fredag 31. oktober 2014

Børsroboter vil stjele pengene dine

Du kan drikke en halv flaske single malt Whisky, men ikke spise gull i kloakken til et ødelagt samfunn! Sølv og gull er siste skanse for mange, en forsikring mot økonomisk sammenbrudd.

Finanskrisen i 2008 hadde flere årsaker, og én av årsakene var børsroboter (matematiske modeller) som programmessig kjøpte og solgte aksjer i rasende fart. Gullprisen steg idet desperate investorer skrek STOPP LOSS og flyttet pengene sine fra aksjer til gull. Den kraftige etterspørselen førte til at prisen fortsatte økte i årene etter finanskrisen.

Børsroboter
Gullspekulanter baserer seg også på børsroboter, og i likhet med andre investorer glemmer de at ingenting vokser inn i syvende himmel. April 2013 lærte gullinvestorene samme lekse som aksjespekulantene i 2008. Mange samspillende årsaker forårsaket at gullprisen falt som stein fra Besseggen! Til tross for tung biz-intell klarte ikke de matematiske modellene å inkludere prisfall som ville vare året ut. Shit! Et fall på 28 %. Og som det litt feilaktig ble skrevet i avisene: Gullet hadde mistet sin glans for investorer, men lyste opp for gulltørste småsparere i Kina.

Algoritmer teller feil
Matematiske modeller er som andre modeller, og noe av det første barn leker med. I tidlig barndom var det konglekuer med fyrstikkbein, deretter Corgi Toys biler, Tri-Ang modelltog og legoklosser. Men ikke ett øyeblikk trodde jeg eller lekekameratene mine at modellene var noe annet enn modeller. Vi forsto utmerket at lekene vi lekte med, var bleke avskygninger av virkeligheten rundt oss.
   Hvorfor stoler høyt utdannede økonomer så mye på modellene og elektroniske program? De stoler så mye på modellene at de automatiserer kjøp og salg av aksjer og fond i millionklassen når det gjelder andres penger. Svaret er Håp, Tro og Grådighet.
   Økonomiske modeller er bare hakket over en kongleku fordi modellene ikke klarer å inkludere uforutsigbare hendelser og kombinasjoner av uventede hendelser. Dessuten er børsrobotene en uforutsigbar variabel i seg selv, en variabel som ikke er inkludert i matematikken som ligger til grunn. Robotene er medvirkende til svingninger i gullprisen.

Kvantum datamaskiner
Det skal bli interessant å se hvordan fremtidige, for tiden eksperimentelle, kvantum-datamaskiner vil analysere seg fram til anbefalinger for kjøp og salg av alle slags varer. De skal kunne håndtere langt flere variabler enn dagens datamaskiner og skal dermed kunne forutsi framtiden med ekstrem høy treffsikkerhet. Men hvis kvantum-maskinene forutsier at prisen på gull vil stige, hvem vil da selge hvis man får høyere pris neste dag? Det ligger mange paradoks og spørsmål om selvoppfyllende profetier her. Det blir som å løfte seg selv etter håret.

mandag 27. oktober 2014

Bare må ha det

Har du aldri eid rent 999,9 gull, vet du ikke hva gull er. Først når du holder metallet i hånden og kjenner vekten av sammenpressede, glinsende atomer, forstår du gullets sensuelle natur.

Det hjelper ikke at du eier tradisjonelt 585 gull i form av giftering eller smykker. Dette gullet er utblandet med kobber og sølv, og slikt gull er skrapgull. Bare 999 Finegold er rent gull.

I anledning av denne bloggen gikk jeg til innkjøp av en Canadian Maple Leaf én troy ounce 999,9 gullmynt. Canadian Maple Leaf ble introdusert av Royal Canadian Mint i 1979, og var den første mynten i verden av superrent gull. 31 gram ubrukelig metall, pålydende 50 dollar, kostet meg nesten 9 000 kroner.

Lean Man Gold
Det første som vil slå deg hvis du kjøper en gullmynt, er at lite veier mye! Veier du mynten i hånden virker den tung, men 31,1 gram er og blir 31,1 gram. Maple Leaf gullmynten har en tykkelse på 2,8 millimeter og en diameter på 30 millimeter, men den er ikke tung som bly. Den er tyngre! 31,1 gram på liten overflate. Og dermed har jeg kommet til fordelene ved å eie fysisk gull.
   La oss si at du kjøper to en-kilos barrer. De er små, fasongen gjør dem lette å håndtere og frakte, og de kan legges i en vanlig bankboks. To kilo gull koster ca. 680000 kroner, og 100 kilo sølv koster 550000 kroner (Jan 2017). Point taken? Selvfølgelig. Poenget er forholdet mellom gullpris og vekt. Gull er praktisk å eie i fysisk form. Du kan frakte med deg store verdier i et pengebelte, og to kilo gull får plass i en diplomatkoffert.

Seriøs investering
Og nå begynner vi å snakke om seriøse investeringer for enda mer seriøse investorer. Dersom du investerer i 100 kilo gull, begynner det å monne, for nå er vi oppe i 35 millioner kroner. Og med hundre én-kilos gullbarrer i safen, kan du ta deg råd til å kjøpe en spesiallaget, svart metallramme tilpasset tre av barrene. Du får noe originalt på veggen verdt 900 000 kroner. Det vil garantert bli lagt merke til, men sørg for at rammen er godt festet til veggen og at barrene kan sees bak glass.

fredag 24. oktober 2014

Under én er null

Jubileums- og minnemynter skal bidra til nasjonal identitet og historie. Dette tilsier en restriktiv praksis for utgivelser.

Du har ikke lest feil! Gluggene dine er åpne, men hodet oppfatter ikke selvmotsigelsen i det departementale dobbelt-snakket i utsagnet. Det er viktig at mynter bidrar til nasjonal identitet og historie! Derfor er det viktig at Norges Bank utgir lavest mulig antall mynter. Og når den gjør det, pass på at resultatet blir så dårlig at færrest mulig er interessert i å kjøpe myntene. GPP sier du? Vel, ta en titt på dette utdraget av brev fra Finansdepartementet 1.7.2007 til Stortinget. 

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Norges Bank med en vurdering av praksis for utgivelser av jubileums- og minnemynter og sirkulasjonsmynt med spesielt preg. Departementet legger særlig vekt på at utgivelser av jubileums- og minnemynter skal være et viktig bidrag til nasjonal identitet og historie. Dette tilsier en restriktiv praksis for slike utgivelser, i samsvar med gjeldende retningslinjer. Etter departementets vurdering er dette ikke til hinder for en større grad av forutberegnelighet rundt framtidige utgivelser av jubileums- og minnemynter. Departementet anser at det, innen de gjeldende retningslinjene, er rom for å legge vekt på at myntprodusenten har behov for forutberegnelighet for en viss utgivelseshyppighet for jubileums- og minnemynter. Etter Finansdepartementets vurdering synes en utgivelseshyppighet på om lag én utgivelse per år, slik det ble forespeilet i rammeavtalen mellom Norges Bank og Myntverket, å balansere disse hensynene på en rimelig måte.
Med hilsen Kristin Halvorsen

200 grunnlovsår er ikke gull verdt
Ovennevnte dobbelt-tenking. (doublethink) er en Orwelliansk 1984 beskrivelse av hvordan myndighetene forsøker å få vanlige folk til samtidig akseptere to selvmotsigelser som sanne. Denne tankegangen gav seg tydelig utslag i forbindelse med Grunnlovsjubileumet, som man skulle tro at var verdt en jubileumsmynt landet kunne være stolt av. Men den nasjonale identitetsbygging endte opp med en simpel kobber-sink-nikkel 20-kroning og en enkel 925/1000 sølv 200-kroning. Sistnevnte koster 475 kroner ;-//)  Noregs Bank gir ut ein 20-kroners sirkulasjonsmynt med spesialpreg og ein jubileums- og minnemynt i sølv med pålydande verdi 200 kroner for å markere grunnlovsjubileet.

Sport er gull verdt
Myndighetene gikk ikke for gull når det gjaldt markering av Det norske folkestyret, men Vinter-Olympiaden 1994 ble verdsatt med 12 sølvmynter og 4 gullmynter. Sport er viktigere for nasjonal identitet enn Grunnloven.

