fredag 21. juli 2017

The Newest Silver Fixing

Den 117 år gamle London Silver Fix, ble nedlagt i 2014 etter mye støy om påstått prismanipulering blant budgivende banker. Tre år etter takket Thomson Reuters farvel til jobben som prisfixer. Nå er det ICE som skal sørge for at sølvprisen holder seg kunstig lav.

Reuters melder 14 july 2017
 LONDON (Reuters) - ICE Benchmark Administration, a unit of Intercontinental Exchange, was confirmed on Friday as the new operator of the London Bullion Market Association silver benchmark. ICE selected to run LBMA silver auction

tirsdag 18. juli 2017

Ti på topp land i gull – Japan

av Robert Wood - Sosiolog
Japan er nummer ni på gull-listen. Listen viser land der politikere har vett nok til å legge til side noe valutareserver i form av gull. De investerer ikke bare i aksjer og gjeldsbrev som Norges bank gjør.

Selv om Bank of Japan har 765,2 tonn gull i hvelvene, sies det at ingen har mer gull under futonene enn japanske husmødre. Som kvinner i andre land liker de ikke tanken på å havne i gjeldsfellen og ydmyke seg og familien i Luksusfelle-aktige realityprogram. Med lønnen til sin karoshi utsatte salaryman サラリーマ har de jernkontroll over familiebudsjettet, og de kjøper gull for noe av lønnen. Man vet jo aldri om papirpengene blir verdiløse. Slikt har skjedd før.

Yakuza, bestemødre og gull
Japanske kvinner er pengebevisste, og da merverdiavgiften steg fra ubehagelige fem prosent til sinnsyke åtte prosent, åpnet dette for en gammel tradisjon, nemlig smugling av gull. Både husmødre og bestemødre øynet sjansen til å forbedre personlig økonomi og begynte en omfattende smugling fra land som ikke har avgiftsbelagt gull.
   Yazuka'en har også en viss interesse av billigere gull, og denne mafiaen betalte bestemødre mellom 3000 – 6000 kroner per kilo gull de smuglet inn i Japan. Siden straffen for smugling er minimal, og befolkningen oppfatter denne formen for skatteunndragelse som ganske ufarlig, regner myndighetene med at det smugles mye gull inn i landet av oppfinnsomme kvinner. Tross alt er ikke gullsmugling det samme som narkotikasmugling. The New York Times: Japan Gold Smuggeling

Japan er et KONTANT-land
I land hvor cash kontant er gud og digitalplastikk er synonymt med djevelen, har gull en viktig betalingsfunksjon. Gull er lett å bære til tross for sin høye egenvekt. En typisk kilo-gullbarre har den beskjedne størrelsen på 80 mm x 40 mm x 18 mm. Omtrent som marsipansjokoladen Gullbrød. Og med dagens (17.07.17) verdi på ca. 323 000 kroner kan et slikt lite metallstykke være god betaling for utførte tjenester eller bestikkelse til politikere i beslutningsudyktige fora.

Japanske politikere er gjeldsslaver
Det sies at hvis du skylder banken en million kroner, har banken grepet på deg! Men skylder du derimot banken 65 milliarder kroner, har har du grepet på banken. Selv om japanske kvinner er flinke til å spare, kan man ikke si det samme om japanske økonomer. Ifølge Japans sentralbank er over 90 % av kreditorene japanske. Det vil si at i motsetning til andre lands sentralbanker, låner den japanske sentralbank penger av egen befolkning. Det betyr at hvis bankene går på ryggen, er det japanerne selv som vil sitte igjen med Svarteper. Men Norge har lånt penger til Japan. I artikkel i Nettavisen NA 24:  Vi har lånt 65 milliarder til verdens verste gjeldsslave sies det at kanskje er det Norge som blir sittende med nesegrevet i trestubben når det blir solnedgang i soloppgangens rike.

onsdag 12. juli 2017

Ti på topp land i gull – Sveits

av Robert Wood – Sosiolog
Spør du folk hva Sveits er kjent for, vil du få som førstevalg; klokker, sveitserost, hemmelige bankkonti og folkestyre. Få, hvis noen, vil si at gullhandel er en av alpelandets største og viktigste handelsvarer.

Sveitsiske franc og feite gullbarrer
Sveitserne tror klippefast på bunnsolid valuta og bankene sine, men ikke mer enn at den arbeidsnarkomane befolkningen satser på gull ved siden av cash.  Landet har verdens største gullreserve per hode, og Schweizerische Nationalbank har 1040 tonn gull i hvelvene.  Dette gir Sveits, mot sin vilje, en 8. plass på ti på topp listen over gullrike land.
Under den andre verdenskrig ble Sveits, som et nøytralt land, et senter for kjøp og salg av gull både for tyskerne og de allierte. I dag handler Sveits i stor grad med Hong Kong, Kina og andre land i Asia. Hovedsakelig kjøper Sveits gull fra England og USA. Europeiske sentralbanker har inngått avtale om ikke å selge gullet de har på lager, uansett hvor gjeldstynget landene er.

Redd Gullet Vårt
30. november 2014 ble det folkeavstemming om landets gullbeholdning. Mange mente at sentralbanken ikke hadde nok gull som back-up og krevde at SNB skulle øke til minst 20 % av bankens verdier. Forslaget ble nedstemt. Pressemelding fra Schweizerische Nationalbank om avstemmingen.

mandag 10. juli 2017

Kontanter er gull verdt

Kontanter egner seg godt til å kjøpe sølv og gull. Så lenge sedler fremdeles er "gangbar mynt" og tvunget betalingsmiddel i Norge er det en grei oppgjørsform. Ved forespørsel svarte Norges Bank:


Hva skal jeg gjøre når butikker, offentlige toaletter og offentlige institusjoner nekter å ta i mot pengene Norges Bank går god for? Det kreves at jeg må bruke betalingskort. Det er en økende trend at sedlene, som dere skriver på bankens nettside er tvunget betalingsmidler, ikke blir akseptert i Norge. Hva anbefaler Norges Bank at jeg skal gjøre? mvh...

Hei og  takk for e-post.
 Du har rett i at etter sentralbanklovens § 14 er norske sedler og mynter tvungne betalingsmidler i Norge. Dette betyr at betaler i utgangspunktet kan kreve å få gjøre kontant betaling på betalingsstedet.
   Lovbestemmelsen er imidlertid deklaratorisk, det vil si at betaler og betalingsmottaker har rett til å avtale at andre oppgjørsformer skal brukes. Dette kan også følge av sedvane. Betalingskort mv. har i betydelig utstrekning erstattet bruken av sedler og mynter som betalingsmidler. Sentralbanklovens § 14 hindrer dermed ikke at selger benytter seg av andre oppgjørsformer enn kontanter.
   Sentralbankloven forvaltes av Finansdepartementet, og spørsmål om denne må rettes dit.
   Etter Finansavtaleloven § 38 tredje ledd har forbrukere alltid rett til å gjøre opp med tvungne betalingsmidler hos en betalingsmottaker. Det er Justisdepartementet som forvalter Finansavtaleloven, og som kan uttale seg om anvendelsesområdet og lovligheten av de oppgjørsmåtene som betalingsmottakeren tilbyr sine kunder.
   Vi er altså ikke fagmyndighet når det gjelder selve lovforvaltningen, men vårt inntrykk er at det er ganske høy terskel for å kunne fravike fra §38 i Finansavtaleloven. Det har vært flere runder på dette i media, sist nå i vinter, der Forbrukerrådet engasjerte seg for å få sykehusene til å godta kontantbetaling. Mvh.

Man må dermed henvende seg til Finansdepartementet  hvis man blir nektet å betale med kontanter. Lenke til: JA til kontanter på Facebook

mandag 3. juli 2017

Sølvpriser for året 2017

av Robert Wood – Sosiolog
Man trenger ikke være konspirasjon-teoretiker for å tro at sølv blir prismanipulert, men skal man spå priser for 2017-18 hjelper det betraktelig.


Prisstigning om en ukes tid?
Gary Christenson er selvlært finansiell rådgiver med over 30 års erfaring. Han har skrevet et par interessante bøker, Fort Knox Down! Og Gold Value and Gold Prices 1971 – 2021. Dessuten driver han nettstedet The Deviant Investor
   Det er vanskelig å tro at Gary Christenson ikke er litt paranoid. Han nekter å tro at ting er som de skal være i finansverdenen. Han er overbevist om at den amerikanske nasjonalgjelden kommer til å vippe U.S.A av tronen som finansiell verdensmakt. Det er vanskelig å si når, men i hans øyne er det bare et spørsmål om kort tid før verden vil oppleve en ny, større økonomisk børskrise a la den som fant sted i 2008.

MoneyMetals
I en artikkel i nettstedet MoneyMetals vurderer, prisen på sølv for inneværende år. Silver Price Forcast for 2017
   Vi er nå mer enn halvveis ut i året og ennå har ikke pris-spådommene hans slått til, men det er svært vanskelig å ignorere argumentasjonen i artikkelen hans. De er nøkterne og baserer seg på et sett premisser og historiske facts som skulle tilsi at prisen på sølv vil stige og hvis noe uforutsett skulle skje vil de mangedobles. På slutten av artikkelen trekker Christenson er rekke konklusjoner, men down to the point er de to som følger.

Politicians and central bankers will promote failed policies while devaluing fiat currencies which will push silver prices much higher. Expect $30 in 2017 and $50 if one or more implosions occur. Physical prices may be far higher than paper prices.

$50 silver may not happen in 2017…but it certainly is NOT unlikely. $100 silver seems inevitable in a few years unless US politicians reduce spending by at least one third, slowly repay the national debt, abolish the Federal Reserve, reduce military expenses and face the voters during a massive depression. 

Framtiden kommer kanskje
Gary Christenson er ikke påståelig, han gir en vurdering ut I fra premissene han legger til grunn for konklusjonene. Som andre gamle ringrever vet han at det er alt for mange usikre faktorer som kan påvirke sølvprisen. Sjekk ut artikkelen hans I MoneyMetals og vurder selv om den har noe for seg eller ikke.
   Uansett så er sølvprisen 16,50 dollar per troy ounce på Spot-markedet, og 165 NOK over disk i Oslo 3. juni 2017. Framtiden vil vise hva sølv koster juli 2018.
Sjekk også ut innlegget Prismanipulert sølv

fredag 30. juni 2017

Ti på topp land i gull - Russland

av Robert Wood – Sosiolog
I 2015 var den russiske sentralbanken på topp og kjøpte inn 206 tonn gull. I juni 2017 satt «bjørnen» på 1687,3 tonn. En solid mengde som gir 7. plass i verdenssammenheng.


Etter at Putin kom til makten har Russland bygget opp sin gullbeholdning. Intensjonene bak innkjøpene dreier seg om nasjonal sikkerhet og økonomisk ryggdekning. Nå kan Russland for eksempel handle med kineserne og andre asiatiske land og betale med gull istedenfor å betale med vestlig valuta. Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, og deretter innførte EU restriktive tiltak som blant annet hindrer tilgang på vestlig valuta. Følgelig satser landet på gull som del av sine valutareserver, og for tiden utgjør gull 17,1 % av den totale valutabeholdningen.
   Det ironiske med den russiske sentralbanks gullkjøp er at banken løste inn amerikanske Treasuries. Treasuries er statsobligasjoner som selges av det amerikanske finansdepartementet.

