tirsdag 21. november 2017

Dronningens fabeldyr

av Robert Wood
Engelsk mytologi er full av fabeldyr. The Lord of the Rings and Harry Potter har vært med på å fornye og forsterke kjennskapen til disse fabeldyrene.

The Lion of England
En brølende løve, et symbol på England, et symbol på noe som en gang var, men i dag synes å være forsvunnet: Styrke, mot og stolthet. Mynten The Lion of England er den første i serien på ti fabeldyr som blir utgitt av The Royal Mint. The Lion of England blir solgt som en 2 ounce mynt, det vil si 62,2 gram med en renhet på 999,9. Denne størrelsen gjør mynten til en fornøyelse å holde i, og designet er en fryd for øyet.

Per 20.11.2017 selger SilverInvest dessverre bare to av myntene i serien: The Lion of England for 352,25 kroner og The Griffin of Edward III for 357,25 kroner.

Per 20.11.2017 selger Gold Source The Lion of England for 439,47 kroner, The Griffin of Edward III for 429,47 kroner, The Unicorn of Scotland for 433,47 kroner og The Dragon of Wales for 445,47 kroner per mynt.

Flotte samleobjekter
De britiske myntene er flotte samleobjekter, og sett i lys av prisen på sølv som investering ligger Silverinvest lavest med 33,50 kroner per oz over sølvpris. Gold Source ligger på 155 kroner per oz over spot for The Lion of England.

mandag 20. november 2017

Gold Canadian Leaf in the Nordic Countries

If you visit the Nordic countries, and are interested in buying Canadian gold coins, you get the best bang for the buck in Finland.

The cost of 1 oz Canadian Leaf gold coin. Converted to NOK and U$D. 20.11.2017

Denmark: (8549 DKK/oz) 11212 NOK – 1363 U$D
Finland: (1146,7 EUR/oz) 11175 NOK – 1358 U$D
Iceland: ( 143655 ISK/oz) 11574 NOK – 1406 U$D
Norway (11250 NOK/oz) 11250 NOK – 1367 U$D
Sweden ( 11540 SEK/oz) 11373 NOK – 1383 U$D

There are minor irregularities in the conversion between the difference Nordic currencies and the dollar. Anyway, the "pricelist" should give a fair overview.

fredag 17. november 2017

Silver dollars in the Nordic Countries

If you visit the Nordic countries, and are planning to invest in the American Eagle silver dollars, you get the best bang for the buck in Norway.

Cost of one American Eagle Silver Dollar. Converted to NOK and U$D. 20.11.2017

Denmark: (197 DKK/oz) 258 NOK – 31,4 U$D
Finland: (25 EUR/oz) 244 NOK – 29,6 U$D
Iceland: (2242 ISK/oz) 181 NOK – 22 U$D
Norway (175 NOK/oz) 172 NOK – 21,3 U$D
Sweden ( 227 SEK/oz) 224 NOK – 26,6 U$D

There are minor irregularities in the conversion between the difference Nordic currencies and the dollar. Anyway, the "pricelist" should give a general overview.

torsdag 16. november 2017

Solar Energy loses for Big Oil

Even if governments and environmentalists forecast a peak in oil demand within a generation, the leaders of the world’s biggest oil firms do not believe that their traditional business are going to be replaced by enviromental friendly energy.

A Reuters analysis of clean energy investments and forecasts by oil majors, along with exclusive interviews with top oil executives, reveal mostly token investments in alternative energy. Today, renewable power projects get about 3 percent of $100 billion in combined annual spending by the five biggest oil firms
- Reuters, 7. Nov. 2017

Also read: The Silver Solar Burnout
Les også: Solceller, sølv og klimakatastrofer

onsdag 15. november 2017

Samlerhuset

av Robert Wood - Sosiolog
Samlerhuset er verdensmester i å markedsføre penger med lav verdi som verdifulle samleobjekter. Hittil har selv ikke Norges Bank solgt en 5-kroner mynt for 276,666 kroner.

Vil du gi 175 kroner for en 20-kroner mynt?
I forbindelse med sitt 200 års jubileum selger Norges Bank et pengeprodukt som består av en 20-kroner mynt i proof-kvalitet. Dessverre finner ikke Norges Bank sitt eget jubileum verdig en gullmynt, eller for den saks skyld en liten sølvmynt. Bankens direktører synes at en billig legering bestående av 81 % kobber, 10 % sink og 9 % nikkel er greit nok.
   Det beste med denne jubileumsmynten er at du kan bruke den i butikken hvis du virkelig er i beit for cash. Men, siden mynten koster 175 kroner, vil du gå med et dundrende tap på 155 kroner. For kjøper du denne mynten, betaler du 8,75 kroner for hver krone innbakt i 20-kroningen. Opplaget er ikke oppgitt, og som samleobjekt er det tvilsomt at mynten noen gang blir verdt noe. Åpenbart er samlergleden eneste grunn til å skaffe deg mynten.  Norges Bank minnemynt

Vil du gi 2490 kroner for 9 mynter til 45 kroner?
Samlerhuset har på sin side lansert et sett bestående av ni 5-kroner mynter. Settet går under navnet Norges Jubileumsfemkroner. Myntene, med preget beløp på tilsammen 45 kroner, blir solgt for den nette sum av 2490 kroner. Det betyr at du vil betale 55,33 kroner for hver krone i settet med 5-kroner. Riktignok har Samlerhuset klint på noen milligram gull, men verdien av gullet på hver mynt er mikroskopisk, muligens under 5 øre. De påførte fargene gjør ikke mynten mer verdifull. Det store spørsmålet blir da om settet på ni 5-kroninger fra Samlerhuset noensinne kan bli verdt de 2490 kroner som kreves? Samlerhuset fargelagte 5-kroner