Mynter som investeringsobjekter
Du kan tjene penger på å investere i mynter, men myntsamling krever gode kunnskaper. Det enkleste er å kjøpe investeringsmynter av rent sølv eller gull og håpe at verdien på metallene vil stige. Dessuten kan sølv- og gullmynter beholde verdi i tider med høy inflasjon og nedgangstider.

torsdag 23. oktober 2014

De fem rytterne av Apokalypsen

De fem ryttere av Apokalypsen; Død, Sult, Pest, Krig og Hyperinflasjon rir langs horisonten. Du ser dem, men tør ikke snakke om dem. Rytterne vil da aldri komme til lille, snille Norge med krigere fra øst, pest fra sør og økonomisk kollaps fra vest?

En kategori myntsamlere er de som kjøper sølv- og gullmynter på grunn av metallverdien. Her dreier det seg om metallverdi som spekulasjonsobjekt, en forsikring mot økonomisk kollaps og verdiløse papirpenger. De kaller det ”prepping”.

Pesimistiske preppere
Preppere er pessimistiske mennesker som tror at den velstandsstaten vi kjenner, på nytt vil stifte bekjentskap med De fem ryttere av Apokalypsen; Død, Sult, Pest, Krig og Hyperinflasjon. For å hjelpe seg i denne vanskelige tiden, mener preppere at det kan være godt å ha sølv og gull som byttemiddel for å få tak i mat og andre livsnødvendigheter. Eller man kan bære det med seg i pengebeltet dersom flukt fra alt man eier, er eneste utvei. Det skjedde i krigens dager i Finnmark, og det kan skje igjen. Gull er gull og sølv er sølv uansett hvor jævla ting blir.
Investeringsmynter kan du få kjøpt i mange forskjellige størrelser og vektenheter, men jeg holder meg til én troy ounce enheten (31,103 gram) med renhet 999. Den sør-afrikanske mynten Krugerrand har en renhet på 916, men skal likevel være verdens mest solgte gullmynt med over 60 millioner eksemplarer. Men de fleste moderne gullmynter man får kjøpt i dag, er 999/1000 gull. Den kinesiske Panda mynten er en populær og vakker mynt.

Hvorfor ikke norske investeringsmynter?
I Norge går kjerringa mot strømmen! Norges Bank opererer med vilkårlig vektenheter og renhetsgrader for de få edelmetallmyntene banken velger å bestille til utgivelser. Ifølge www.regjeringen.no ble Den Kongelige Mynt skilt ut som eget aksjeselskap heleid av Norges Bank i 2001. I 2003 ble Den Kongelige Mynt solgt til Samlerhuset AS og Mint of Finland Ltd. I forbindelse med salget ble det inngått en avtale om produksjon av norske sirkulasjons- og minnemynter, og selskapet skiftet navn til Det Norske Myntverket. Selv om produksjonen nå ligger hos Det Norske Myntverket, er det Norges Bank som bestiller utgivelsene.
   Så kan man spørre seg selv: Hvorfor blir det ikke utgitt norske sølv- og gullmynter som kan selges i milliontall med rimelig fortjeneste? Dessuten kunne norskproduserte mynter gi 100-vis av arbeidsplasser. The Royal Canadian Mint sysselsetter over 1200 mennesker.

Påstand etter påstand
Gode påstander vil alltid provosere noen uansett hvor riktige de er, og gode påstander som er uriktige, vil provosere enda mer. Jeg skal ta sistnevnte til etterretning hvis det viser seg at jeg har tatt feil.

Påstand 1. Ledelsen i Norges Bank gir blaffen. Hvorfor bry seg om salg av mynter når man kan spekulere med oljefondets penger i aksjer og fond?
Påstand 2. Norges Bank vil ikke oppmuntre befolkningen til å konvertere papirpenger, som årlig blir mindre og mindre verdt, til norske 999,9 sølv- og gullmynter.
Påstand 3. Vi har ennå ingen kultur i Norge for innkjøp av 999,9 sølv- og gullmynter som investeringsobjekter, beskyttelse mot inflasjon, internasjonale finanskriser og andre uforutsigbare faktorer som gjør papirpenger verdiløse.
Påstand 4. De sølv- og gullmynter som selges av Norges Bank, har ikke høy nok gehalt av edelt metall til å bli akseptert som investeringsmynter. Dessuten er de priset uforskammet høyere enn metallverdien tilsier.
Påstand 5. Norges Bank og norske myndigheter har ingen interesse av at den norske befolkning bygger opp en reserve av edelt metall på kistebunnen. En slik reserve vil svekke troen på at den norske krone er sikker til Dovre faller.
Påstand 6. Det er en økende interesse blant vanlige lønnstakere for å kjøpe mynter som investeringsobjekter.

onsdag 22. oktober 2014

Minner for livet?

En kategori myntsamlere oppfører seg som demente VG-journalister på paracet og alkohol på jakt etter siste blurb fra kongefamilien. De gjør alt for å komplettere samlinger av minne- og jubileumsmynter.

Ta på deg fetish-utstyret og gjør deg klar til en ikke-overraskelse: Norges Bank har som oppgave å utgi mynter! Du visste det allerede? Du har lommeboka full av intetsigende nikkel-crom mynter der motivene er knapt synbare og like spennende som kinesiske høyblokker.

På papiret er det Finansdepartementet som bestemmer utgivelse av jubileums- og minnemynter. Men onde tunger påstår at det er Norges Bank og en liten klikk kunstnere som har siste ordet. Norges Bank har en oppgave som kulturformidler, og denne rollen tas ikke særlig alvorlig. Minnemyntene er simple nikkel-blandinger. Innovasjon og nyskapning er synonymt med telefonkataloger av retningslinjer. Det er få, hvis noen, spennende samleobjekter. I det hele tatt utgis det svært få minnemynter i sølv og enda færre i gull.

Dysfunksjonelle skriblerier
Men la meg fra samlerens synspunkt reflektere rundt Norges Banks dysfunksjonelle skriblerier om jubileums- og minnemynter. En kommentar lyder: Jubileums- og minnemynter er gull- og/eller sølvmynter og regnes ikke som sirkulasjonsmynt. Hvis det ikke er mynter, hva er det da for noe? Skal myntene fylle et samlealbum, gjemmes bort og spares slik at fremtidens kidz kan google metallbitene som tippoldefar kjøpte i den tro at de med tiden skulle bli verdifulle? Og hvis de ikke er sirkulasjonsmynter, hvorfor er de da tvunget betalingsmiddel? Norges Bank skriver: Jubileums- og minnemynter i gull og sølv skiller seg fra andre norske mynter i både preg og form. En drøy påstand. De er runde, trauste og kjedelige og har ikke engang farger i mønsteret. Disse myntene er likevel tvunget betalingsmiddel. Det betyr at du kan bruke myntene i butikken for pålydende beløp hvis du er rik eller gal nok. Norges bank skriver videre: De skal settes i omløp til en kurs over pålydende verdi. Differansen mellom pålydende verdi og overkursen kan da bli disponert til et allmennyttig formål.
    Ingen av myntene som Norges Bank utgir, er laget av rent sølv eller gull. De er fortynnede blandingsprodukter. Du får ikke kjøpt mynter i 999,9 renhet. Ute i den store verden produseres mynter med høyeste renhetsgrad. Både Australia, Canada, Kina, Storbritannia, USA og Østerrike utgir mynter med 999,9 stempelet.

Still deg spørsmålet!
Hvorfor kjøper folk minnemynter? Hvis du samler på mynter, elsker du de små kunstverkene for hva de er. Du nyter samlingen din! De gir glede! De er samtaleemner! De er status!
   Svært mange mennesker, som ikke er myntsamlere, kjøper likevel minne- og jubileumsmynter av sølv og gull. De kjøper fordi de tror myntene kommer til å bli verdt noe. De ser myntene som en investering for fremtiden. De har følelse av at myntene kan være siste bastion mot inflasjon og valutakollaps. De kjøper fordi de vil minnes jubileet som markeres. De kjøper mynter i edelt metall som gaver.