Den russiske bjørnen
Russland er en betydelig gullprodusent, og sannsynligvis har russerne mer gull enn det som offentlig opplyses. Det være greit å ha noen ekstra 100-tonn på lager som politikere i andre ikke vet om.
   Og hvis Russland eventuelt blir utestengt fra det internasjonale bank- og betalingssystem, finnes det alltids land som vil bytte russisk gull mot varer og hard valuta. Sannsynligvis vil Norges nabo mot øst fortsette å bygge opp sitt lager av dette gylne og fristende metallet!

mandag 26. juni 2017

Prismanipulert Sølv

av Robert Wood - Sosiolog
Hvis du tror at det er tilbud og etterspørsel som styrer prisen på sølv, så tro igjen. Få andre varer utsettes for større og flere manipulasjoner enn dette verdifulle metallet.


Juni 2017 koster sølvet 16,50 dollar for 1 ounce (31,1 gram) på det internasjonale markedet, det vil si 142 kroner på det åpne marked. Vil du kjøpe sølv over disk, koster en Canadian Silver Leaf fem dollar mynt 168 kroner. Differansen på 26 kroner er selgerens ”premium” eller på godt norsk, fortjeneste. Hvis du selger mynten tilbake på et senere tidspunkt, er det også vanlig at kjøper (tidligere selger) sørger for en ny premium ved å redusere tilbakesalgsprisen.

Skatteetaten manipulerer
Man behøver ikke lete lenge etter første prismanipulasjon. Skatteetaten har en merkverdig prispolitikk på sølv og har bestemt at det skal være merverdiavgift på sølvbarrer, men ikke på investeringsmynter. Butikker som selger investeringsmynter, har sannsynligvis ingen dokumentasjon fra Finansdepartementet, Skatteetaten og Tolletaten som sier at det er merverdifritak for investeringsmynter. På sine websider informerer imidlertid salgsselskapene sine potensielle kunder om dette. Men henvender du deg personlig til overnevnte etater, vil du få opplyst at DU må betale merverdiavgift hvis du importerer sølvmynter og betaler mer enn 350 kroner. Begrunnelsen vil være at sølvmynter, for eksempel amerikanske Silver Eagle én dollar mynt, kanadiske Silver Leaf 5 dollar mynt og østerrisk Philharmoniker 1,50 euro mynt, IKKE er penger, men en vare.... Og varer av denne typen betaler du merverdiavgift på i Norge.
   Prispolitikken medfører videre at det er forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. For handelsselskapene som handler med hverandre over landegrensene, slipper å betale merverdiavgift. Dermed kan sølvmyntene selges videre uten merverdiavgift innenlands.

Sølv – Et biprodukt
Alle slags råvarer styres selvfølgelig en viss grad av tilbud og etterspørsel, også sølv. Men sølv er i en spesiell situasjon. I høy grad styres utvinningen av nytt sølv av produksjonen av andre metaller, fortrinnsvis som biprodukt av bly, sink og kobber. Hele 55 – 60 % av nyutvinningen av sølv er biprodukter når andre metaller utvinnes. Og det er her hunden ligger begravet... Synker verdens produksjon av vanlige metaller, vil produksjonen av sølv også synke. Nå skulle man tro at dette ville påvirke sølvprisen. Ja litt, men flere faktorer peker i retning av at svingninger på metallmarkedet ikke påvirker prisen på sølv.

Sølv forbrenner olje
I en rapport fra Pan American Silver står primær-produksjonen av sølv på 269 millioner ouncer (83400 kilo) for ca. 2 liter brennstoff per ounce. Prisen på olje har de siste årene falt fra $ 120 per fat til dagens pris på $ 50 per fat. Og som norske billister sikker har lagt merke til, har drivstoffprisen ikke falt i det hele tatt. Det samme gjelder i sølvproduksjonen. Prisen på drivstoff ser ikke ut til å påvirke sølvprisen nevneverdig.

Manipulasjoner
Etterspørselen etter sølv øker, og produksjonsprisene går opp i takt med at det er mindre og mindre sølv i malmen. Industriell etterspørsel øker fordi sølv brukes i mange nye produkter. Solcellepaneler er et godt eksempel fordi etterspørselen øker, og dermed øker etterspørselen etter sølv som benyttes i solcelleproduksjonen.
   Men likevel... Prisen på sølv følger trofast priskurven til gull, og det er få, hvis noen, grunner til at et industriprodukt som sølv skal følge et investeringprodukt som gull.

The Real Thing
Så hva er de virkelige påvirkningsfaktorene? Mye tyder på at det er to faktorer. Den ene er direkte markedsmanipulasjon fra de store bankenes side. Deutsche Bank har allerede betalt 500 millioner kroner for å slippe en rettssak om markedsmanipulasjon.
   The Deutsche Bank documents show two UBS traders communicated directly with two Deutsche Bank traders and discussed ways to rig the market, the plaintiffs said. Among other things, the traders shared customer order-flow information, improperly triggered customer stop-loss orders, and engaged in practices such as spoofing. Spoofing entails submitting bids or offers with the intention of canceling them before they’re executed as a way to drive prices  Silver price rigging by Deutsche bank

Teori og praksis
Læreboktekst om tilbud og etterspørsel tilsier at redusert tilgang av en vare på markedet, fører til høyere priser hvis etterspørselen holder seg konstant. Øker etterspørselen samtidig, vil prisene stige enda mer.
   Den andre faktoren til at sølv oppfører seg som ubundet av loven om tilbud og etterspørsel, er at markedsmanipulatorene, som kjøper og selger sølv seg i mellom, gjør det på papiret. Dvs. at metallet de handler med ikke eksisterer fysisk i samme mengde som det kjøpes og selges for.
   Det betyr at så lenge de manipulerer markedet og har nok sølv på lager for å kompensere for det økende årlige underskuddet, kan markedet kontrolleres prismessig. Først når lagrene går tomme, vil prisen på sølv stige.

Sølv er råbillig
Sølv er populært blant folk: Smykker, bestikk, pynte- og bruksgjenstander er fine gaver og i utstrakt bruk. Folk kjøper i den tro at prisen er høy fordi vi har blitt lært at sølv er verdifullt fordi det er sjeldent og har høy egenverdi. Som teksten over viser, vet vi at prisen er manipulert av store markedsaktører. Det er vel verdt å vite at rent sølv, 999,9/1000, koster ca. 5 kroner per gram neste gang du er i en smykkebutikk.
Sjekk også ut artikkelen: Sølvpriser for 2017

lørdag 24. juni 2017

En mynt til fergemannen

av Robert Wood - Sosiolog 
Charon er ferjemannen i Hades. Han frakter sjelene til nylig avdøde over elvene Styx og Acheron som skiller de levendes og de dødes verden. Vanligvis betales Charon kontant med mynter som plasseres over øynene til den døde. Sjeler som ikke kan betale, må vandre hvileløst langs elvebredden i hundre år.

Assosiasjonen til gresk mytologi bare dukket opp. Tanken på at sjelene til de kontantløse konserndirektørene Bjerke og Bentestuen eventuelt måtte vandre rundt med sine bankkort i hånden, men uten mulighet til frakt over, hadde unektelig et snev av makaber humor. Charon ville nektet å akseptere konserndirektørenes digitale betalingsmidler. I dødsriket foretrekkes kontanter, og da fortrinnsvis sølv- og gullmynter.

No one here gets out alive
Både kvinner og menn lever lenge i Norge, men alder har sin pris. Jo eldre man blir, desto mer forfaller kroppen. Man kan kjempe mot alderssvekkelse gjennom rett levesett, men alderdommen kommer enten man vil eller ikke. Og hvordan vil samfunnet behandle de samfunnsborgere som har levd lenge - og som har brukt kontanter hele livet? Journalist Haugan – vg - stiller spørsmålet i sitt intervju med konserndirektør Bentestuen.
Hva sier du til en 85 åring som ikke greier å bruke kort eller betale via mobil eller data?
   Bentestuen: Vi vet de eldre er den største gruppen som fortsatt bruker kontanter og at det kan være en utfordring for en del. Men vi tror mange av dem vil kunne bli hjulpet.
   Etter å ha opplevd at min far ble dement, stiller Haugan et spørsmål jeg gjerne vil høre løsningen på. Min far fikk gradvis større og større vanskeligheter med å bruke annet enn kontanter. Han glemte hvordan han skulle bruke plastikkortet. Han husket rett og slett ikke pinkoden eller hvor pinkoden befant seg. Min far fikk den hjelpen han trengte, Han fikk "lommepenger" i små sedler for å handle inn det lille han hadde behov for av mat og sigaretter. Kontanter var så godt integrert i personligheten at han kunne bruke dem på autopilot. Kontanter fungerte bra i flere år før glemselens slør ble trukket over alt som hadde med penger å gjøre.

Demente? De hadde jeg glemt
Ja, mange eldre vil bli hjulpet akkurat som jeg hjalp min far til å få et verdig liv i sin daglige virksomhet, nemlig benytte det «verktøy» som var kjent for ham. Andre typer betalinger kunne jeg gjøre for ham. Men ikke alle kan få hjelp. Hva med dem? I dag er det registrert 77 000 demente i Norge. Antallet vokser kraftig etter hvert som befolkningen eldes, og antallet vil fordobles mot 2040. Med andre ord: Her har vi minst 150 000 mennesker som ikke kan benytte seg av Benteruds digitale økonomi.  Nasjonalforeningen for folkehelsen
   Men utfordringen er mer omfattende enn som så: Det kan være vanskelig å erkjenne at familie og venner sakte, men ubønnhørlig seiler inn i glemselens tåkeland. Og det er akkurat her – i overgangsperioden mellom åndsfriskhet og full glemsel - at problemet med digital betaling ligger.
   Jeg oppdaget at min far begynte å bli dement på telefonregningen til fasttelefonen hans. Én måned lød den på tusenvis av kroner. Hva hadde skjedd? En rask sjekk viste at han gang på gang hadde respondert på oppfordringen fra en velmenende tv-kommentator i forbindelse med tv-aksjonen til Norsk Folkehjelp. Publikum kunne ringe et eget telefonnummer og gi et visst beløp. I dette spesielle tilfellet glemte han at han allerede hadde ringt inn et beløp, men responderte hver eneste gang han ble oppfordret til å gi et beløp. Dermed ringte han inn en betydelig prosent av månedens minstepensjon. Greit nok, pengene gikk til en god sak, men det var også et varsel om at "the worst was yet to come".
   Er det 150 000 demente i Norge i 2040, er det ikke umulig at det er fem ganger så mange som er mindre demente, og disse vil ha mulighet til fungere godt i butikker hvis de kan benytte kontanter. Da kan de eventuelt få hjelp på stedet, noe som vil være umulig med digitale betalingsmidler.

