fredag 29. mai 2015

Gold and Economic Prophets

Investor Harry Dent prophesized that gold would fall to $ 700 an ounce in 2014. He was dead wrong. The price of gold was $ 1201/oz at the end of the year. 

However, since Mr. Dent has not given up hope that his deep insight is correct, he predicts the same price of gold for 2015. Gold will plummet to $ 700/oz. Almost half way into this year the price of gold is $ 1189/oz. (December 30 - 2015, $ 1062/oz) (December 30 - 2016 - $ 1151/oz).

Do not believe
However, economic prophets are no different from other kind of prophets. They sincerely believe in their messages. It is very difficult, if not impossible, to predict the price of gold. But taking USA's enormous debt and money printing madness into consideration, I predict that the price of gold will keep on rising. The supply is limited and the demand for the useless metal seems to be infinite.

Always expect the unexpected
Is it then impossible to predict the price of precious metals? Yes and no! It is possible to predict within certain given variables at a given time. But... if something unexpected happens to the economic systems of the world... Then the price of gold might change in matter of hours.

onsdag 27. mai 2015

A Fistful of Dollars

You got to try it! Buy at least a fiveAmerican Eagle Silver Coins and hold them in your hand. Close your eyes and make a fist… Feel the silver on your skin. Savor Lady Liberty and know in your heart why silver dollars are so popular. They feel like real money.

Three Versions
Anyway, there are three versions of the American Eagle. The U.S. Mint produces the proof version ($ 49), the uncirculated collector’s version ($ 40) and the bullion version. Strangely enough, the Mint sells only the proof and collector coin directly to the public. (Probably because the profit is better).You have to buy the bullion coin at a dealer.

A Solid Investment
The American Eagle Coin is not exactly a beautiful coin. The front design is Lady Liberty walking towards the setting sun, and the rear design has an eagle behind a shield, holding an olive branch and arrows in its talons, 13 stars to represent the original colonies. The one troy ounce (31,103 g) coin reeks of solidity, is desirable and purchased by investors all over the world. It is also legal tender. The spot price of silver is at the time of writing close to $ 17 and you have to pay approximately $ 20 – 21 for the coin. (165,- NOK in Oslo 27.05.15).

tirsdag 19. mai 2015

Kjerringa mot gullstrømmen

Norges Bank er ikke som andre sentralbanker. Hovedstyret ser ikke gull som interessant til tross for at sentralbanker i utviklede land fortsetter å kjøpe inn tonnevis av gull.

Alt i alt vokste beholdningen, til gullkjøpende sentralbanker, med netto 119,4 tonn i første kvartal 2015. Tilsvarende den samme mengden de kjøpte inn første kvartal 2014. Dette er 17de kvartal på gang det er en netto tilvekst av gull i bankenes hvelv.

 Alt I alt kjøpte Sentralbankene inn  477,2 tonn gull i 2014, 17 % mer enn i 2013.

Grunnen til de store innkjøpene og akkumulering av det verdifulle metallet er ønske om mangfold i valutareservene. Gullet kan bli en beskyttelse mot voldsomme svingninger i valutamarkedet.
Kilde: World Gold Council – Gold Trends 2016

onsdag 13. mai 2015

Fear in the Western World

Are you worried about your hard earned money, your job, your pension, your future
well being? No? Read no more! 

But, if you are worried, ask yourself; Why are people all over the world buying gold and silver coins and bars? When you look at the small lump of gold you know, that it is plain stupid to shell out 12-1300 dollar or 10-11 000 Norwegian kroner for measly 31 grams of dead, yellow metal. You can buy a delightful vacation for that kind of money. But as long you believe that gold is valuable it will remain valuable.

Western World Fears
Since the Western World seems to fall apart in its economic seams, there is an under-the-ground-market for gold and silver. Not that this market is hidden or illegal, but it is under-the-ground in the sense that most Norwegians are not aware that they can buy pure gold and silver over the counter.

Scrapgold for the poor
Most Norwegians still think that gold is the scrap gold (585/1000) they are allowed to buy in greedy jewelry shops. Norwegians simply don’t know that they can buy pure 999,9/1000 gold coins for half the price. Gold, that will still be valuable when paper money are slowely rendered worthless by a calculated 3-4 % yearly inflation by the Norwegian Central bank.

tirsdag 12. mai 2015

World of Warcraft Gold

In WOW you have to work hard to get gold coins to buy whatever your fighting char desire. At level 100, gear and equipment are getting expensive.

Killing Hordes is a Hunter's life
You have to quest and kill quite a few despicable hordes to get enough gold.You can also sell items you produce, in an auction house. The rarer the item you sell, the more gold you can ask for.