Jubileumsmynter
En myntsamler som kjøper jubileums- og minnemynter som investering for framtiden, kan lykkes. En sjelden gang blir mynten de kjøpte verdifull. For samlere kan tilby mer og metallverdien kan overstige beløpet de kjøpte myntene for. Men som regel lykkes de ikke. Myntene de kjøper, vil sjelden eller aldri bli noe verdt. Ofte er det for mange av dem på markedet eller metallverdien ligger for lavt ved eventuelt salg.
   Dette gjelder spesielt for Norges Banks sølvmynter. På bankens nettsider finner du en pdf-fil av minnemyntene og en kort beskrivelse av myntenes hvem-hva-hvor. Men la dem bli liggende i banken. Du blir flådd når du kjøper en skrapsølvmynt pålydende 200 kroner til 475 kroner!

Fortidens tabber
Som ung myntsamler kjøpte jegjubileumsmynter med tanke på fremtiden. Jeg trodde at de ville bli verdifulle. Tross alt var de jo preget i sølv, og alle vet jo at sølv er et dyrebart metall. Jeg tok feil!

Tabbe nr. :1 25-krone minnemynt 1970 – Frigjøring
I anledning 25-års jubile for frigjøringen 8. mai 1945 er det utmyntet en 25-krone minnemynt i sølv. Mynten er tvungent betalingsmiddel og utgis til pålydende. (sitat NB)
Dette er en stor mynt, hele 39 millimeter i diameter. Jeg skulle likt å vite hvordan produsenten kom fram til at sølvgehalten skal være 875/1000 og ikke 925 Sterling, men det får forbli et mysterium.    Dette er en kjedelig mynt med departemental tekst og symboldiktat. Et eneste stort gjesp uten hentydning til de som ofret liv og ungdom for at landet, en vårdag i 1945, ble fritt.

Tabbe nr. 2: 50-krone jubileumsmynt 1978 – Olav V 75 år.
I anledning av Kong Olav V's 75 års dag 2. juli 1978 er det utmyntet en 50-krone jubileumsmynt i sølv. Mynten er tvungent betalingsmiddel og utgis til pålydende. (sitat NB)
Denne jubileumsmynten er stilren og kongens profil kraftig og regal overbevisende. Tross alt dreide det seg om kong Olavs 75 års jubileum, og den dype profilen fremhever elegant kongens ansikt. Det spesielle med denne minnemynten er at den har en sølvgehalt på 925 Sterling – en internasjonal betegnelse.

Tabbekvoten blir aldri oppbrukt
Mynter kjøpt. Mynter samlet! Ingen av de nevnte myntene er verdt stort over innkjøpsprisen 45 år, respektivt 36 år, etter utgivelsen.

tirsdag 21. oktober 2014

Markedsmanipulasjon

Gull- og sølvmarkedet manipuleres! Tegneseriens verden speiler virkelighetens verden og Onkel Skrue er mesteren over alle mestere i markedsmanipulasjon.

Onkel Skrue kommer i diskusjon med Donald om tilbud og etterspørsel, og bestemmer seg for å vise sin naive og sløsete nevø pengeteori i praksis. Skrue vil manipulere samlermarkedet ved å skape en verdifull og sjelden mynt ved å kjøpe opp alle mynter i samme årgang. Når dette er gjort, vil han dumpe alle myntene utenom én eneste i dyphavet. Skrue lykkes! Han blir eier av absolutt alle eksemplarene og lar dem regne ned på havbølgene fra lasteflyet.
   Vel fornøyd med sin egen genialitet går Skrue for å selge den sjeldne mynten. Men myntmarkedet og myntsamlere mener at Skrues ene eksemplar av mynten er blitt så sjelden og ekstremt ettertraktet og verdifull at ingen andre enn onkel Skrue har nok penger til å kjøpe den. Den er blitt for dyr å kjøpe for andre samlere.
    Anden må senke prisen på mynten slik at noen får råd til å kjøpe den. En tilsynelatende opplagt løsning, men hvis Skrue selger den til lavere pris, vil kostnadene han har hatt ved å kjøpe inn og ødelegge alle de andre myntene føre til at han taper penger. Og Skrue har ikke blitt verdens rikeste and på feilinvesteringer.

A sea-gull with a twist
Men så gir Barks fortellingen en uventet vri. En måke napper mynten ut av Skrues fingre og flakser sin vei. Skrue fortviler, men velger den eneste løsningen. Sammen med Donald og guttene flyr han til koordinatene for det hemmelige droppstedet for å undersøke om det er mulig å hente opp en ny mynt.    For å gjøre en lang historie kort viser det seg at det ikke er tusenvis av meter dypt der myntene ligger, men grunt vann… og det sunkne kontinentet Atlantis. Endene dykker og blir tatt til fange av fiskefolket som befolker undervannsriket. Duck’ene klarer å unnslippe, men uten å få med seg en eneste mynt – tror Skrue. Men Ole har likevel plukket med seg et eksemplar. Dagen er reddet, og verdens mest verdifulle mynt legges trygt i pengebingen med sin iboende selvmotsigelse. Den er ikke verdt mer enn pålydende fordi ingen har råd til å kjøpe den. 

 Og moralen er:
 Ting behøver ikke være verdt noe bare fordi noen påstår at de er verdt noe.

mandag 20. oktober 2014

Myntsamlere er lykkelige mennesker

av Robert Wood - Sosiolog
Ingen har så mange gullmynter som Onkel Skrue i pengebingen, men mange lagrer gull  i utlandet, bankboks, pengeskap og i madrassen. En trygg havn hvis landet skulle oppleve økonomisk kaos.

The Hobby of Kings
En kategori myntsamlere er de som samler mynter fordi de er vakre, spennende, sjeldne eller morsomme. Noen mynter er kunstverk i miniatyr, og kunstopplevelsen kan være uendelig mye mer verdt enn summen som står på mynten. Encyclopædia Britannica forteller at man har samlet på mynter helt siden fjerde eller tredje århundre før Kristus. Selvsamme oppslagsverk forteller at keiser Augustus var glad i gamle og utenlandske mynter og at han gav dem som gaver til sine venner. Men det var først i løpet av det 15. og 16. århundre at det ble et aktivt marked for myntsamling, og samlinger av antikke mynter ble The hobby of Kings. Ifølge Britannica ville en liste over seriøse samlere på den tiden være en liste over europeisk adel.

Kaste på stikka
Imidlertid visste jeg svært lite om numismatikk og myntsamlernes mystiske verden som 10 – 13 åring. På slutten av 1950 og begynnelsen av 60 tallet tallet var at det vanlig at ”vi gutta”  kastet på stikka med nå utgåtte store 5-øringer.
   Dette inspirerte meg slik at jeg systematisk begynte å samle mynter. For yngre sølv- og gullinteresserte mennesker som ikke kjenner leken og spillet med ”stikka”, så dreier leken seg om å kaste et gitt antall mynter mot en strek på bakken mens kasteren selv står på et fast sted. Den som fikk flest mynter oppå steken, vant alle sammen.
   Prøv selv: Kjøp 25 - 50 kanadiske Maple Leaf fem dollar sølvmynter (til hver deltaker) og sett i gang. Last man or woman standing er vinneren når resten av deltakerne er blakke. Jeg garanterer at du vil føle triumf og glede over din egen dyktighet hvis du som vinner blir sittende igjen med en haug skitne sølvmynter.

Svarte fem-ører av jern
Men til saken… På 50-tallet fantes fremdeles svarte jernmynter fra krigen i omløp, og disse var ekstra populære. Hvis man virkelig ville tøffe seg, stilte man opp til dagens dyst med lomma full av hardt ervervede svarte 5-ører. Slikt gav status. Så oppdaget jeg årstall og forskjellene på de gamle, gamle 5-ørene fra før andre verdenskrig,  fra før første verdenskrig og norsk-svenske union myntene. Mitt første myntkabinett besto av sammenlimte fyrstikkesker med årstallet skrevet med blyant utenpå. Senere utvidet jeg samlingen til å omfatte både 1-ører, 2-ører, 10-ører og 25-ører.

Myntkatalog
I en myntkatalog jeg lånte på Soria Morias bibliotek på Torshov, lærte jeg at en mynt kun var verdt noe hvis den er ubrukt, eller i hvert fall nesten ubrukt. Videre lærte jeg at en mynt kan være verdifull hvis det er få på markedet av den. Mange vil gjerne eie en slik sjelden mynt. Og som myntsamlere flest, håpet jeg at jeg en dag skulle  komme over en mynt som var både verdifull og sjelden.