En verdig alderdom?
Haugan: Strengt talt risikerer DNB å være taperen her; det er i stor grad deres eldste kunder som blir rammet?
Benterud: Ja, det er riktig. Men vi mener fortsatt at dette er riktige veien å gå. Og selv om vi nå foreslår dette, vil det nok ta sin tid før en slik endring blir gjennomført.
   Konserndirektør Bentestuen tror at de eldre vil bli hjulpet, og det har han heldigvis rett i. Men hva synes han selv om «bli hjulpet» til å klare teknologi som er for vanskelig for han å forstå? Jeg går ut i fra at konserndirektøren også vil måtte møte forventninger om å bruke DNBs futuristiske, biometriske app. Og hvordan vil han oppleve det hvis framtidens betalingsmidler blir for vanskelige og og uforståelige for ham å bruke? Kanskje han er heldig og blir dement. Da vil han slippe alle former for økonomiske transaksjoner.
   Mange eldre opplever det å bli "hjulpet" som tap av selvstendighet. Betalingstransaksjoner skal ikke være så vanskelige å anvende at en betydelig del av befolkningen ikke klarer å bruke dem.
   Flere undersøkelser viser at forekomsten av ensomhet blant eldre over 60 år er 5- 6 %. Fem prosent av en befolkning på 5 millioner innebærer 250 000 mennesker. Det er de over 80 år som plages mest av ensomhet. Og det er denne gruppen som klarer bruke kontanter – og kanskje få en prat - men ikke plastikkort og apper. Norges eldste vil leve et mer verdig liv hvis de slipper å bli hjulpet i en av dagliglivets vanligste hendelser – å gå i butikken.

mandag 19. juni 2017

Kontante svar om kontanter

av Robert Wood - Sosiolog
Ja til kontanter dreier seg ikke om nei til digital betaling, plastkort, bitcoin, gull, sølv og mange andre verdibærende enheter. Kontanter dreier seg om valgmuligheter og retten til å velge. Kontanter forankrer oss til verden rundt oss….


Kontroll betyr høyere profitt
Ett argument fra styre- og konsernledelse i DNB for å gi kontanter nakkeskudd, er at samfunnet kan bli kvitt en verdistrøm banken ikke har kontroll over. Klarer DNB å overtale politikerne til å forby kontanter, er banken kvitt et konkurranse-element. Cash is no longer king. R.I.P
   Uten å gå inn på de utallige argumentene i problemstillinger som er knyttet til bruken av forskjellige typer valuta, vil jeg gripe tak i en artikkel av journalist Bjørn Haugan - vg med den fengende overskriften: DNB vil fjerne alle kontantene i Norge.

Konserndirektørens svanesang
I Haugans utmerkede artikkel blottlegger journalisten konserndirektør Trond Bentestuen i DNB hans tanker og visjoner rundt kontanter og digitale penger. Artikkelen er en silikonsmurt oppsummering av kontrollsamfunnet. Bentestuen skisserer et samfunn hvor DNB har fusjonert seg til alt. Eller for barnslig å paraphrasere Tolkien: One Bank to rule us all, One Bank to find us, One Bank to silence us all, and in the darkness bind us.
   Haugans intervju er et typisk vg intervju. Fokus på tema, men ufarlig for intervjuobjekt og synspunktene som forfektes. Haugan nøyer seg dessverre bare med å oppsummere, men våger ikke å konfrontere konserndirektøren. Jeg tar meg den pressefrihet å skrive noen innlegg, sitere svarene til Bentestuen og argumenterer rundt dem:

Seks prosent kundeforakt
Bentestuen: Bare seks prosent av våre kunder bruker kontanter i løpet av en dag. Kontantenes tid er forbi… Er kontantenes tid forbi i Norge fordi kun en del bruker de fast? Det gjenstår å se… for det dreier seg tross alt om ganske mange mennesker. Motstanden mot det kontantløse samfunn øker både i Norge og i de store landene i Europa, og da spesielt i Tyskland hvor skepsisen til digital valuta er langt høyere enn i Norge. Tyskerne husker fremdeles hva hyperinflasjon innebærer.
   Bentestuen: Det er så mange farer og ulemper knyttet til kontanter, at vi har kommet til at de bør fases ut. I dag er rundt 50 milliarder kroner i omløp. Norges Bank kan bare redegjøre for 40 prosent av bruken … Jeg kan bare svare: Snakk for deg sjøl! Du har kanskje så mange penger at de er ulemper for deg, men ikke for meg. Og farer? Folk flest har i årtusener fint klart å leve med kontanter. Kanskje konserndirektøren tenker på farer for DNBs overskudd?
   Dessuten, hva om det er usle 50 milliarder kroner i omløp? Småpenger i dagens samfunnsmessig økonomiske ramme. Bare i desember 2016 overførte Siv Jensen 69 milliarder kroner til International Monetary Fond (IMF). 19 milliarder mer enn det er kontanter i omløp i Norge.
Og hva om Norges Bank bare kan redegjøre for 40 % av bruken? Vil Bentestuen ha en 100% redegjørelse av hvor alle pengene til DNBs befinner seg til enhver tid? Med offentlig innsyn? Det tviler jeg sterkt på at bankens eiere vil sett pris på ;-)

Svart økonomi – mon amore?
Bentestuen: Det betyr at 60 prosent av pengebruken er utenfor kontroll. Vi mener mye av det dreier seg om svart økonomi og hvitvasking.Kremt! Hva kan jeg si? Hvor mange prosent av de 60 % pengene som er utenfor kontroll, står DNB for? Dessuten er aksjespekuleringen til DNB, med folks sparepenger, gambling på høyrisik nivå. Neste store børskrakk på Wall Street vil på nytt filleriste grunnvollene til banken. Som andre banker har også DNB det som kalles råtne lån. Ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv forventet DNB 18 000 millioner i tap i perioden 2016-2018. Penger som kunne ha bli gitt som renter til bankens innskuddskunder.
   Haugan: Sier du at 30 milliarder kroner og over halvparten av pengene i Norge i dag, er knyttet til svart økonomi?
   Bentestuen: Det er i hvert fall kontanter vi ikke ser. Mange ligger i madrasser rundt omkring, men dette er også kontanter som driver den svarte økonomien i Norge. Kontanter VI ikke ser? Kanskje det svaret dannet bakgrunnen for DNBs nye spareapp som pushes gjennom tv-reklame. Banken har tydeligvis behov for flere av folks penger for øket spekulasjon eller tette sprekker etter bankkunder som spekulerer i å ikke betale tilbake lånene sine.
   Og svart økonomi? Når ble det en forbrytelse å ha penger under madrassen eller i en bank i utlandet? Det er ingen forbrytelse, før man lar være å oppgi at man besitter beløp over 5000 kroner til Skatteetaten. Dessuten, alle land har en svart økonomi uansett hva slags betalingsmidler det blir brukt i landet. Det skulle være artig om Bentestuen hadde ramset opp noen svarte økonomier i Norge. Som konserndirektør i DNB burde han være godt informert om svarte økonomier i forbindelse med sikkerheten for lån banken hans gir storkundene.

Debatten er i gang
Konserndirektøren sier forslaget om å kutte kontantene er behandlet i ledelsen i DNB.
Bentestuen: Når andelen som bruker kontanter daglig, er nede i seks prosent, så er det en så liten andel at vi mener det er på tide å ta en debatt om å fjerne dem.
   Debatten er i gang, og argumentene til Bentestuen lekker som en sil sett fra en sikkerhetsvinkel for samfunnet. De er logiske ut fra at et kontantløst samfunn vil gi DNB anledning til å oppnå full kontroll og tjene mer penger, men ikke logiske basert på generelle samfunnsinteresser og den enkeltes frihet.

Ættestupet neste stopp?

Jeg vil komme tilbake til Haugans artikkel og hans intervju med konserndirektøren. Jeg vil gjøre flere betraktninger rundt utfordringene DNB nå står ovenfor i sitt korstog mot kontantene. Blant annet om hvordan banken kan hjelpe "de eldre" vekk fra uvanen de har ved å klynge seg til kontanter uten samtidig å hjelpe dem utenfor ættestupet.

tirsdag 13. juni 2017

The Silver Eagle Soars

The American bullion coin; The Silver Eagle costs a little more than the Canandian Maple Leaf coin, but less than the beautiful Chinese Panda coin.

Anyway, the ever popular Silver Eagle sold out in 2016. The United States Mint produced and sold 37,701,500 coins, ranking 2016 as the fifth best sales year. Coin News Net presents an exellent summing up of sales figures present and past. The Silver Eagle 13.06.2017 you can buy this silver, bullion tax free coin in Oslo for 175 NOK.

mandag 12. juni 2017

Ti på topp land i gull – Kina

av Robert Wood - Sosiolog
Kinesiske politikere har alltid spilt med kortene tett mot brystet. Et nett av usynlige økonomiske silketråder binder økonomien i verdens nest største økonomi sammen i et edderkoppnett. Og én ting har de 1,4 milliardene felles. Gulltørst!


Kinesere kan simpelthen ikke få nok av det gylne metallet. Gullbutikker i Hong Kong har spesialisert seg på å selge gull til mainland kinesere. I «gullgatene» står turbussene tett som fluer på hestemøkk. Jeg spurte en kvinne inne i et av utsalgstedene om hvorfor hun reiste til Hong Kong for å kjøpe gull? På gebrokken engelsk fikk jeg til svar at hun fikk en bedre deal og at sjansene for å bli snytt var mindre enn i Guangzhou.

Midtens rike
Kina informerer ikke ofte hvor mye gull landet har på lager. Men, ifølge World Gold Council skal offisielle, kinesiske kilder opplyst at, det i begynnelsen av 2017, skal være 1842,6 tonn. Dette gir dem en 6. plass på ti på topp listen. Sannsynligvis har landet mye, mye mer gull gjemt bort i bankhvelvene sine. Og som verdens største gullprodusent, strømmer det gull ut fra landets gullgruvene og inn i regjeringens pengebinger. Kinesiske myndigheter er alt for smarte til å vise alle kortene om sin gulløkonomi på vestens dollarbaserte spillebord.
   For å dekke befolkningens gulltørst fortsetter kineserne å kjøpe gull gjennom sveitsiske banker og de betaler med amerikanske dollar. De kjøper så mye at Den europeiske sentralbank har blokkert EU landene fra å selge gullet sitt. Kinesiske gull-oppkjøp har sannsynligvis også noe å gjøre med at myndighetene har en følelse av at USA ikke vil klare å tilbakebetale de trillionene av dollar de har lånt av Kina. Kineserne lurer vel også på om US dollar’n på sikt skal bli den nye Zimbabwe dollaren. Da kan The Fed nedbetale landets gjeld med en håndfull verdiløse trillion dollar sedler.

torsdag 8. juni 2017

Kontantenes tid er ikke forbi

av Robert Wood - Sosiolog
Drømmer vg-journalister om elektriske betalingsmidler?

I Astrid Melands vg-artikkel om de nye pengesedlene setter ingressen tonen for leseren med skrikende spørsmålstegn: Hva i all verden skal vi med dem? Vi har for lengst fått nye måter å betale for oss på.


Etter spørsmåltegnet setter hun i gang med å utrope kontantbrukerne som en eksklusiv gruppe og en broket forsamling. Tydeligvis distanserer Meland seg fra denne gruppen. Snart er kontanter fossiler, utbasunerer Meland 30. mai 2017! Hun har rett. Nesten alle betalingsmidler som noensinne har eksistert, er etter hvert blitt erstattet av noe nytt. Kaster hun et blikk på Norges monetære historie, vil hun kanskje oppdage at vi har brukt og forkastet svært mange betalingsmidler og verdibærere opp gjennom århundrene. Merkelig nok så er to av de eldste fremdeles i bruk over hele verden: Sølv og gull. Sannsynligvis kommer disse metallene til å overleve som verdibærere både Norges Banks nye sedler og Melands digitale betalings enheter.