Real Life
But some people in real life earn their living by “farming” gold coins 12 hours a day. This gold they sell on the Internet to players who do not have the stamina to earn money for themselves in the game. It is illegal to buy gold for real money, and you risk being banned from the game by Blizzard.

Airwolf and CatMint
My char, Airwolf, is a poor level 100 Nightelf Hunter with a sabretooth pet, CatMint. He has almost 35 000 gold coins in his treasure chest, and that would have made him a rich elf in many a realm. Quite a lot do you think? Not so… for in real life on the black market you can buy 35 000 gold for 180 NOK (20 Euro/25 US$), i.e. 1 000 gold are worth 0,50 EUR/0,75 US$/3,90 NOK. But gold is where you find it, and easy to spend both in virtual worlds and real life. :-)

Legion
The name of the game changed with the 2016 upgrade Legion. It has become more difficult to accquire and buy gear, but CatMint has still his old fighting spirit. Nothing gives him more pleasure than tearing into the virtual flesh of an unlovable Horde and see the spirit leave the mangled body. ;-) Airwolf is much better off goldwise, but, as in RL, important gear have become much more expencive.

mandag 11. mai 2015

Min favoritt investerings-mynt

Canadian Maple Leaf er preget med Canadas nasjonalsymbol, et lønneblad og et portrett av britenes dronning. Linjene på begge sider av mynten glitrer i sollyset hvis du knipser den i været.

Sikkerhetsmerket
Helt siden mynten ble introdusert i 1988 har sølv Maple Leaf mynten vært svært ettertraktet. SML veier en troy ounce – 31,103 gram, har en renhet på 999,9 sølv og er pålydende 5 kanadiske dollar (ca. 30 kroner). Linjene som er etset inn i sølvet til 2015 mynten er mikron-presise- Lengden og bredden på linjene skaper mønster av lys-spill. Dessuten er et visuelt sikkerhetsmerke, et lønneblad,preget inn i mynten. 15 tallet i mønsteret viser utgivelsesåret. Antall er ikke tilgjengelig for 2015, men i 2013 ble utgitt over 28 millioner.

Investeringsmynter
Det er viktig å skille mellom en investerings mynt hvor du kjøper metallet og en samlermynt hvor du kjøper mynten som samleobjekt. Verdien til en investeringsmynt stiger og synker daglig i takt med prisen på metallet. Den må alså stige i verdi for at du skal tjene på å selge den tilbake da gjenkjøp baseres på dagsverdien. En investeringsmynt kan sammenlignes med en liten, håndfast aksje.
   Maple Leaf mynten er et godt kjøp og koster i Oslo i 11.015.2015 ca. 155 kroner (188 kroner 23.02.2017) og kan blant annet fås kjøpt hos K. A. Rasmussen

fredag 8. mai 2015

Sølv er undervurdert

Et nyhetsbrev fra the Silver Institute oppsummerer en årlig utgivelse, World Silver Survey 2015. Dette er en dyptpløyende rapport fra Thomson Reuters GFMS på vegne av the Silver Institute.

Dokumentet fremhever noen nøkkelpunkter som styrte prisen på sølv, tilbud, etterspørsel og andre viktige trender i 2014. Rapporten omfatter også informasjon om hva som 2015 måtte bringe.
The Silver Institute

Produksjonen øker
Gruveproduksjonen var rekordstor i 2014, dette til tross for at prisen på Det hvite metallet var lav. I rapporten påpekes det at produksjonen av sølv var høy fordi 70 % av produksjonen er et biprodukt av gull, kobber, bly og sink produksjonen. Med andre ord: Sølv vil bli utvunnet uavhengig av hva man får solgt det for. Selv om tilgangen var høy i 2014 og endte opp med 1 067 millioner ouncer (1 ounce er 31,103 gram) = 333 125 kilo, var etterspørselen enda høyere.

Thomson Reuters spår
Alt i alt spår Thomson Reuters at sølvprisen vil ligge på US$ 16.50/Oz i gjennomsnitt for 2015 (Legger jeg dagens – 08.05.15 – dollarpris til grunn: 1$ = 7,37). blir sølvprisen 3900.- kroner pr. kilo. Dette igjen vil tilsi at prisen på investeringsmynter blir ca. 150.- kroner pr. stk i snitt. Rapporten spår en svak stigning i fjerde kvartal av året, men dette er og blir en spådom.

Som alle andre rapporter om fortid og framtid tar den utgangspunkt i en rekke på forhånd gitte forutsetninger. Noe faktorer fremheves sterkt og andre faktorer er ikke med i vurderingen i det hele tatt. Dessuten kan ingen rapport forutsi det uforutsigbare. Element X kan påvirke både sølvprisen og produksjonen opp og ned. The Silver Marked for 2016 (Oppdatert rapport)