Rovdyr i edens hage
Samlegleden hadde festet seg, og når foreldrene mine hadde spart opp nok penger til å besøke min fars meget østkant familie i Dagenham, London. Hvilket paradis for en ung samler! Jeg kastet meg over de eksotiske myntene som et rovdyr i Edens have. Bitte små farthing mynter (kvart-penny) var ennå i omløp, og slitte dronning Victoria pennier var fremdeles å finne. Like spennende var de gule 12-kantete three-pence myntene. De var spesielle å ta på, var ikke laget av kobber, men en blanding av kobber, sink og nikkel. De var lette å kjenne igjen i en lomme halvfull av utenlandsk mynt.
   Men barndommens lykkelige tid som myntsamler er for lengst borte, og de få myntene jeg har, er de jeg fikk av min bestefar i tidenes morgen. Keiserinne Victoria mynten i sølv fra India er fremdeles en juvel i kronen.

fredag 17. oktober 2014

Mynter og sjeldne mynter

av Robert Wood - Sosiolog
Samlere er lykkelige mennesker! Samlere av sølv- og gullmynter er lykkeligere enn andre samlere. De har både et kunstverk og edelt metall mellom fingrene.

Sølv- og gullmynter kan fungere som både samle- og investeringsobjekter. Ja, for den saks skyld gjelder mine betraktninger enhver mynt som samlere begjærer. I urgamle Donald Duck nr. 6 - 1952 utspiller følgende dialog seg mellom Donald Duck og Ole, Dole og Doffen:

ODD: Har du noen sjeldne mynter, onkel?
DD: Hver eneste mynt jeg har er sjelden, gutter!
DD: Ja, jeg har så sjelden penger at jeg kan ikke en gang betale de 50 ørene jeg skylder onkel Skrue!
ODD: Nei, ikke slike mynter, onkel! Vi mener gamle, gamle mynter – som samlere kjøper!!
DD: Har jeg gamle mynter! Jeg som aldri holder i en ny så lenge at jeg kan få lest årstallet!
DD: Stakkars meg! Onkel Skrue kan være her når som helst for å kreve de 50 ørene!
DD: Kan jeg ikke betale, flår han meg vel!
ODD: Her står det at folk ofte finner gamle mynter i gamle bøker og album!
DD: Jaså!


Dermed husker Donald at han har noen gamle mynter i albumet etter tippoldefar! Nemlig to skillinger som er så sjeldne som ”øyenbryn på et egg”. Han gir den ene skillingen til Onkel Skrue som tilbakebetaling på gjelden mens guttene sjekker verdien på den andre skillingen. De finner fort ut at de to myntene er verdt 25 kroner hver og at Donald har slettet 50 øre gjeld med 25 kroner. En dårlig byttehandel, men likevel ikke uvanlig i dagens marked for forbrukslån.
   Uansett, Donald selger den andre skillingen for 25 kroner til en mynthandler. Deretter kjøper Donald den andre skillingen tilbake fra Onkel Skrue for to kroner, men må grave skillingen fram igjen i den enorme pengebingen. Og Donald har flaks! Han finner et syltetøyglass fylt av selvsamme skilling og kjøper fem av dem. Turen går sporenstreks til mynthandleren som kjøper de fem gamle myntene for 125 kroner. Donald sprinter tilbake til pengebingen og kjøper nye 25 skillinger. Deretter kjøper han ytterligere 125 skillinger. 
   Vel, Skrue har ikke blitt verdens rikeste and ved å la seg utnytte. Han graver seg ned til en tønne som ligger dypt i pengehavet og inneholder hans første billion. Underveis i gravingen filosoferer han over mynthandlere som er det verste han vet: For de kjøper bare sjeldne mynter. Og det er jo han som gjør dem sjeldne ved å oppbevare dem i pengebingen sin usett for verden utenfor.
   Når Donald kommer tilbake stinn av penger for å kjøpe flere, tilbyr luringen Skrue han en pengesekk med 10 000 skillinger. Donald kan betale for dem senere.

Her er det vel verdt å stoppe opp og oppsummere: Donalds gjeld til finansanden har nå i løpet av få timer økt fra 50 øre til 20 000 i 1952-kroner (tilsvarende fra 7 kroner til 285 745 i 2013-kroner) i bytte for 10 000 gamle skillinger. Donald på sin side tror han skal få 250 000 kroner (tilsvarende 3571 808 – 2013 kroner) av mynthandleren. Men den gang ei: Mynthandleren blir sjokkert over alle myntene og belærer Donald med følgende visdomsord:

Mynthandler: Sørgelig! Tenk å få 10 000 av dem!
DD: Hvorfor er det sørgelig?
Mynthandler: Jo, sjeldne mynter er som poteter – De er bare verdifulle når det er få av dem!
Mynthandler: Disse 10 000 ville bare ødelegge markedet! Ta og grav dem ned i skogen!
DD: Åh!


Dermed sitter Donald igjen med 10 000 verdiløse mynter og lar raseriet sitt gå ut over guttene som han mener har ledet han ut i det finansielle uføre. Guttene på sin side gir ikke opp. I myntkatalogen finner de ut at en av skillingene har kronen opp ned og er verdt 100 000 kroner.
(Tilsvarende 1 428 723 - 2013 kroner).
   Samtidig som guttene leter fram den virkelig sjeldne skillingen, leser onkel Skrue det samme i sitt eksemplar av Katalog over sjeldne mynter. Skrue får sjokk og sprinter mot Donalds hus for å kjøpe tilbake myntene han har solgt. Utenfor butikken til mynthandleren kolliderer han med Donald.    Donald er søkklastet med tusenlapper etter salget av den feilpregete mynten. Det det tar ikke sekunder før onkel Skrue jakter på Donald for å banke han opp med spaserstokken. Guttene plukker flirende opp pengesedlene fra fortauet med avslutningsreplikk:

ODD: Plukk opp tusenlappene, folkens! Og få med alle som er feiltrykket.

Og moralen i denne utmerkede Carl Barks fortellingen er:
Vit hva du gjør før du investerer i mynter som samleobjekter.
Invester ikke med lånte penger!
Hvis tilbudet er for godt til å være sant, så er det for godt til å være sant!

torsdag 16. oktober 2014

Er meglere dyktige investorer?

Exchange Traded Funds er alternativer til egenkjøpte aksjer. Men spør deg selv: Hvis meglerne i disse firmaene er dyktige hvorfor jobber de som lønnsslaver? Hvorfor bruker de ikke kunnskapene sine på seg selv? 

Et sølv-ETF et fond som spesialiserer seg på kjøp og salg av… akkurat, sølv. Sølv-ETF er det ikke mange av. Åpner du en konto, kjøper du deg inn som medeier av sølv som oppbevares som 30 kilos barrer i hvelv rundt om i verden. Kjøper du eierandeler for 70 000 kroner, blir du eier av en halv sølvbarre. Du må betale en kommisjon per handel på 0,4 – 0,5 % og en årlig lageravgift.
   Hvis du vil kjøpe deg inn i et ETF-fond med sølv som spesialitet, anbefaler jeg på det sterkeste at du tar kontakt med en rådgiver. Fallgruvene er mange, og du må være villig til å la fremmede styre investeringene dine i et uoversiktlig marked. Fordelen er at du slipper å slepe og lagre det tunge metallet.

Skal, skal ikke?
Kort oppsummert! Sølv er holdt høyt i ære og er ettertraktet helt siden vikingtiden. Det er neppe aktuelt å ta sølvet med deg i graven. Investering i samleobjekter av sølv krever høy ekspertise som det tar år å opparbeide. Men det gir personlig tilfredsstillelse når du etter flere års erfaringer kan kalle deg ekspert. 
   Det enkleste er å kjøpe investeringsmynter. De er håndfaste, koster i dag rundt 140 kroner per 31.1 gram, (175 kroner i Jan 2017), men krever at du har tro på sølv som fremtidig investeringsobjekt. Aksjer krever godt hjemarbeid før du investerer, og fryktsomt aksjemarked tilsier nerver av stål. Søk eksperthjelp hvis du kan tenke deg å investere i et Exchange Traded Fund med sølv som spesialitet. Er du glad i metaller, får du mer glede av å eie og ta på det der det ligger som små kunstverk i mynter og barrer. Dessuten er du ikke avhengig av meglerens antatte kunnskaper.

onsdag 15. oktober 2014

Kjøp! Selg! Stopp loss!