Kuer er også ålreite dyr
For å klargjøre sitt syn på kontanter og andre typer betalingsmidler, lurer hun i artikkelen på hva en ku kostet før pengesedlene kom. Det varierer fra kultur til kultur selvsagt, men historisk spilte kuer kanskje en rolle i dannelsen av det vi i dag kjenner som penger: Bronse-barrer som er funnet på bunnen av Middelhavet er formet som oksehuder, og det latinske ordet pecunia (penger) var knyttet til ordet pecus (kyr). Dermed har vi en teori som formidler at alt blir verdimessig målt opp imot en ting. For de gamle grekere og romere var det kyr, og for oss er det, 17 år inn i det 21. århundre, både analoge sedler og digital valuta.

Endetidstegn
Jeg må si at jeg nesten blir forelsket i den deilige beskrivelsen hun gir av mitt nåværende og framtidige bruk av kontanter: Det er et endetidstegn når man må være kriminell eller numismatiker for å kjenne igjen en tusenlapp. Tenk at jeg snart er eksklusiv, brokete og snart kriminell! Jeg kan bare flire i skjegget og si at jeg liker beskrivelsen. Jeg føler meg lykkelig over å ikke tilhøre Snowflake generasjonen. Og bare for å si det, stakkars den ungen som ikke kjenner igjen en tusenlapp fra bestefar og resirkulerer den sammen med pappas snart like fossile papiravis – en slik som Meland produserer i jobben sin.
   Til og med presteskapet, som er blant Norges høyest utdannede, er i Melands øyne så ignorante at prestene snart ikke vil gjenkjenne en hundrings. Og at prestene vil, i likhet med Meland, bare bruke Vipps, Ræma-app, Coop-app, Ruter-app og NSB-app. Den dagen hvor de geistlige ikke vil gjenkjenner og ta imot penger i enhver form vil aldri komme!

BIG Data
Uansett, heldige kvinne, sier jeg. Fri for det minste snev av sosial paranoia bryr hun seg ikke om at ovennevnte app-leverandører eventuelt vil rive hennes persondata i filler, koble det mot annen tilgjengelig data og vipps… så er den psykologiske profilen til Meland partert og lagret sammen med millioner av andre som har latt seg forføre av appene. Jeg lurer på om Meland kan garantere at det ikke finnes, det på dataspråket kalles bakdører, inn i appene hennes? I ett scenario kan hun «bli veid og funnet for tung» med appinfo hun lastet opp til fastlegen sin, og neste gang hun handler i Ræma får hun et tilbud om Nætrilett hun ikke kan si nei til. Det har ikke gått opp for Meland at absolutt ALL digital informasjon er offentlig og tilgjengelig for de som virkelig vil ha tak i den - uansett hva som blir sagt om personsikkerhet. Datainnsamling og apper handler om kontroll. BIG data er til og med viktig for vg som registrerer hvor lenge leseren er inne på nettavisen og hva de leser. Hvor lenge vil vg-journalister med få «hits» beholde jobbene sine når neste nedbemanning blir varslet?

Kontanter representerer en ide
Meland har rett i at de nye papirbitene til Norges Bank har ingen verdi i seg selv, men at seddelen representerer en ide om en gitt verdi. Og at det trenger ikke være en papirbit. Det kan være et skjell, gull eller sølv. Men skjellene som ble brukt som betalingsmiddel i tusen år, gikk ikke ut av sirkulasjon fordi de ble for tunge å bære. De ble verdiløse fordi det ble produsert for mange av dem.
   Men nå er det slik at vi i våre dager forholder oss til penger – kontanter og digitale siffer. Men både seddelen jeg har i lommeboka og de digitale verdiene Meland eventuelt måtte ha på konto, faller i verdi hvert eneste år. Norges Bank legger opp til en styrt inflasjon på 3 % hvert år. Så hvorfor skal man ha tillit til en bank som jobber for å redusere de verdiene vi eier?

Et tryggere alternativ?
Mæland utbasunerer i sin artikkel at sedlene utkonkurreres av et lettere og tryggere alternativ som tar mindre plass, ikke kan forfalskes, unndras beskatning og bli borte i ran. Men er plastkort lettere å bruke enn sedler? Stort sett fungere plastkort bra, men lettere å bruke? Tja, ofte, men ikke bestandig.
   Unndras beskatning …. In your dreams… Så lenge det finnes betalingsmidler, vil noen være i stand til å unndra seg beskatning. Nå er riktignok jeg bare en sosiolog (med et snev av økonomisk sosial paranoia) og ikke en økonom, men til og med jeg vet hvordan både fattig og rik klarer å undra beskatning av digitale penger. De rike klarer, ved god hjelp storbanker som DNB, å plassere penger i skatteparadis. Ja, noen blir avslørt, men det er bare toppen av isberget.
    Vanlige lønnstakere kan på enkel måte flytte digitale penger over til momsfrie gull- og sølvpenger de får kjøpt over disk i Oslo. Merverdiavgiften er dermed unndratt til tross for at både Tolletaten og Skatteetaten sier gull investerings-mynter er momspliktige. Man kan dessuten investere i eiendom, kjøpt av venner for slikk og ingenting, diamantsmugling har blitt forsøkt av norsk politiker, aksjer, fond, kunst etc …. You name it. Er du rik nok, kommer du skattemessig unna med mye uansett om det er papirpenger eller siffer i en datamaskin.

Mange er svært rasjonelle
Meland siterer multimillionæren Hegnar: Det er trygt å ha litt kontanter, og journalisten kontrer Hegnars uttalelse med Men hvorfor det egentlig? Når strømmen går i butikken og man skal handle? Meland bør nøye lese sentralbankens begrunnelse for å fortsette med håndfaste betalingsmidler ved siden av digitale.
   Men hvorfor egentlig? Jo, fordi… Ting skjer. Og hvis Meland løfter blikket over de fossile papirhaugene som ligger som forsteinede trilobitter rundt i rommet hun jobber i, og leser siste digitale nummer av Time (12.06.17), vil hun finne en liten artikkel om NASAs plan om å sende en romsonde til Solen. Det er mange grunner til at romfartsorganisasjonen sender en sonde innover i solsystemet. Én av grunnene angår digitale betalingsmidler og kan summeres i ordet Solstorm. Solstorm
   Time viser til en rapport fra National Academy of Science som vurderer hva som kan skje når jorden på nytt treffes av en solstorm med tilsvarende styrke som den som traff Jorda i 1859. Akademiet estimerer at hele østkysten av USA kan bli mørklagt uten strøm et helt år. Akademiet anser også at det vil bli skader til to trillioner dollar, nærmere bestemt 17 trillioner norske kroner.

Vi er ikke forberedt!
Kanskje Meland kan spandere spalteplass på et intervju med Norges Bank? For eksempel spørre hva de skal gjøre når solstormen har rast ferdig og Norge er mørklagt over lang tid og de digitale banksystemene ligger brakk. Hvis beredskapen til Norges Bank er på høyde med resten av beredskapen i Norge, så gudene hjelpe de digitale. Og det vil skje … Det er bare et spørsmål om tid før en storstorm á la 1859-stormen treffer Jorden. Solstormen med orkans styrke er statistisk «long overdue».

Endetidstegn
Jo, jeg liker uttrykket til Meland mer og mer; Endetidstegn. Etter min mening er endetidstegnet mer i form av en solstorm, eller det nye fugleviruset H7N9. Det skal bli artig å lese hva den historieløse, digitaliserte journalisten som aldri kommer til å se en 1000-lapp vil bruke vipps’en og appene sine til uten strøm. Kanskje hun bør lytte til ringreven Hegnar. Det er trygt å ha noen kontanter, og jeg gjetter at den gamle Kapital-isten både har flust med sedler, sølv og gull under madrassen.
Melands vg-artikkel: Her kommer de nye pengesedlene

tirsdag 6. juni 2017

Ti på topp land i gull – Frankrike

av Robert Wood - Sosiolog
Frankrike er en lettere bedugget nummer-fem land på gull-lista. Det virker som om vin, god mat og manglende evne til å lytte til folket, er kjernen for franske politikere. Franske politikere har neppe gjort annet enn å prate siden Napoleon forsøkte å bli keiser over Europa.


Med avslepen, velkledd eleganse og sjarm klarer ikke franske politikere å få fingeren ut av vinflaska og løse landets økologiske, sosiale og økonomiske problemer. Franske industriherrer er dessuten opptatt med å sende all industri ut av landet. Grunnen sies å være at de ikke klarer å konkurrere med de høye lønningene som arbeiderne krever. De føler at de trenger flere nye milliarder euro, og «Hele folket på trygd!» er en grei framtid. Den franske nasjonalgjeld vil på sikt nå Grexit-nivå, og snarere før enn senere vil landets økonomi, i likhet med resten av Euroland økonomien, kollapse.
   Franske politikere snakker ikke høyt i korridorene om at landet har en nasjonal gjeld på 20 000 milliarder kroner. De hvisker ikke engang om hvordan de skal komme seg ut av gjeldsslaveriet, men som andre velstående mennesker vet de å sikre seg med gull.

Douce France
Riktignok har dette fantastiske ferielandet nesten like mye gull på lager som Italia. Men selv om landet, mot alle forutsetninger, skulle finne på å selge sine 2435,8 tonn gull til kinesere og utviklingsland, vil ikke dette monne. Multiplisert med 330 millioner kroner per tonn kan Frankrike redusere gjelden med 900 milliarder kroner. Da gjenstår «bare» en gjeld på 19 100 milliarder kroner. Ved å overtale sine venner i Den europeiske sentralbanken i Brussel til å trykke enda flere milliarder euro, kan landet muligens klare å nedbetale denne gjelden. De pengene kan Frankrike låne og bruke til å kjøpe opp eldre råtne banklån. Franske politikere er smarte … De vet at hvis Frankrike skylder én milliard kroner, har landet et lite problem, men er nasjonalgjelden på over 20 000 milliarder kroner, er det långiverne som har et problem.
   Franske politikere vil også gjerne ha hjem landets gull som ligger lagret i utenlandske hvelv. Men, som nevnt innledningsvis, har franske politikere det med å prate mye over noen magnum Château Lafite-Rothschild og har glemt hva de snakket om dagen derpå.

fredag 2. juni 2017

Ti på topp land i gull – Italia

av Robert Wood - Sosiolog
Italia er en god nummer fire på gull-lista. Med amfetaminhøye Banca d'Italia i førersetet flår landet i sin belånte Ferrari nedover en hullete, nedslitt autostrada.


Dette tutti-frutti forgjeldede landet skylder så mye penger at italienske politikere ikke klarer å uttale sifferet uten å trekke pusten. Til tross for at landet er nær bankerott og hele folket har kurs for fattigkassa, har landet likevel tonnevis av gull på lager. 2451,8 tonn tilsvarer 810 milliarder kroner.

