaten og Tolletaten som sier at det er merverdifritak for investeringsmynter. På sine websider informerer imidlertid salgsselskapene sine potensielle kunder om dette. Men henvender du deg personlig til overnevnte etater, vil du få opplyst at DU må betale merverdiavgift hvis du importerer sølvmynter og betaler mer enn 350 kroner. Begrunnelsen vil være at sølvmynter, for eksempel amerikanske Silver Eagle én dollar mynt, kanadiske Silver Leaf 5 dollar mynt og østerrisk Philharmoniker 1,50 euro mynt, IKKE er penger, men en vare.... Og varer av denne typen betaler du merverdiavgift på i Norge.
   Prispolitikken medfører videre at det er forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. For handelsselskapene som handler med hverandre over landegrensene, slipper å betale merverdiavgift. Dermed kan sølvmyntene selges videre uten merverdiavgift innenlands.

Sølv – Et biprodukt
Alle slags råvarer styres selvfølgelig en viss grad av tilbud og etterspørsel, også sølv. Men sølv er i en spesiell situasjon. I høy grad styres utvinningen av nytt sølv av produksjonen av andre metaller, fortrinnsvis som biprodukt av bly, sink og kobber. Hele 55 – 60 % av nyutvinningen av sølv er biprodukter når andre metaller utvinnes. Og det er her hunden ligger begravet... Synker verdens produksjon av vanlige metaller, vil produksjonen av sølv også synke. Nå skulle man tro at dette ville påvirke sølvprisen. Ja litt, men flere faktorer peker i retning av at svingninger på metallmarkedet ikke påvirker prisen på sølv.

Sølv forbrenner olje
I en rapport fra Pan American Silver står primær-produksjonen av sølv på 269 millioner ouncer (83400 kilo) for ca. 2 liter brennstoff per ounce. Prisen på olje har de siste årene falt fra $ 120 per fat til dagens pris på $ 50 per fat. Og som norske billister sikker har lagt merke til, har drivstoffprisen ikke falt i det hele tatt. Det samme gjelder i sølvproduksjonen. Prisen på drivstoff ser ikke ut til å påvirke sølvprisen nevneverdig.

Manipulasjoner
Etterspørselen etter sølv øker, og produksjonsprisene går opp i takt med at det er mindre og mindre sølv i malmen. Industriell etterspørsel øker fordi sølv brukes i mange nye produkter. Solcellepaneler er et godt eksempel fordi etterspørselen øker, og dermed øker etterspørselen etter sølv som benyttes i solcelleproduksjonen.
   Men likevel... Prisen på sølv følger trofast priskurven til gull, og det er få, hvis noen, grunner til at et industriprodukt som sølv skal følge et investeringprodukt som gull.

The Real Thing
Så hva er de virkelige påvirkningsfaktorene? Mye tyder på at det er to faktorer. Den ene er direkte markedsmanipulasjon fra de store bankenes side. Deutsche Bank har allerede betalt 500 millioner kroner for å slippe en rettssak om markedsmanipulasjon.
   The Deutsche Bank documents show two UBS traders communicated directly with two Deutsche Bank traders and discussed ways to rig the market, the plaintiffs said. Among other things, the traders shared customer order-flow information, improperly triggered customer stop-loss orders, and engaged in practices such as spoofing. Spoofing entails submitting bids or offers with the intention of canceling them before they’re executed as a way to drive prices  Silver price rigging by Deutsche bank

Teori og praksis
Læreboktekst om tilbud og etterspørsel tilsier at redusert tilgang av en vare på markedet, fører til høyere priser hvis etterspørselen holder seg konstant. Øker etterspørselen samtidig, vil prisene stige enda mer.
   Den andre faktoren til at sølv oppfører seg som ubundet av loven om tilbud og etterspørsel, er at markedsmanipulatorene, som kjøper og selger sølv seg i mellom, gjør det på papiret. Dvs. at metallet de handler med ikke eksisterer fysisk i samme mengde som det kjøpes og selges for.
   Det betyr at så lenge de manipulerer markedet og har nok sølv på lager for å kompensere for det økende årlige underskuddet, kan markedet kontrolleres prismessig. Først når lagrene går tomme, vil prisen på sølv stige.

Sølv er råbillig
Sølv er populært blant folk: Smykker, bestikk, pynte- og bruksgjenstander er fine gaver og i utstrakt bruk. Folk kjøper i den tro at prisen er høy fordi vi har blitt lært at sølv er verdifullt fordi det er sjeldent og har høy egenverdi. Som teksten over viser, vet vi at prisen er manipulert av store markedsaktører. Det er vel verdt å vite at rent sølv, 999,9/1000, koster ca. 5 kroner per gram neste gang du er i en smykkebutikk.
Sjekk også ut artikkelen: Sølvpriser for 2017