De sitter i tusentall rundt Stalingrad-orgler av skjermer. De skanner tallene som ruller ustoppelig i digitale blodårer. Børsspekulering er synonymt med syrekick på fluesopp saft!

Går du til kilden og kjøper aksjer i gruveselskapene, vil du bedrive risikosport. Aksjer knyttet direkte til gruveselskaper er vanskelig å vurdere, og heller ikke den sikreste investeringen. Ledelsen forsøker å tvinge gode fortjenester ut av jorda de utpiner. Økologi, bio-mangfold og naturvern er fremmedord i styrerommene.
   En annen faktor som gjør investeringer i sølvgruver utfordrende, er at mange gruveselskaper ikke har sølv som primærproduksjon. Sølv følger med på lasset når andre metaller utvinnes. Ta produksjonen i Rosebery-gruven, Tasmania:

Resources as at 30 June 2012:
2.4 million tonnes zinc, 0.1 million tonnes copper, 0.8 million tonnes lead,
1.3 million ounces gold, 96.2 million ounces silver. (1 ounce = 31,1gram)

Gruvens edelmetaller foredles ikke på gruveområdet, men sendes til raffineriet i Perth i Australia som Gold dore bars, en legering som består av gull og sølv. I Perth blir metallene skilt fra hverandre og raffinert til 24 karat. Noe av sølvet blir preget til mynter, og bare i september 2014 solgte The Perth Mint 756839 én ounce sølvmynter.
   Verdien av sølv har hittil, til høy grad, fulgt prissvingningene til gull. Dermed blir verdien på sølv sårbar når gullprisen svinger. Det samme gjelder aksjer. Faller verdien på sølv og gull, faller ofte aksjene også. Et siste usikkerhetsmoment er at verdien på edle metaller foreløpig er tett knyttet til amerikanske dollar. Sølv og gull verdisettes i amerikanske dollar. Det betyr at hvis prisen på sølv synker samtidig som den norske kronen svekkes, vil det koste mer å kjøpe amerikanske dollar. Vinningen går opp i spinningen. Det motsatte kan også skje. Den norske krone er sterk i forhold til dollar. Og hvis prisen på sølv faller, betyr prisfallet at kjøpere i Norge får kjøpt ekstra rimelig sølv.

Aksjer og fond
Kort sagt er en aksje en eierandel av et selskap, men når det gjelder børsnoterte norske selskaper med sølv som primærfokus, er de ikke-eksisterende. Man må til utenlandske børser for å kjøpe aksjer i gruveselskaper som utvinner sølv. Imidlertid finnes det flere alternative investeringsmuligheter. For spesielt interesserte i sølv, men som ikke selv vil drive med kjøp og salg, er Exchange Traded Funds aktuelt.

tirsdag 14. oktober 2014

Investering i sølv

Investering i sølv bullion? Hvordan bør en småinvestor gå fram? Som vanlig fra Ground Zero, der du venter som slakt på nakkeskuddet.

Dette franske ordet, bullion, betegner to forskjellige produkter; barrer og mynter. Barrer er bare å glemme, fordi momsen øker prisen med 25 %. De må kjøpes i land som ikke avgiftsbelegger metallene. Altså må investeringene dine fokusere på valuta; og det betyr sølvmynter. Enten som investeringsmynter eller samlemynter. Investeringsmynter kjøper man ene og alene for metallverdien og for å unngå momsen staten tar på barrer. I Norge er det ikke merverdiavgift på valuta. Ulempen er at mynter ligger på et litt høyere prisnivå enn barrer. Fordelen er at mynt er valuta i det landet det er preget.

Sølvbarrer som samleobjekt
Men likevel… Det er mange som samler på barrer fordi de er vakre i seg selv. Jeg gravde fram to 100 gram 999 sølvbarrer til ca. 400 kroner per stykk. I de glanspolerte delene står det preget: 100 grammes 999 Fine Silver Bullion. Navnet på produsenten, Johnson Matthey, er i stilren skrift uthevet over geologihammer og slegge som krysser hverandre. Under verktøyene står Bankers Limited. Det viste seg at jeg innehar barrer nummer 505078 og 507374.
   En rask sjekk i Wikipedia forteller oss at firmaet Johnson Matthey ble grunnlagt i 1851, og året etter ble selskapet utnevnt til Official Assayer & Refiner to the Bank of England. Fancy that! De vakre sølvbarrene er to av i hvert fall fem-hundre-tusen tilsvarende produserte barrer. (Gitt at serienummeret angir antall). Sjeldne er de ikke, for de er 3 millimeter tykke og multiplisert med 500000 barrer fikk jeg 1500000 millimeter. Det tilsvarer en sølvsøyle på respektable 1500 meter. Det visuelle tankebildet av skinnende barrer som strekker seg oppover i kaldt månelys, er fengslende.

Fat Lady Silver
Litt av problemet med å investere i fysisk sølv er at det har forholdsvis lav verdi i forhold til vekt. Du bør virkelig tro at sølv kommer til å bli mye, mye mer verdt. Det betyr at du må kjøpe stort for at du skal oppnå en eventuell framtidig fortjeneste av betydning. I september - oktober 2014 flyter prisene rundt 3700 kroner per kilo + merverdiavgift. (4600 + mva. jan 2017)
   La oss si at du kjøper 15,5 kilo (en «monsterboks» med 500 sølvmynter) for å ta med deg hjem. Du oppdager fort at 15,5kilo er tungt å flytte og at så mye metall fyller godt opp i en vanlig bankboks. Følgelig må du ha god lagringsplass. Likevel er ikke sølv for 70 tusen kroner så veldig mye hvis du er en seriøs investor, men det er en bra start for en nybegynner. Her må vi kanskje snakke om 100 til 1 000 kilo for at det skal begynne å monne i fortjeneste. Med hundre én kilos australske lunar-mynter kan du lage en ganske fancy skulptur i stua - noe som både vil imponere og avskrekke andre fra å gjøre det samme.

Og hva er Poenget?
Poenget er utfordringen når det gjelder prisen på sølvet kontra vekten. Sølv er ikke praktisk å håndtere i store mengder. Men har du en trygg plass å stable sølvskatten, burde det gå greit. Har du ikke plass nok, kan du vurdere å kjøpe gruveaksjer?

mandag 13. oktober 2014

Framtids SJOKK!

Sølv spiller en viktig rolle i industrien. Metallet brukes i mange prosesser. Solceller vil på sikt forbruke mer sølv enn det som utvinnes.

Av verdens totalproduksjon brukes 45 - 50 % i industrien, resten til smykker, mynter og barrer. Nye bruksområder åpner seg ved utvikling av blant annet nano- og energiteknologi. For eksempel har det kommet sportsprodukter på markedet som hindrer vond lukt. Disse produktene er behandlet med nano-partikler av sølv. Hvorvidt nano-partikler er skadelige for miljøet er for tidlig å si, men det forskes på området. Det man imidlertid vet, er at når sølv er bearbeidet og brukt som nano-partikler, lar smetallet seg ikke gjenvinne. Siden sølv er bakteriedrepende, brukes det også i bandasjer og beskyttelse for sårbare forbrukerprodukter. Det er behov for sølv i brenselsceller, membranteknologi, CO2 separasjon og solenergi. Dessuten kan sølv etter hvert erstatte dyrere metaller, for eksempel platina. I tidsskriftet Scientific American har septemberutgaven 2010 en artikkel: How much is left? The Limits of Earth's Resources. Artikkelen hentyde at svært mye av sølvet som ennå ligger skjult i bakken, vil være gravd fram i 2029.