Espresso mon amore
Uansett, det antas at landets mange banker har utestående banklån på 3600 milliarder kroner som er under mislighold. Dette truer bankenes soliditet. En bankkrise vil også true finansieringevnen til den allerede tungt belånte italienske staten. Italienske husholdninger har investert i bankobligasjoner tilsvarende 1700 milliarder kroner.
   Siden Italia i dag er medlem av EU, er også Banca d'Italia medlem av Det europeiske systemet av sentralbanker - ESSB. Denne gjengen av sentralbanker forsøker å hindre italienerne å tryne fullstendig. Ikke av medlidenhet, men av frykt for egen overlevelse. Sentralbankenes direktører vet at en total banksvikt i Italia vil føre til euro-kollaps. Nye euro trykkes opp i 100-milliontall og sprøytes inn i den spastiske, italienske økonomien uten at pasienten blir friskere. Det skal bli interessant å se om Den Europeiske Sentralbanken innser at de ikke kan piske døde hester, som Italia og PIGS landene, til å trekke Europas vaklende økonomi opp av gjørma.

torsdag 1. juni 2017

Ti på topp land i gull – IMF

av Robert Wood - Sosiolog
International Monetary Fund er nummer tre på 10 på topp lista med sine 2814 tonn gull. Denne tvilsomme institusjonen har så mye på lager fordi medlemslandene en gang betalte medlemsavgiften i gull.


IMF er en internasjonal organisasjon som selv påstår at den jobber for å sikre pengesamarbeide, stabilitet, vekst og internasjonal handel... og redusere fattigdom i verden. Ikke alle tror at organisasjonens ideologi settes ut i live, men at den fungerer som kanal for ressursoverføring fra fattige land til rike. Dessuten fører IMF lån fører til evig, forgjeldet avhengighet og fortsatt fattigdom.

International Monetary FuckUp
Uansett, til tross for at IMF har 2814 tonn på lager, lånte avgåtte finansminister Kristin Halvorsen fondet 25 - 30 milliarder norske kroner i 2009. Nåværende finansminister Siv Jensen ville ikke være noe dårligere, og i desember 2016 lånte hun fondet 65 milliarder kroner. Stortingsproposisjon 40S
   Forstå det den som kan, men hvorfor skal høyre styrte Norge låne 100 milliarder kroner til en organisasjon som allerede sitter på 8000 – 9000 milliarder kroner? Vel, ifølge Finansdepartementet trenger IMF penger som de kan låne ut til veldig fattige utviklingsland. Dette til tross for at IMF i 2009 solgte 220 – 400 tonn gull til ikke fullt så fattige u-land som India, Sri Lanka, Bangladesh og Mauritius. IMF pressemeldinger om gullsalg til fattige u-land
USA - Nr. 1 på topp 10 listen

onsdag 31. mai 2017

Ti på topp land i gull - Tyskland

av Robert Wood - Sosiolog
Det er ingen tilfeldighet at etterspørselen etter gull har steget over hele verden, og det samme gjelder i Tyskland. Privatpersoner med penger i banken og aksjer forstår at det ikke er dumt å ha gull på innerlomma. Det innovative og hardt arbeidene folket kjøper mest gull i Europa.

En god nummer to blir dermed forbundskansler Angela Merkels Vaterland. Hun har til disposisjon 3377,9 tonn av det skinnende metallet. Det vil si hun håper og tror Tyskland har så mye gull. Merkels problem er at Tyskland har lagret store deler av gullbeholdningen utenfor landets grenser, i Frankrike, England og USA. Hun betaler store summer i lagerleie hvert eneste år, og vanlige tyskere synes dette er dumt. De mener Tysklands gull like godt kan tas hjem og lagres i hemmelige hvelv i Frankfurt. De mener at tyske politikere bør insistere på å få tilbake gullet. Det ville gitt flere arbeidsplasser i Tyskland.

Deutchland über alles?
Tanken er god, men da tyske myndigheter spurte om de kunne se og få tilbake gullet sitt, svarte amerikanske myndigheter - Nein, Frau Merkel, das kannst du nicht. Ikke rart at tyskerne tror at gullet deres er brukt opp og at det ikke lenger ligger i hvelvene under Wall Street. Medio 2017 er Tysklands gull ennå ikke levert tilbake, men Merkel har inngått en avtale med amerikanske politikere om å få levert tilbake noen symbolske kilo hvert år.
USA - Nr. 1 på 10 på topp listen
IMF - Nr. 3 på 10 på topp listen
Italia - Nr. 4 på 10 på topp listen
Frankrike - Nr. 5 på topp 10 listen
Kina - Nr. 6 på topp 10 listen
Russland - Nr. 7 på topp 10 listen
Sveits - Nr. 8 på topp 10 listen
Japan - Nr. 9 på topp 10 listen

tirsdag 30. mai 2017

Ti på topp land i gull - USA

av Robert Wood - Sosiolog
Absolutt alle, fra Bowlinghallen i Torggata til finansblekka Kapital, har sine ti på topp. 10 på topp listen over verdens land med gullbeholdning er skitten.

Det finnes to typer gullbeholdninger i et land. Én type disponerer landets sentralbank på vegne av landets befolkning, og den andre har privatpersoner lagret under madrassen. I den senere tid har sentralbanker over hele verden i stillhet økt sine gullbeholdninger, andre nasjoner har beholdt status quo.

The Land of the Free
På toppen av lista troner riktignok Donald sin onkel, Scrooge McDuck. Finansanden har mer gull enn de 8133,5 tonnene den amerikanske sentralbanken har lagret i Fort Knox. Men likevel, til en verdi av minst 330 millioner kroner per tonn er det en betydelig sum som er stablet i hvelvet som Goldfinger forsøkte å sprenge i luften. Siden Sentralbanken, The Fed, ikke er villig til å la noen se gullet og foreta lageropptelling, er det i konspirasjonskretser mange som tror at gullet for lengst er solgt i all hemmelighet.

De ultrarikes lekegrind
42 % av verdens gullhandel foregår i New York. Det tilsvarer, ifølge Bloomberg, 4 trillioner dollar (35 trillioner kroner) i året. Handelen foregår ved virtuelle håndtrykk slik at svært få vet hvem som handler med hvem, hvorfor de handler med hverandre. Kjøper og selger stoler på hverandre slik at de ikke behøver å bruke mellommenn i transaksjonene og dermed blottlegge seg. Gull-handel er unndratt offentligheten og myndighetene og dermed enhver form for skattlegging. Det er til og med usikkert om gullet det handles med finnes fysisk, for handelen foregår på «papiret». Det er alt for krevende å flytte det fysiske gullet fra selger til kjøper til selger. 

mandag 29. mai 2017

Gull, metallsøkere og finnelønn

av Robert Wood - Sosiolog
Metallsøkere kan havne i etiske dilemma når de finner verdifulle, historiske objekter av gull.


Skal de levere inn objektet og få smuler av myndighetene? Og hvorfor dele pengene med grunneieren som tilfeldigvis har eiendomsretten til jorden akkurat på dette tidspunktet i historien? Hvorfor ikke bare smelte gullet og få gullpris for metallet eller selge gullringene en etter en i London? I en artikkel på NRK – Trøndelag skrives: Det ble stor oppmerksomhet omkring gullfunnet til Magnus Meistad i fjor sommer. I Skaun fant han nesten 400 gram reint gull ved hjelp av detektoren, gullringer som ble brukt som betalingsmiddel i noen hundreår etter Kristi fødsel. Nå har Vitenskapsmuseet kommet fram til at han skal få 155.000 kroner i finnerlønn, som igjen deles med grunneieren.
   Med dagens gullpris til 342 kroner per gram ville 395 gram 999,9 rent gull koste 135 000 kroner over disk. Vitenskapsmuseet har gjort det eneste riktige; Tilbudt Meistad en reell pris for gullet og noen vekslepenger for det historiske funnet. I og med at de historisk viktige ringene sannsynligvis er mye mer verdt enn 155 000 på samlermarkedet er det viktig at de utbetalende myndighetene også tar hensyn til historisk verdi i framtiden. NRK

søndag 28. mai 2017

Grønt gull er best

av Robert Wood - Sosiolog
Etterspørsel = Behov for gull? Dette er kjernen i et debattinnlegg som 08.11.2013 ble sendt til flere aviser, og det tar for seg gullutvinning i Norge.


Naturvernforbundet mener det ikke er behov for å utvinne mer gull, men Norsk Bergindustri svarer: - Så lenge det er etterspørsel er det behov.
   Man skal lete lenge etter et mer tåpelig argument for graving etter gull i Norge og alle andre land i verden. Så lenge det er etterspørsel, er det behov! Men til tross for etterspørselen betyr det ikke at man bør dekke «behovet». Det er skapt en etterspørsel etter plastikkposer i Norge, men det det er tvilsomt om et slikt naturødeleggende produkt bør produseres.
   Det samme gjelder gull. Siden tidenes morgen har det vært en verdensomspennende etterspørsel etter dette skinnende metallet. Men nødvendigvis er det ikke smart å dekke «behovet», for dette gjelder et metall som knapt brukes i industrien. For hvert tonn, jord, sand og stein som endevendes med vann, giftige kjemikalier og ødelagt natur sitter man igjen med 0,65 gram gull. Hvert år slippes det ut mer enn 1 000 tonn kvikksølv i utvinningsprosessen, og kvikksølvdamp transporteres nordover for å avleire seg i næringskjedene. En giftering av gull på fingeren, utvunnet på en slik måte, betyr kvikksølv i maten. Barnearbeid, vold, utbytting og avskoging er utbredt. Alt i alt er det beregnet at de 3 000 tonn gull som utvinnes hvert år, representerer et utslipp på 247,2 millioner tonn CO2.

Norske gullgruver? Neppe
Men Naturvernforbundet trenger ikke bekymre seg. Det vil koste alt for mye å utvinne gull i Norge med dagens gullpris på $ 1266/oz (31,1gram). Derimot burde Naturforbundet i Finnmark satse på gullvasking som turisme. For eksempel kan par få frisk luft og feriefølelse samtidig som de vasker gull til sine ringer, og dette gullet finnes allerede fritt i naturen i bekker og sand. Naturvernforbundet

onsdag 24. mai 2017

If Lead were Gold

by Robert Wood - Sociologist
The Bank of England has 400 000 gold bars in the vaults. If each bar weights 12,5 kilo and the estimated value of the metal is 150 billion pounds, approximately 1650 billion Norwegian kroner. The Norwegian Oil Fund is worth 8 000 billion kroner.

The thirst for gold is ever-present, but most people do not know why gold is deemed valuable. The industrial use of gold is 10 % of the yearly production, and the rest of the hoard is buried in huge vaults under The Bank of England, Wall Street, Tokyo and Shanghai.
   Why, valuable? The basic argument is scarcity. The metal is so scarce that you have to pay USD 1260 for a measly troy ounce of the stuff (31,103 grams), or 11 300 NOK. Scarcity…. However, if we follow the scarcity argument it does not make sense. Because, how can something useless, stacked in vaults, be scarce?
   Clean water, food and air are scarce, and getting more so. These fundamental necessities of life are much, much more valuable than gold for the two billion people who live on a dollar a day.
   You can’t drink or eat gold. And “my precious” gold will not clean the air, rather the opposite. It is estimated that 75 000 tons of CO2 are released into the atmosphere for every ton of mined gold. That means that the 3236 tons mined in 2016, released 242,7 million tons of CO2 into the atmosphere.

The Quest for Gold
However, no matter how bad the State of the Planet will become, the hunt for more gold will go on. The seductive gleam of gold captures the imagination. A metallic element to occur free in nature. It washes down the beds of streams, glimmers from the sides of cliffs, and snakes in shimmering veins through bedrock. 40 000 years ago, in Spain, Paleolithic cave dwellers gathered bits of the metal. Sparkling brightly, the nuggets were motes of sunshine. In the same way the inhabitants of ancient Peru thought of gold as sunshine. To the Incas gold was The sweat of the sun. The Aztec called the golden metal Teocuitlatl, which means The excrement of the gods. To Hindu sages it was The mineral light, a physical token of divine intelligence. The Greek poet Pindar called gold: The Child of Zeus. Gold's chemical symbol, Au, derives from the Latin word for shining dawn. The Atomic number is 79. Thereof, the name of this blog. Gull-au79

More is never enough
However, every ounce forced from the ground only fired the appetite for more. Merchants traded for it, princes went to war for it, and increasingly, through the ages, kings and commoners alike solicited the aid of supernatural agencies. Thus, the group of eager researchers known as alchemists, toiled in laboratories and libraries, searching for the divinely granted ingredient that would transmute lead into the most noble of metals… Gold.
   Today, modern technology can transform base metal to gold in a particle reactor, but the production cost is way over the cost of finding gold in nature.

fredag 19. mai 2017

The Thrill of the Hunt

Beautiful in the eye of the beholder, exiting design, funny or rare. Silver and gold coin collectors want it all!

Some coins are miniature pieces of art, and the experience of looking at the details under a magnifying glass can be infinite more worth than the value of the coin. The well renowned Encyclopædia Britannica point out that coin collecting has been done since the fourth or third century before Christ. Emperor Augustus was fond of old and foreign coins and he gave rare coins to his friends. However, it was first in the 15 th. and 16 th. Century an active market for coin collecting developed. The collecting of ancient coins became what is known as The Hobby of Kings. A list over devoted collectors at that time would also be a list over the European nobility.

The Thrill of the Hunt
However, you don’t have to be rich to collect coins for the pleasure of it. Collecting silver coins are increasing in popularity. The Canadian Mint produce more than 300 million coins a year, both investment coins and collector coins. It is questionable whether the Canadian collector coins ever are going to be valuable, but the fun of collecting them should in many ways compensate for a lack of future profit.

The 150 Collection
Anyway, check out the 150 Collection the Canadian Royal Mint is releasing as Canada is turning 150 years as a nation. 48 coins will be released throughout 2017. Several of them quite colorful. The 150 Coin Collection

torsdag 18. mai 2017

Kjøpe og selge gull

Har du lyst til å kjøpe eller selge gull surf litt på nettet. Det er ikke nødvendigvis den beste handelen i kroner som blir det beste sluttresultatet.

Dagen etter dagen, 18 mai 20 17 kl 1040, er Spotprisen på gull ifølge Kitco Spotpriser
på USD 1258 til en dollarkurs på 8,49 for en troy ounce (31,103 gram) = NOK 10680

K. A Rasmussen på Lillehammer selger en 1 oz. Canadian Maple Leaf gullmynt for
NOK 11 333 og kjøper for NOK 10 606. Premium K. A Rasmussen er dermed 727 kroner.

Tavex i Oslo selger en 1 oz. Canadian Maple Leaf gullmynt for
 NOK 11240, men kjøper ikke tilbake gull eller sølv.

Gold Source i Oslo selger en 1 oz. Canadian Maple Leaf gullmynt for
NOK 11 374 og kjøper for NOK 10 654. Premium for Gold Source er dermed 720 kroner.

mandag 15. mai 2017

Golden Winds of Change

Key gold findings from World Gold Council
Q1-2016 vs Q1-2015


Overall demand for Q1-2016: 1,290 t, up from 1,070 t
Total consumer demand for Q1-2016: 736 t, down from 849 t
Global investment demand for Q1-2016: 618 t, up from 278 t
Global jewelry demand for Q1-2016: 482 t, down from 597 t
Central bank demand for Q1-2016: 109 t, down 112 t
Demand in the technology sector for Q1-2016 fell 3% to 81t
Total supply Q1-2016: 1,135t up from 1,081 t
Mine supply for Q1-2016 was up 8% to 774 t

Latest from WGC – 4 th May 2017Global gold demand in Q1 2017 was 1,034.5t
The 18% year-on-year decline suffers from the comparison with Q1 2016
World Gold Council - Gold trends for 2017

The Zen of Terry Pratchett on Gold and True Worth

What does Gold know of True Worth?

fredag 12. mai 2017

Milliarder til gullrike Romania

av Robert Wood - Sosiolog
Regjeringen har som oppgave å styre Det norske folks penger. Landets sykehus tvinges til å nedbemanne ved at regjeringen kutter budsjetter med 427 millioner kroner.

Politikerne vil alltid forsvare seg og hevde at det dreier som prioriteringer, men de blir sjelden konfrontert med urimelighetene i prioriteringene de gjør. 427 millioner kroner er lite sammenlignet med de 35 000 millionene regjeringen prioriterer på «utviklingshjelp». Videre er kuttet lite sammenlignet med de 69 000 millioner kroner finansminister Siv Jensen grexit-lånte til International Monetary Fund i desember 2016, og 26 000 millionene de som skal «hjelpe» korrupte og vanstyrte EØS land med å komme seg opp av de håpløse sosiale og økonomiske hengemyrene de har seg selv å takke for.
   Ifølge den sittende og forrige regjeringen skal milliardbeløpene som pumpes ut av Norge, forbedre forholdene i Det økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Spørsmålet er om man ønsker å ha forbindelse med ett av de mest korrupte mottakerland i Europa, Romania.

Norsk EØS støtte til Romania
Ifølge Trancparancy International rangerer Romania på 57. plass på korrupsjonsstatistikken. Landet er et av de mest korrupte i Europa   , men likevel skal Norge gi 502,5 millioner Euro. Med dagens kurs på 9,50 kroner innebærer dette at Romania skal få 8 093 millioner kroner fra Norge. På bakgrunn av at det ikke finnes noen sikkerhet for at pengene ikke forsvinner i «korrupsjonsspiralen».

Hvor korrupt kan politikere bli?
Det er ingen grenser for grådighet, og korrupsjonen i Romania går helt til topps. Et forslag i Senatet fra Social Democratic Party (PSD) gikk ut på at man skulle avkriminalisere misbruk av offentlige stillinger. Dette innebar at det er greit at man lar seg bestikke med beløp som var mindre enn 400 000 kroner. Kritikere av loven sa at den var spesiallaget for å få frikjent partilederen av PSD, Liviu Dragnea. Denne topp-politikeren blir anklaget for korrupsjon, og korrupsjonsanklagene hindrer ham i å stille som statsminister. Det er ikke vanskelig å forestille seg hva som vil skje med brorparten av den norske milliardstøtten hvis Dragnea kommer til makten.
   Korrupsjon gjennomsyrer Romania, og ifølge en artikkel i Time har flere enn tusen offentlige tjenestemenn og politikere blitt dømt for misbruk av stillingen sin siden 2014. En dråpe i havet, sier mange av landets befolkning som tok til gatene i hundretusenvis for å protestere mot forsøket på å legalisere korrupsjon som rir landet som en epidemi.
   Det er ingen grunn til at Norge skal godta korrupsjon – Regjeringen gjør det indirekte ved å gi penger til de korrupte.

Smil til pressen tre ganger i minuttet
Norske politikere vil sjelden se virkeligheten i øynene hvis det krever avgjørelser som er ubehagelig for mediebildet deres. Det er så mye hyggeligere å stille opp på gamlehjem, klippe over bånd og snakke varmt om klimatiltak som ikke kommer til å bli gjennomført. Ekstra hyggelig er det å rakke ned på politiske motstandere. Mobbing av andre tar oppmerksomheten vekk fra egen unnfallenhet. Tåkefyrsten Støre er en spesialist på dette i opposisjon. Muligens «ryggrad» kunne ha blitt vist ved å trekke «støtten» til Romania hvis han skulle bli statsminister.

103,7 tonn gull er steindød kapital
Ifølge World Gold Council sitter styresmaktene i Romania 103,7 tonn gull. Hvorfor kan ikke landet bruke av de midler det har før de mottar hjelp fra Norge? Hvorfor skal det norske folk hjelpe et folk med plenty ressurser, men dårlig fordeling?
   I skrivende stund er ett tonn gull verdt 330 millioner kroner. Ved å selge 25 tonn gull vil Romania få 8 250 millioner kroner. Det samme beløpet som landet skal få fra Norge! Rumenske politikere vil fremdeles ha 78,7 tonn på lager som kan selges unna over tid. Kina, India og andre gulltørste asiatiske land har valuta nok til å kjøpe alt Romania kan tilby verdensmarkedet.
   Alt i alt kan Romanias politikere skaffe til veie 35 milliarder kroner som de kan bruke til befolkningens beste. Spørsmålet er det samme; Hvorfor skal Det norske folk gi 8 093 tusen millioner kroner til korrupte rumenske politikere som allerede har 35 000 tusen millioner i banken?

Feil prioritering
På vegne av det norske folk har politikere gitt bort hundrevis av milliarder kroner hvert år. Men de gis bort uten tilstrekkelig sikkerhet og bevis på at gaven har noen som helst positiv effekt i forhold til de enorme beløpene. De fleste vil si at pengene sløses bort. EØS støtten er midler som burde ha blitt brukt i Norge! Milliardene bør norske politikere bruke til å utvikle et strømlinjet helsevesen. Sykehus med topp moderne utstyr og teknologi, uten korridorpasienter og godt lønnet personell med tilgang til oppdatert kunnskap og kompetanse hadde vært riktig prioritering.  EØS midler

tirsdag 9. mai 2017

Gold and Silver for the Intelligent

They all make it sound so simple. Invest in physical gold and silver! Secure your savings, your future and if you are lucky… your soul.

If you wish to make a small profit, buying and selling physical silver and gold, ask yourself the following questions:
How much do I have to pay for the metals?
How much do I get if I sell it back at once?

   If you ask for the buyback price you can on the spot calculate the premium. Don’t be surprised if the buy/sell provisions turn out to be 12– 17 %. In other words, the value of the gold you have bought has to increase 12 – 17 % before you break even when selling it. This again means that the value of gold at the spot market has to increase even more if you want to make a profit.
   You have persuaded yourself to invest some of your hard earned paper money in small pieces of metal. Ask yourself:
What shall I buy?
How much shall I buy?
What kind of weight unit shall I buy?


Yes please, both!
You are going to invest in both silver and gold and you see at once that there are pros and cons for both metals. In Norway, you buy investment coins because there are no value added tax on coins, but 25 % value added tax on bars. This in spite of Customs' insistence that coins are a commodity and liable to value added tax if you import bullion coins to Norway.

Question two is relativistic
Your personality, your intentions and your wealth will help you decide. Silver is 66/68 times less expensive than gold. This means you can buy 2.2 kilo pure silver for the price of 31,103 grams pure gold. In other words, you get one ounce silver coins for the price of 167 NOK, or 19 US dollars and one gold coin for 11200 NOK or 295 US dollars. (09052017)
However, before you buy, you should ask yourself a couple of more important questions:
What kind of silver- and gold coins should I buy?
Where can I sell the silver and gold?