Du kan ta det med deg
Moderne mennesker har stort sett forstått at de kan ikke ta noe med deg når de dør, men rike og mektige mennesker har i uminnelige tider tatt med seg gods og gull inn i graven. 
   Verdenshistorien er full av eksempler på at konger, dronninger og adel fikk respektable mengder edlet metall med seg i gravkammeret, mausoleet eller haugen. Helst så mye at gjenlevende slektninger sto med tårevåte øyne der de så familiens hardt ervervede rikdommer bli begravd igjen.    Stort sett har slike gravferdsskikker bunnet i at folk vil sikre seg. De trodde de ville få bruk for disse tingene i dødsriket, etterlivet eller etter gjenoppstandelsen. Det lar seg fremdeles gjøre å få med seg sølv og gull og mobiltelefon i graven, men de fleste nøyer seg med en påkostet kiste og gravstein.

Sølvskål med skytshelgen
Etter-livet kommer til alle, men det interessante er hva vi gjør i dette livet. Foran meg på skrivebordet har jeg en nydelig, og i all sin enkle eleganse, arvegods-sølvskål produsert av David Andersen i 1978. Midt i skålen troner graveringen av St. Hallvard, skytshelgen for Oslo. I sirlige bokstaver står det inngravert i sirkel:  *Fra Oslo kommune* 10.10.1939* Peder Aas*11.11.1979.  En håndfast belønning for over 40 års innsats for byens innbyggere. Den stilrene skålen veier hele 300 gram, og tradisjonen tro er renheten 830 S. Søk på nettet viser at denne typen sølvskåler kan gå for 6 500 kroner hvis man treffer rette samler. Og dermed har vi igjen flyttet oss til sølvets verdi. I Oslo kostet én kilo 830 S bruktsølv 1 940 kroner per kilo 13. okt. 2014. En skål som veier 300 gram, ville gitt 582 kroner i lommeboken, knapt 9 % av skålens samleverdi.
   Skålen er et eksempel på folks interesse for sølvgjenstander. Parallellen med samlere av sølvmynter er slående. Når det gjelder gjenstander, smykker og mynter investerer man i andre aspekter enn selve metallet. Man investerer i skjønnhet, sjeldenhet, særpreg, eleganse, kultur, minner og mye, mye annet.

Engang laget i Norge
Det kan være god business å investere i gjenstander laget av edle metaller. Men er du samler av gjenstander og mynter, bør du ha svært gode fagkunnskaper om produktene du investerer i.

fredag 10. oktober 2014

830S kontra 999S

Er du patologisk bekymret for galskapen rundt deg? Begynn å samle på sølv. Det hvite metallet er effektivt mot vampyrer, varulver og Norges Bank inflasjonspolitikk.

Investering i sølv er ikke investering i sølvbestikk, sølv- lysestaker, -boller og -fat. Arvetantesølv har noe verdi, men du vil bli sjokkert over hvor lite du får for 12 sølvgaffler. Bruks- og pyntegjenstander har en renhetsgehalt på 830/1000. En sølvgaffel på 40 gram vil innbringe 2 kroner grammet - 80 kroner (10.10.14), Dette til tross for at den koster det ti-doble hos gullsmeden.

Rent sølv
Det er 999,9/1000 rent sølv som teller. Det er tre - fire sjapper i Oslo som selger 24 karat gull og 999.9 sølv over disk. Det som er merkelig er at du ikke får kjøpt rent sølv og gull i gullsmedforretninger.
   I dag, 10. oktober 2014 kostet én 1-kilos sølvbarre ca. 3650 kroner pluss moms; dvs. utsalgspris på ca. 4500.- En én kilos australsk koala sølvmynt kostet det samme. Kjøp sølvmynten da du får et morsomt og vakkert samleobjekt i samme slengen. En én kilos sølvmynt virker forbausende tung til tross for at den veier bare én kilo. ;-)

Økonomisk sårbarhet
Sølv betraktes som handelsvare og et investering. Og på markedet stiger og faller sølv i verdi som alle andre varer. I en fungerende verdensøkonomi kan man investere i sølv med tanke på fremtidig salg. Er man på riktig side av verdistigen, får sølvet mer verdi over tid. Deretter kan sølvet selges med fortjeneste. Kjøpte du inn kilovis av sølv for ti år siden, betalte du én krone grammet. I dag kan du selge for 3,50 kroner grammet. Havner du på feil side av stigen, faller sølv i verdi. Følgelig kan du bli sittende med lang nese i glinsende metall. Det har skjedd før og vil skje igjen. Sent i mars 1980 stupte sølvprisen fra 400 til 200 kroner per ounce (inflasjonsjustert). Siden da har prisen hoppet opp og ned. 9. oktober 2014 var spotprisen 17,50 dollar, ca.115 kroner per ounce til en dollarkurs på ca. 6.50. Sølvfølgelig betaler du mer i butikken da mellommenn vil ha sin del av kaka.

Fattigmanns gull
Sølv betraktes som fattigmanns gull. Enhver i Norge som tror at håndfast sølv kan være en fremtidig sikring mot inflasjon og dyrtid, har råd til å handle inn litt. Investerer du fysisk i sølv, kan du gjemme det i klesskapet og glemme det til dollaren, oljefondet og verdensøkonomien har kollapset. En slik investering i nåtiden gjør man i håp om at sølv i en nedgangspreget framtid kan brukes som byttemiddel. Dessuten ha tro på at sølv lar seg selge med fortjeneste lenge etter at sedler pålydende to-hundre trillioner kroner brukes som toalettpapir.

torsdag 9. oktober 2014

En sølvmynt i uka

Tafatt, miserabel og hjelpeløs? Er du ikke en lykkelig alkis med kjeften rundt en Brandy Special eller Prozak i skallen kan du like godt utforske måter å beskytte og øke dine hardt ervervede grunker.

Mange investerer i aksjefond, men noen investerer litt av overskuddet de måtte ha i sølv, og du trenger ikke mer enn 160-180 kroner for å kjøpe din første investeringsmynt. Kjøp en sølvmynt i uka, da vil du ikke merke pengeforbruket, men mynthaugen vokser fort.

Handelsvare
Sølv er en viktig handelsvare. Men sølvglansen blekner som stjerneglans i gyllent sollys når det sammenlignes med gull. For gull er kongen på slagghaugen. I media og aviser, finansmagasiner og på nettet får gull nesten alltid mer oppmerksomhet enn sølv. Men likevel, sølv begynner på nytt å finne sin egen malmfulle stemme etter mange ti-års taushet.
   I årtusener har sølv vært ønsket som betalingsmiddel, og alle vil svært gjerne eie sølvgjenstander. Én grunn til å investere i sølv er at folk opplever en personlig glede når de eier et vakkert smykke eller en eksklusiv pyntegjenstand.

Folk som investerer i sølv, har beveget seg et stykke bort fra banksparerens nettbank. De våger spranget som økonomiske samuraier ut i et krigsherjet finansmarked. De må ha et visst pengeoverskudd. De må ha et aktivt forhold til investeringsmetallet sitt og må, som andre spekulanter, være i investeringsmodus. De vil tjene penger. De vil unngå å kjede seg. Unnslippe meningsløst arbeid. De må spesialisere seg for å finne riktig nisje å investere i. I sum kan vi si at det dreier seg om å avgjøre hvorfor du vil kjøpe sølv og hvor mye du vil kjøpe.

Inflasjonsbeskyttelse?
Gjennom tidene har sølv blitt betraktet som en inflasjonsbeskyttende mur. I gamle dager var det populært å gjemme litt sølv på kistebunnen. Folk oppfattet sølv som en reserve, noe å falle tilbake på hvis pengeøkonomien skulle gå den veien høna sparker. Fortsatt vil sølv bli oppfattet som verdifullt. I våre dager koster sølv koster rundt 4 kroner grammet, og gull koster 330 kroner grammet. Følgelig har flere mennesker råd til å kjøpe sølv enn gull. På folkemunne kalles sølv for fattigmanns gull.

onsdag 8. oktober 2014

Mareritt på Bankplassen

av Robert Wood - Sosiolog
Så du drømmer om å bli en økonomisk samurai? Født inn i den arbeidende klasse med nok penger til å leve et godt liv, men ikke nok til å bli fri fra lønnsslaveriet! 