I recommend the 1 ounce Canadian Leaf silver- and gold coins. They have 999,9/1000 parts precious metal. They are sold by the millions, they are beautifully minted and cost less than most other investment coins. American Eagle silver dollars cost more, but they are also worth considering. Canadian Mint
The second question is very important to consider if you are going to buy silver and gold with the intention of selling with a profit. Some gold dealers are not willing to buy the investment coins back from you. Moreover, be aware that the coin aspect is gone. You sell the metal! Research your local dealers before you buy.

More is less
Both silver- and gold coins are minted in several different weight units. I recommend that you buy the 1 ounce coins = 31,103 grams. These are the best bang for the buck a gram. They are beautiful, easy to handle and acknowledged all over the world.
   However, if you find a 1 oz. gold coin too expensive, buy some Silver Canadian Leaf coins as a worthy substitute. The price of silver is low… So low that many feel that the price is manipulated artificially low. Deutsche Bank Silver Price Riggingfredag 5. mai 2017

Norge – For rik til å feile?

av Robert Wood - Sosiolog
Januar 2016 hadde Time en artikkel om finanskrisene som hadde funnet sted etter 1970. Overskriften var: Made in China: The Next Global Recession

Artikkelen tar utgangspunkt i det ustabile kinesiske aksjemarkedet. Hvis kinesiske børsspekulanter ynker seg, skjelver verdens aksjemarkeder. Tenk om de kinesiske politikerne ikke klarer å holde en stabil valuta! Dessuten, tenk om det blir et krakk på børsen hvis millioner av kinesiske day-tradere får panikk! De kan trekke sine hardt tjente yuans ut av Shanghai og Shenzhen børsene ved å selge unna alt de har av aksjer. For når 100 millioner pensjonerte småspekulanter reagerer samtidig, forvandler krusninger seg til en 100 meter høy tsunami som med knusende kraft vil skylle over Wall Street og alle andre børser i løpet av 24 timer.

Luksusfellen á la Ola og Kari dunk
Så hva er fremdeles hovedproblemet? Gjeld! Alle skylder alle penger, men noen skylder mer penger enn andre. Verdens land fortsetter å hinke og halte og krabbe inn i den største Luksusfellen man kan forestille seg. Men nå er det ikke snakk om klynkende, sutrende og over forbrukende Wimps som gråter sine modige krokodilletårer under programledernes overbærende belæringer. - Stakkars idiot, du bør jo vite at det er uklokt å bruke mer penger enn du har. Til og med kredittkortgjeld for pizzakjøp på nærmeste bensinstasjon? Er du dum eller? Men vi, de opphøyde økonomer, vi skal hjelpe deg med å få det økonomiske livet ditt på plass igjen. Men vennligst vær ydmyke og slikk skoene våre før neste hjernedøde reklameinnslag om millionene du kan vinne på Mr. Green eller Annas Kasinosjappe.  Nå er problemet større! Problemet er globalt. Verden ligger nesten med knekket rygg under gjeldsbyrden!

Luksusfellen á la PIGS land
Hva med PIGS landene Portugal, Irland, Grekenland og Spania? Land som med åpne øyne har gått i luksusfellen. Grekenland er forgjeldet til over sin hals. Luksusfellen på nasjonalt nivå. Men hvem kan redde land som ikke er villig til å redde seg selv? Tyskland vil ikke leke Luksusfelle-økonom, The International Monetary Fund vil ikke ettergi gjeld, men tilbyr grekerne norske oljepenger som de kan få låne for deretter å nedbetale renter på allerede eksisterende lån. Ifølge Finansdepartementet lånte Jensen 69 milliarder kroner til IMF desember 2016. Verdensbanken er også vrang, og private investorer vil ha tilbake pengene sine med renters rente. Alt i alt er grekerne klar for nakkeskuddet som får dem ut av det finansielle helvete. De bør si nei til det internasjonale maktspillet og nekte å betale flere euro til maktelitene. I gamle dager kalte man slikt for krisemaksimering.

Gjeld er roten til alt ondt
Ifølge artikkelen i Time er gjeld alltid roten til finansielle kriser, og verdens gjeld har vokst til Lehman Brothers proporsjoner. Vestens sentralbanker forsøker å demme opp for de uløste problemene ved å trykke opp dollar og euro. USA har hittil trykket opp sinnsyke 5 trillioner dollar siden 2008 (50 trillioner kroner mot Oljefondets 8000 milliarder kroner). Den Europeiske Sentralbanken har fulgt etter ved å trykke opp 100 milliarder euro. Spesielt ikke tyskerne liker pengetrykkingen. Hyperinflasjonen som tidligere generasjoner opplevde, er blitt del av deres genmateriale. Folk kjøper gull over en lav sko og gjemmer i madrassen. De tør ikke engang lagre gullet i bankbokser i frykt for at de ikke slipper inn til boksene når bankene går konkurs og stenger dørene. Slikt har skjedd før.

Norge - for rik til å feile?
Norske husholdninger har nå en gjeld som er tett ved eller over 200 % av deres årlige inntekter. Vi er i ferd med å bli ett av Europas mest forgjeldede folk. Spesielt er ungdommen utsatt. De har ofte en boliggjeld som langt overstiger boligens egentlige verdi og som krever at to må være i arbeid for å betjene avdrag og lån. Ofte kommer studielån og forbrukslån på toppen av boliglånet.
   Norske finanseksperter kryper nå ut av treverket og forsøker å dempe den økende bekymringen for norske finanser på TV, Nettet og avisene. Ved spørsmål om det er fare for en ny bankkrise på størrelse av den som fant sted i 2008, svarer de trøstende at nei, det er det liten sjanse for. De mener at bankene og finansinstitusjonene står langt sterkere nå enn for ni år siden. De burde være i stand til å ri av finansielt uvær. Men finanseksperter sier at man ikke stifte for mye gjeld! For alle tilfelle skyld. Man vet jo ikke hva kan skje med jobbene i Norge hvis det virkelig utvikler seg en ny stor finanskrise. Oljeprisfallet sendte 30 000 ut i arbeidsløysa, og da er NAV, stnn av oljepenger, godt å ty til.

Time will show
I artikkelen The Next Global Recession er ikke artikkelforfatteren, Rana Foroohar, i tvil om at det vil komme en ny verdensomspennende økonomisk krise. Spørsmålet er hvor fra og hvor stor den vil bli? - The world is due for a downturn, proklamerer Foroohar. Og ramser opp krisene siden 1970.1973: Oljeprisene raste i været, og prisen på varer øket med etterfølgende nedgang i forbruket. 1980: I dette året økte The Federal Reserve Bank i USA rentene, og selskaper som var avhengige av lave renter, fikk skudd for baugen. 1990: Da invaderte Irak oljelandet Kuwait, og invasjonen medførte enda høyre oljepriser. Ny internasjonal nedtur. 2000: Dotcom sprakk aksjemarked boblen, og 9/11 gjorde ikke tingene bedre for verdensøkonomien. 2010: Effekten av subprimelån og huslånkrisen begynte virkelig å slå bulker på verdensøkonomien og norske komuner.

Kinasyndromet 2020
Kanskje det er et Kinasyndrom som vil treffe verdensøkonomien og sende 100 000 nye nordmenn ut i arbeidsløshet? Umulig å si om det er finanstrøbbel som vil utløse en ny verdensomspennende krise. Alternativene er svært mange for tiden, men som regel skjer det noe uventet som ingen har forutsett.

mandag 1. mai 2017

London Bullion Market Association

For the superrich gold is a value carrier. Just like fine art, stamps, rare coins and other coveted objects, gold is perceived as a precious and valuable commodity.

90 % of the yellow stuff is dug up from the earth and buried again in vaults of steel and concrete as bars and jewelry, closely guarded by armed men. Nevertheless, no matter what we may think of the useless metal, gold is going to be seen as valuable as long as it is perceived as scarce.

LBMA
Anyway, an old proverb says that: Whoever has the gold, makes the rules. And those who have the gold need an organization to keep track of their billion dollars wheeling and dealing. The London Bullion Market Association is the name of the game.
   LBMA is an international trade association, representing the London market for gold and silver bullion which has a global client base. This includes the majority of the gold-holding central banks, private sector investors, mining companies, producers, refiners and fabricators.  LBMA 
   Read the above summarization once more. There is quite a lot of information in the two sentences, but what they do not say directly is that the organization LMBA is the playground of the superrich. Gold for more than 5 trillion dollars are traded every year.  Bloomberg  In 2016, $24 billion (19.1 million ounces) of gold was cleared daily through London.
   Why the “finance titans” spend their lives trading gold, when they already have more money they can spend in a 100 lifetimes, is beyond the comprehension of the common man ;-). However, I guess it is a power game they play with gold bars on the velvet gaming table.

The Alchemist
Anyway, if you are interested in gold and the glitter of high finance check out LBMA News. Their media center publishes the magazine The Alchemist. It is a downloadable and readable PDF file. Easy reading for killing time on the Underground or in the back of your limousine. The Alchemist No. 84 got a rather touching story about Prince Charles visiting The Old Lady (The Bank of England) and a cute photo of The Prince lifting a 12,5 kilo gold bar. The Alchemist

søndag 30. april 2017

Tunge gjeldsbyrder verden over

Hvordan Vesten Lurte Seg Selv. Christian Anton Smedshaugs bok om GJELD handler om den økonomiske krisen som vil eksplodere i fanget på maktesløse politikere.

30. april 2017 er Statens pensjonsfond – Oljefondet - større enn noensinne. Det har passert 8000 milliarder kroner i verdi. I Stortingsmelding 26 (2016 - 2017) legger Finansdepartementet fram resultater og vurderinger av Statens pensjonsfond i 2016. Kort oppsummert: Alt er såre vel. Bukkene Bruse skal til seters for å gjøre seg enda fetere i årene som kommer. Gjeldstrollet under steinbrua kan bare prøve seg.

Kjempe på leirføtter
Oljefondet investerer aksjer i land med tung gjeldsbyrde. Den lettleste boken til Smedshaug forteller om de vestlige lands vei mot den største økonomiske krisen siden 1930 årene. Det gikk nesten helt galt i 2008. På slutten av 2008 var Oljefondet på 2275 milliarder kroner og hadde tapt 633 milliarder. Ved årsskiftet 2008/09 var 49,6 prosent av fondet plassert i aksjer, og 50,4 prosent var plassert i obligasjoner. I 2017 satser Norges Bank på å plassere 70 % av fondets verdi i aksjer. Historien kan gjenta seg 10-fold ved neste børskrakk, for Norge har nå langt flere petrodollar å tape enn i 2008. E24 - Oljefondets milliardtap

En økonomisk triller
Gjeld kan anbefales som motvektlesing til gladmeldingene fra Finansdepartementet og Norges Bank. Ingen våger å si det, men ett sammenbrudd på Wall Street og kollaps av dollaren som verdens reservevaluta, kan føre til at Oljefondet fordamper i løpet av få uker. Verdens gjeld i realtime
Gjeld – Hvordan vesten lurte seg selv, Christian Anton Smedshaug, Res Publica

fredag 28. april 2017

Spinning top

Spinning Tops never Stop in Empty Space.
Every once and again you need to relaxe, and a spinning top may also be the right toy to help you release your creativity. You won't find a pure gold spinning top in the Everspin collection, but a gold plating looks just as good. The spinning tops come at a spinning price, but you might find a cheaper one in a toyshop near you. But not as cool. ForeverSpin.com

Undersøkende journalistikk – Gull verdt

av Robert Wood - Sosiolog - Medier
Norge trenger penger til eget bruk. Det hjelper ikke at politikere bruker grandiose ord om hvor mye de bruker på helsevesenet, skole og infrastruktur. Ord er bare ord så lenge det finnes korridorpasienter, ineffektivt undervisning og Nasjonal transportplan er en tegneserievits.