Men hva så? Er det ikke bedre å leve sitt velfødde liv med en gyllen piggtråd-lenke rundt halsen enn å jobbe skitten av deg for å tjene nok til å bli økonomisk fselvstendig? Lykkelig blir du ikke. Undersøkelser viser at det øyeblikket du passerer 7-800 000 i inntekt, holdes lykkefaktoren seg stort sett konstant.Får du råd til å kjøpe den reklamepriste SUV’en til over millionen, viser andre undersøkelser at lykkefølelsen over nyervervelsen varer et halvt år. Sagt med andre ord så er de fleste med høy inntekt litt lykkeligere enn de med lav inntekt på 2-300 000 i året.

Den gode lønnsslaven
Som godt betalt lønnsslave kan du nyte livet. Styrer du økonomien slik at du ikke må selge sjelen din til Lukusfellen eller bli kjefta ut av Sinnamekker’n, kan du få et godt og ubekymret. Liv av den enkle grunn at det er deilig å bli sjefet over og bli fortalt hva du skal gjøre. Du slipper å tenke. Som vi alle vet, gjør det vondt å tenke og reflektere over tilværelsen. For ser og hører vi ikke nesten daglig i mediene om innbitte og forbitrede multimillionærer? De med penger nok til å kjøpe fly til milliarder og bulldoggsure redere med nok cash til å utruste samtlige sykehus i Norge med siste state-of-the-art kreftutstyr? Vi ser jo at det eneste de tenker på, er å karre til seg enda mer av noe de ikke trenger. Mer penger. Vi ser at de mangler visjoner og knuser jordens økologi under sine jernskodde lakksko. Vi kan tyde det slik at de har båret jernbyrd for dødsgudinnen Hel. De er levende bevis på at man ikke blir mer lykkelig av å tjene 100 millioner ekstra. Ikke lykkeligere nei, men tenk på de mulighetene du ville hatt med et par tusen millioner på konto. Tenk på alt det gode du kunne ha gjort med mer penger enn du selv klarer å forbruke.

Arvet rikdom
Det er ikke mange forunt å jobbe seg opp fra et nullpunkt til å bli styrtrik, men noen klarer det. Så hvorfor ikke deg? Vel, du har alle odds mot deg, men det er viktigere å forsøke og feile enn ikke å forsøke i det hele tatt. Det er ikke noe mål å sitte som en forbitret og halvsenil gubbe eller kjerring på et underbemannet aldershjem og forbanne deg selv:  - Hvorfor gjorde jeg det ikke? Hvorfor fulgte jeg ikke ideene og drømmene den gangen da jeg var ung nok til å gjøre det? Vel, noen har klart det i skip, andre i fisk og andre igjen i lufttransport. Noen har til og med klart å bli rike ved å kjøpe og selge sølv og gull. Men slik spekulasjon krever en innsatskapital du ikke har som lønnsslave.

tirsdag 7. oktober 2014

Lettlurt i Lykkelandet

Norges Bank er kongen på pengehaugen. Banken skal fremme økonomisk stabilitet. Med diktatorisk verdighet styrer de landets verdier mot økonomisk kollaps.

Lykkeland
Vi skal visst leve i et av verdens lykkligste land. Med ekte smil rundt munnen føler vi ikke den minste fustrasjon over at renten på sparepengene våre lider under inflasjonsmålet til Norges Bank.
   Vi aksepterer uten å blunke at i Lykkelandet skal pengene vi eier, bli 3 % mindre verdt per år. Dersom inflasjonen blir på 3 %, medfører dette at 100 kroner i dag er verdt 97 kroner på samme tid neste år. Men det er jo greit. Noe må vi alle ofre for økonomisk stabilitet. Vi må jo ha penger til å støtte alle andre som ikke er like lykkelige som oss

Større gjeld gir kortvarig lykke
Husholdningene større gjeld enn noen sinne. Har du gjeld, synker også den 3 % i takt med inflasjonen. Det er å ha gjeld på én million kroner er ikke så mye i dag, og med 3 % inflasjon ville gjelden blitt redusert til 970 000 kroner neste år. Hipp hurra for gjeldsslavene, for de skal få sin belønning av Norges Bank og få den tvilsomme æren av å delta i Luksusfellen.

Bare idioter sparer penger
Verre er det for de som sparer penger. I gamle dager var det et slags adelsmerke, for folk skikket sitt bo vel når de hadde "penger på bok". I dag er de bare dumme! Banksparerne bør ha en rente som ligger minst 2 % over inflasjonen. En bankrente på 3 % kan kompensere for inflasjonstapet, men sparere må betale 28 % skatt av renten. Det er harde tider for banksparerne. De straffes både med inflasjon, lave sparerenter, skatt på rentene og formueskatt på sparebeløp over en viss sum.  Salig er spareren, for han skal betale når gjeldsslavene spiller falitt!
   Neste gang det går galt og bankene stenger dørene, blir det i beste fall satt en maksgrense på hvor mye du kan ta ut av bankautomatene før de tømmes helt. Vanligvis er grensen på 9 900 kroner per uke , og det vil bety at sparepengene dine er låst inne i bankens elektroniske hvelv så lenge det passer de som bestemmer.  (Nokas blokkerer deg nå ved å sette en maksgrense på 2000 pr. uttak til kr 10 pr. i gebyr per hvis du har DNB som bank i 2017)

Kypros' og Islands  bankkriser
Det fikk befolkningen på Kypros erfare da landet i mars 2013 kom i finanskrise. Den vanlige sparer sto noen krisedager i fare for å få nedskrevet sparepengene sine i banken med 40 – 50 %. Dette ble imidlertid avverget med kriselån fra EU. Men de virkelige store pengebeløpene, eid av styrtrike enkeltindivider og firmaer, forlot øystaten elektronisk før politikerne bestemte seg for å stenge bankdørene. De rike støttet de rike. 
   Islands konkurs er et annet eksempel. Bankene kollapset fort, og landet fikk reddende kjempelån av International Monetary Fund (IMF). 
   Da DNB, Kredittkassen og Fokus Bank gikk konkurs i 1992-1993, ordnet det seg tross alt da Staten overtok eierskapet og sprøytet inn milliarder av skattekroner.

Livslang narkose
Ovennevnte eksempler sier litt  om verdens finansvesen. Det er bare én ting som teller. Det er om å gjøre å karre til seg mest mulig fortest mulig. For Norges Bank er vi som individer underordnet en større galskap. Helst hadde finanseliten sett at vi var dopet på Lykkepiller og  NRK. Det fine med narkose er at hele kroppen og hjernen bedøves. Det norske folk holdes i en finansiell koma mens bankene forsyner seg.

Bli en økonomisk samurai
Få vanlige lønnstakere er forunt å være en økonomisk samurai. Da må du ha tid, interesse, lyst og mulighet til å studere renter og sparetilbud, sparre med forsikringsselskaper om bonuser, lån-selgere om nedbetalingstid, samt kredittkortselskaper om ågerrenter. Det er vanskelig, men ikke umulig å sette seg inn i den fine skriften. Forsøker du en gang i blant, kan timebetalingen bli god.

mandag 6. oktober 2014

Mefistofeles gave

Vikinger, godsherrer, adel og konger… Alle ville ha sølv! Det blanke metallet var ikke bare et symbol på rikdom! Det var rikdom!

Det finnes 101 måter å investere i sølv som alternativ til penger i banken! Banksparing er som klamydia, alle har noe penger i banken, men ingen liker å snakker om dem. Det er ikke lenge siden banken betalte deg for å forvalte pengene dine. Nå må du betale for lønnskontoen. Den eneste som tjener godt på pengene dine, er banken. Med tenner av stål og kjever av metall fråtser bankens børsmeglere i dine hårdt tjente grunker. Millioner av små lønnsslavelønninger konvertert til dumdristige investeringer og sinnsyke utlån til allerede styrtrike kapitalister, redere og eiendomsbaroner. Målet er å tjene virkelige store penger til bankens eiere på din bekostning og din risiko.