Offentlig sektor gjør sitt ytterste for å dekke over det internasjonale spillet norske politikere innlater seg på bak kulisser og utenfor rampelyset. Knut Olav Åmås, leder av Mediemangfoldutvalget, skriver i en kronikk at det oppstår blindsoner og store hull i den kritiske og undersøkende journalistikken om næringsliv, politikk og institusjoner. Almås påpeker at antall «kommunikasjonsrådgivere» øker. Eller for å kalle en spade en spade: Statens propagandamaskineri vokser i takt med antall økonomiske svin politikere og deres finansielle rådgivere i departementene og Norges Bank har på skogen.

Den fjærlette statsmakt
Én av de viktigste oppgavene mediene har i sin rolle som Den fjerde statsmakt, er å grave i de enorme mengder med irrelevant skvåk myndighetenes kommunikasjonsrådgivere pøser ut i det offentlige rom. Målet deres er å dekke over informasjon myndighetene ikke vil befolkningen skal få vite om. Det finnes mange teknikker for å skjule informasjon; vanskelig språk, lange utredninger og støreprat for å nevne noen.
   En av de viktigste teknikkene statens kommunikasjonsrådgivere benytter seg av, er å fragmentere informasjonen. Informasjonen som publiseres er riktig, men tatt ut av en større sammenheng blir informasjonen ufarliggjort. NORAD er ekspert på dette, og det er nesten umulig å etterprøve informasjonen om de 35 milliardene som brukes hvert år på «utviklingshjelp».
   Dermed blir en av medienes oppgaver å krysskoble forskjellige typer offentlig informasjon. Én type informasjon kan være den som presenteres fra Stortinget som tilsynelatende rutinemessig og uinteressant. Slik informasjon får en langt viktigere dimensjon hvis den kobles til annen informasjon som tilsynelatende ikke omfatter samme tema. I dette tilfellet økonomiske krysskoblinger. Et eksempel på dette er Stortingspoposisjon 40 S (2016-2017)
   I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til at det inngås en bilateral avtale mellom Norges Bank og Det internasjonale valutafondet (IMF) på 69 milliarder kroner. Milliardene stilles til dispensasjon for IMFs generelle låneordninger.

Tilstrekkelig lånekapasitet?

Det er her vi kan høre gryntingen til svinene på skogen fra Finansdepartementet og Norges Bank. Videre mener Departementet det er i Norges interesse også i denne runden å bidra i den internasjonale dugnaden for å sikre IMF tilstrekkelig utlånskapasitet.
   Dermed burde nyhetsmediene stilt spørsmålet: Hvorfor låner Norge ut 69 milliarder kroner til Valutafondet? Spørsmålet stilles på bakgrunn av det faktum at Valutafondet, ifølge World Gold Council, disponerer 2814 tonn gull. Dette tilsvarer en verdi av 1000 milliarder kroner.  (113,5 milliarder dollar – Kilde: IMF – April 2017).
Med andre ord: IMF har allerede mer enn nok utlånkapasitet ved at fondets ledelse kan selge gull sitt på det åpne internasjonale gullmarkedet.
   Og IMF selger gull for dollar. Og her er en ny krysskobling av informasjon som knapt blir lagt merke til av mediene: IMF har solgt gull til India, Sri Lanka og Bangladesh. Disse fattige landene har betalt markedspris for gullet og Norge gir bistand til alle tre. Gir dermed norske bistandsmidler disse landene mulighet til å bruke tilsvarende summer til innkjøp av IMF gull

Nærsynte VG-sauer
Krysskobling av informasjon av statlig pengebruk er tidkrevende og omstendelig arbeid. En gang i blant blir resultatet av gravingen førstesideoppslag, for eksempel Panamapapirene og DNBs tvilsomme disposisjoner i Luxemburg for sine styrtrike kunder.
   03.11.2009 konstaterte VG at IMF selger gull til India og svelger uten å blunke begrunnelsen til IMF: IMF-sjef Dominique Strauss-Kahn sier salget er viktig og gjør fondet i stand til å styrke utlånskapasiteten overfor fattige land. Salget gjør «oss i stand til å trappe opp de gunstige lånene til de fattigste landene», sier han. VG
   Det faller ikke VGs journalist inn at det dreier seg om at 42 milliarder kroner av Indias ressurser skal låses opp i gullbarrer i et hvelv i London. At India med hundrevis av millioner av mennesker som lever på under én dollar om dagen, skal bruke folkets penger til å trappe opp gunstige lån til de fattigste landene. Saken er altså at et fattig land (India) tar penger ut av sirkulasjon og unnlater å investere i bedre leveforhold. Indias penger skal dermed styrke enda fattigere land?

Gullsalg til fattige land
Akkurat som om India ikke har behov å bruke dette beløpet til utvikling av eget land! VG- journalisten klarer heller ikke presse fram en tanke eller et spørsmålet: Hvorfor IMF selger gullet til fattige land og ikke til rike vestlige land?, som for eksempel Norge.
   I nyhetsoppslaget blir det ikke reflektert over at valutafondets daværende 3200 tonn gull representerte over 1000 milliarder kroner og at finansminister Kristin Halvorsen, istedenfor å tilby IMF et lån på 25 milliarder kroner, kunne ha kjøpt alt gullet IMF solgte til ovennevnte u-land. Norge ville dermed blitt eier av over 224 tonn gull istedenfor «et papir» på et utestående milliardlån uten sikkerhet. Ifølge Finansdepartementet er 2009 lånet ennå ikke tilbakebetalt til Norge.

Siv Jensen forføres av Norges Bank
I desember 2016 gjentok historien seg ved at finansminister Siv Jensen godkjente at Norges Bank lånte IMF 69 milliarder kroner uten sikkerhet. Banken kunne like godt ha kjøpt gull for 69 milliarder fra IMFs 1000 milliarders gullskatt. Men Norges Banks ledelse tror det motsate av alle verdens sentralbanker. Gull har ikke noen praktisk, økonomisk verdi for aksje og junkbond landet Norge. Nordens gullbeholdninger
   Og dermed er vi tilbake til leder av mediemangfoldutvalget, Knut Olav Åmås og hans referanser til blindsoner og store hull i den kritiske og undersøkende journalistikken om næringsliv, politikk og institusjoner. Dessverre er det slik at mediene ofte dreier seg om selgende overskrifter og undersøkende journalistikk eksisterer ikke i annet enn festtaler fra sjefsredaktørene og mediebaronene.

Dagsnytt 18
Heldigvis er ikke undersøkende journalistikk helt utryddet i Norge. Dagsnytt 18, med Fredrik Solvang, er for tiden det beste programmet for debatt og indirekte samfunnskritikk. Han graver og spør og forsøker å få forståelige svar ut av tåke-gjestene sine. Hva er det saken egentlig dreier seg om? Hva er den skjulte agendaen de gjestende politikerne og byråkratene ikke vil skal komme fram i lyset? VGs og Aftenpostens journalister har mye å lære om graving av Solvang. NOU 7:2017 - Det norske mediemangfoldet?

onsdag 26. april 2017

The Zen of Terry Pratchett on the Gold Standard as a Monetary System

Ankh-Morpork has been debasing its currency for some time. The "gold" coins are only one-third gold. Then it got down to the gold content of seawater. But it was a promise to pay One Dollar Worth of Gold.

mandag 24. april 2017

IMF selger gull til fattige land

av Robert Wood - Sosiolog
IMF skal arbeide for å yte finansiell bistand til fattige land. Men da organisasjonen overtalte India, Sri Lanka og Bangladesh til å kjøpe gull for milliarder av kroner, er det mye som skurrer.

Indias sentralbank vil ha gull og bistand
Den indiske sentralbanken kjøpte i perioden 19. – 30. oktober 2009 gull fra International Monetary Fund. Dette bistandstrengende landet betalte 6 700 millioner dollar for 202 tonn. Multiplisert med datidens seks kroner dollaren får vi det nette beløpet på 40,2 milliarder kroner.
  Gullet ligger ennå som steindød kapital i hvelvene i London, dette til tross for at Statsminister Narendra Modi vil at husholdningene i landet skal levere inn de 20 000 tonnene med gull de sitter på. Norge ga India 216 millioner kroner i 2009. Siden 1991 har Norge totalt gitt 3,2 milliarder kroner som utviklingshjelp. Pressemelding fra IMF

Sri Lanka låste milliarder i gull
Sri Lanka er et lett forkledd militærdiktatur, 40 000 sivile ble drept i kampene mellom singalesere og tamiler. Menneskerettigheter er et abstrakt begrep, og fremdeles forsvinner folk sporløst hvis de ytrer seg negativt mot presidenten og hans styresett.
   Den 23. november 2009 ble Sri Lanka oppmuntret av International Monetary Fund til å bruke 2 250 millioner kroner på 10 tonn gull. Følgelig burde 2,25 milliarder norske kroner i form av gullbarrer være disponibelt til oppbygging av det krigsherjede landet, men den gang ei. Norge gav landet 116 millioner kroner. Pressemelding fra IMF

Bangladesh brukte milliarder til gullbarrer
Politikere i Bangladesh brukte nasjonens penger på gullbarrer. 7. september 2010 kjøpte landets sentralbank 10 tonn gull av International Monetary Fund for 2, 4 milliarder kroner. Men da hadde prisen på det edle metallet steget slik at Bangladesh betalte 168 millioner kroner mer for 10 tonn enn det Sri Lanka gjorde. Bare prisstigningen utgjorde et mye større beløp enn bistandspengene på 102 millioner fra Norge det året.
   Det er mer enn 30 000 gullhandlere i dette landet hvor 43 % av befolkningen overlever på ti kroner dagen. Det er mye penger i omløp, men liten vilje til å bruke penger til den dødfattige befolkningens beste. Pressemelding fra IMF

Hvorfor fortsette å gi bistand?
Siden 2010 har prisen og dermed verdien av gullet de ovennevnte landene ennå har lagret i London steget kraftig. Gullet de tre utviklingslandene eier kan uten vansker selges på gullbørsen i London, New York, Tokyo og Shanghai med god fortjeneste og frigjøre store pengesummer til nødvendig utviklingsprosjekter.
   Salg av gullet vil ikke finne sted! Og man kan dermed stille spørsmålet\ne: Hvorfor gi penger til land som allerede sitter på enorme pengesummer de ikke er villige til å bruke til utvikling? Hvorfor fortsette gi penger til India, Sri Lanka og Bangladesh som kjøper gull for summer som langt overstiger bistanden fra Norge?