Bør jeg investere?
Still deg spørsmålet: Hvorfor skal jeg investere i sølv? Jeg som er en vanlig Salaryman? Er sølv en sikker og trygg pengeplassering? Kanskje, kanskje ikke, for har du et overskudd av penger, er det alltid elementer av risiko for at du kan miste dem uansett hvordan du oppbevarer dem. banker går konkurs! Én fornuftig strategi er å unngå å samle alle eggene i en kurv. På stammespråk heter det å spre porteføljen.
   Ett mål blir da å sikre seg avkastning, men da må du kjøpe inn store mengder sølv og håpe på at prisen vil stige i årene som kommer. Sølv er ikke rentebærende, men de 0,15 % renter DNB gir til sine lønnskontokunder kan man stå over med glede da du også må betale skatt av dem.
   Et annet mål kan være å sikre verdier uten at det nødvendigvis blir økonomisk fortjeneste. Med sølv har man en håndfast trygghet når nye finanskriser skyller inn over landet. Men blir krisen dyp nok, kan du ikke spise sølv. På lang sikt vil det sannsynligvis lønne seg å ha noe av pengeoverskuddet liggende som sølv på kistebunnen… For alle tilfellers skyld.

fredag 3. oktober 2014

Metallmakt

Makt! Du har makt når du klarer å få viljen din, og du har ikke makt når du møter Den svarte boksen. Boksen som suger deg opp og spytter deg ut uten at du har oppnådd squatt!

Du føler deg maktesløs, manipulert og ignorert. Skulle det verste skje, blir hjernen din voldtatt på det groveste, og du ender opp som knust drivved på livets sandbanker. Og la meg si det. Den skjulte verden av gull og sølv er to maktbrikker på det verdensomspennende 3D-spillet vi kaller livet. Metallene er maktmidler som brukes til kontroll av deg … og meg.

Still deg spørsmålene: Hva gjør disse metallene til verdifulle Übermetaller? Hvordan blir sølv og gull verdisatt til dollar? Hvordan er prosessen fra gullgruve til fasjonabelt smykke rundt halsen til fashionistas? Eller for den saks skyld: hva skjer før det henger som 24-karat sensuelle bangels på pakistanske kvinner?

Gull er Makt
Gull er et mye sterkere maktmiddel enn sølv. Verdiforholdet er for tiden 1:69. Det vil si at én ounce gull koster like mye som 69 ouncer sølv. Men rent praktisk burde det været omvendt, fordi sølv er et viktig industrielt metall som brukes i mange produksjonsprosesser. Gull er noe man sitter på, akkurat som dragen Smaug. Gull er stort sett ubrukelig til det meste.
   Hvordan kan gull anvendes som maktmiddel? I gamle dager var det et monetært styringsmiddel for landenes økonomi. 1 krone på papiret kunne når som helst løses inn i 1 krone i gull.
   Edle metaller kan fungere som et forsvarsverk mot inflasjon og devaluering av krona. Har du nok penger, kan du bruke noen av dem til sølv og gull. Dagen krona går til helvete sitter du igjen med metaller som kan byttes og veksles til andre varer og valutaer.

Gull er Bestikkelse
Gull er verdens beste bestikkelsesmiddel. Man kan ikke bestikke noen med én kilo sølv til 5000 kroner. Men en liten rull med ti gullmynter med NOK 120 000 kroner  i verdi kan overleveres i et håndtrykk. Gullmyntene er ikke sporbare og kan omsettes over hele verden.

Gull er Manipulasjon
Sist, men ikke minst…. Hva er verdien på gull og sølv der det ligger gjemt bort som barrer og investeringsmynter i hvelv, bankbokser og kjellere? Hver dag kjøpes og selges det metaller for millioner av dollar i industrier og bransjer. Det som skjer i disse prosessene, påvirker oss. Prosessene i gull- og sølvproduksjon kan inkludere gruvedrift, utvinning, raffinering, utforming i smykker, barrer og mynt, lagring, distribusjon, kjøp og salg. Hva som foregår i hvert ledd, samt sammenhengen mellom leddene, er tåkelagt og hemmelighetsfylt.

Gull er Hemmeligholdelse
Bransjefolk og kunnskapsrike investorer som allerede er inne i spillet, lever et liv utenfor medielyset. En gang i blant presser omstendigheter bankene  ut i rampelyset, men de blir usynlige igjen så snart nytt skandale- eller krisestoff fanger medienes oppmerksomhet. 

Gull er Investering
Har du lyst til å investere for framtiden i edle metaller, har du mange muligheter til å tjene og tape penger. Mest sannsynlig kommer du til å tape, for du har ikke den backing som bankene og finanshusene har. For i det øyeblikket de driter på draget, kommer Storebror Staten og hjelper dem ut av knipa ved å kjøpe opp problemene deres. Fucker du opp økonomisk og går konkurs, kommer namsmannen med politibikkjene sine for å kaste deg ut av bedrift, hus og hjem.

Og moralen er:
Vær forsiktig! Investering i sølv og gull er på høyde med lottospill. 
Spill ikke med mer enn det du har råd til å tape!
Spill ikke med lånte penger!

onsdag 1. oktober 2014

Sølv i skuffer og skap

TV-gullgravere ødelegger naturen for åpen scene.  Hva i alle helveter driver de med? Noen av dem får ballebrokk i bytte for små korn ubrukelig, gult metall? 

Som folk flest vet de ikke noe om hvorfor det glinsende metallet er så verdifullt at det lønner seg å rense ett tonn sand, jord, grus og stein for å få ett eneste gram gull ut på den andre siden av vaskerenna.

Utgraving i skuffer
Akkurat som gullgravere kan du foreta din personlige utgraving i skuffer og vitrinskap. Svært mange har litt gull liggende i form av gamle gifteringer og smykker. Veldig mange har sølvbestikk liggende som anløpet, flekkete metall som må pusses før gjestebud. Hva med å foreta en utgraving tenkte jeg?

Edelt metall koster flesk
Riktignok hadde jeg skuffen full av sølvbestikk, druegafler og kakespader gitt av puddeltanter og andre kvinnelige geriatrikere i familien opp gjennom årene. Og hver eneste… Og jeg mener hver eneste jævlige gang det ble gitt en ny sølvskje, kniv eller gaffel til den voksende kolleksjonen av oksidert håndverk måtte de i sin gavegivende oppgitthet sukke oppgitt over hvor dyrt sølvbestikk var blitt. Ja, jeg måtte ikke tro at alle hadde råd til å kjøpe noe sååå fint som jeg nå fikk pent innpakket i syntetisk silkepapir. Og hvis de levde lenge nok skulle jeg få 12 av hver, kanskje 24. Noe jeg kunne bruke hvis jeg noensinne fikk gjester som ikke stakk bestikket i trusa når de sjanglet ut av døra klokka fire om morgenen. Puddeltantene visste at jeg var glad i vin og det var derfor de aldri hadde med det flytende burgunderrøde, skvipet jeg foretrakk. Jeg fikk ta til takke med edel malm.

Vitrineskap, skuffer og smykkeskrin
Det var bare en ting å gjøre. Tiden var inne til å foreta en utgraving av det som fantes av edelmetaller i vitrineskap, skuffer og smykkeskrin. Det nå komplette sølvbestikket med 12-av-hver dekket en god del av kjøkkenbordet. Arvetante Gudruns jugendstil lysestaker tårnet som knuste sjakktårn og dåpsskjen fikk æresplass på en kongeblå fløyel. Jeg sugde spytt på fingeren og vrikke gifteringen av, veide en 100 grams sølvbarre av gammel årgang i hånden og beundret to halvblanke fem gram 999 FineGold barrer min kone brukte som øreringer. Den gamle samlingen av arrete sølvmynter og en plastikkrull lett anløpne 50 kroner Kong Olav sølvmynter ble strødd utover kjøkkenduken. Fornøyd konstaterte jeg at det lå mange penger på bordet. Men ...

Sølvbestikk er overpriset
Det er alltid et men. Hvor mye var alt dette verdt Det skulle snart vise seg at jeg var rik på innkjøps- og forsikringsverdi, ikke i salgsverdi.  Sølv er ikke investering i sølvbestikk, sølv- lysestaker, -boller og -fat. Arvetantesølv har noe verdi, men du vil bli sjokkert over hvor lite du får for 12 sølv gaffler. Bruks- og pyntegjenstander har en renhetsgehalt på 830/1000. En sølvgaffel på 40 gram vil innbringe 2-3 kroner grammet, ca 80 - 100 kroner. Puddeltantene mine trodde at sølv var verdifullt fordi det kostet mye hos gullsmeden, men det de betalte dyrt for var alt annet enn metallet.