Forfalsker Samlerhuset norske penger?
Den beste måten å finne svaret var å henvende meg til Norges Bank.
Samlerhuset har bearbeidet og endret 5-kroningene betydelig i mine øyne. Og i og med at dette er norske penger som fremdeles er gyldig betalingsmiddel, lurte jeg på om dette er forfalskninger.
   Kan Norges Bank svare meg på om Samlerhuset forfalsker norske 5-kroner? 5-kronene er gyldige betalingsmidler og i bruk i Norge. Samlerhuset har gjort betydelige endringer på dem. Selger de "forfalskede?" 5-kroner til 2490 kroner?
   Norges Bank er vanligvis flinke til å svare på henvendelser, og Svein Nygård, Seniorrådgiver i avdelingen for Finansiell Stabilitet / Kontante betalingsmidler gir følgende avklarende svar:
Takk for din henvendelse vedrørende produktet med utgåtte 5-kronemynter som Samlerhuset nå markedsfører på sine hjemmesider. Det fremgår at myntene er belagt med 24 karat rent gull, og prydet med fargemotiver. Ut i fra de opplysningene som er gitt, er det snakk om ordinære 5-krone sirkulasjonsmynter med spesielt preg, og dermed ikke falske mynter.
   Jeg vil først understreke at Norges Bank ikke har noe med dette produktet å gjøre. Norges Bank har utarbeidet retningslinjer for bruk av norsk seddel- og myntmønster og denne type endring / manipulering av myntmotivet kan komme i konflikt med bestemmelsene vedrørende opphavsrett i kapittel 3  Bruk av norsk seddel- og myntmønster  Av retningslinjene fremgår det også at gjengivelse av myntmønster må skje med respekt med den status og rolle mynter har i samfunnet. Vi vil vurdere å følge opp denne saken direkte med Samlerhuset.
   I sin markedsføring opplyser Samlerhuset at det er aller første gang myntene utgis i spesialutgaver. Jf. sentralbankloven § 13 har Norges Bank enerett til å utstede (utgi) norske pengesedler og mynter, og dermed kan denne formuleringen oppfattes som villedende for potensielle kunder.


Rene ord for pengene
Norges Banks svar bekrefter at de ni 5-kronene som Samlerhuset selger for 2490 kroner, ikke er falske til tross for endringene. Det betyr at pengene fremdeles kan brukes i butikkene hvis du skulle gå lei av å ha dem i den fancy treboksen og ikke klarer å videreselge dem. Norges Bank vurderer å følge opp denne saken direkte med Samlerhuset.

Sentralbankens dilemma
Siden Norges Bank uttrykker at Samlerhuset kan endre på og selge norsk valuta som avviker fra opprinnelige design, kan andre firmaer, som har tillatelse til å kjøpe og selge norsk valuta, starte samme praksis. Samlerhuset danner farlig presedens.
     I dette tilfellet mener Norges Bank at Samlerhuset ikke har forfalsket 5-kronene. Men når er en norsk mynt eller seddel forfalsket? Hvor går grensen mellom forfalskning og ikke-forfalskning?

onsdag 8. november 2017

NORAD! Mer penger enn vett

av Robert Wood - Sosiolog
Mange teknikker benyttes for å undertrykke tale- og pressefrihet. Primitive kulturer administrerer undertrykkelse med voldsbruk gjennom politi og hæren. Sofistikerte, norske politikere administrerer undertrykkelse ved å ignorere.

Det har gått noen år siden Haiti var i nyhetsbildet. Katastrofer selger bra som nyhetsstoff, men bare mens katastrofen er fersk. Dessuten er det så mange pågående katastrofer å velge mellom. Derfor kan man for salgstallenes skyld skifte til en ny ukentlig katastrofe uten å fordype seg i de virkelige årsakene til katastrofene.
Godt norsk er godhet
I en nyttårstale skrøt tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. - Det er typisk norsk å være god. Ja, kanskje det, men er nordmenn godere enn andre folk og i tilfelle hvor mye godere? Kan man måle en nasjons godhet etter hvor mange penger den gir bort til ingen nytte? Dessuten, er det også typisk norsk å være god uten å vente noe tilbake for vår godhet? Neppe.
   Videre kan vi jo spørre oss selv: Forårsaker godheten vår jævelskap som ikke ville ha funnet sted hvis vi ikke hadde vært så fordømt gode? Eller, satser på feil type godhet?
   Er norsk godhet vakkert plaster som dekker over stinkende verkebyller? Byllepest kan helbredes ved å fjerne årsaken til sykdommen.
   Gjennom NORAD avsatte norske politikere 36 milliarder kroner i 2016 og 34 milliarder i 2017 til bistand. En kolossal 7000 kroners godhet per norske innbygger som ikke når fram de som virkelig trenger hjelp.
   Norske politikere våger ikke å se sannheten i øynene! 65 år med utviklingshjelp, i den formen det i dag har, fungerer ikke. Hundrevis av milliarder av våre skattepenger kastes bort i spill for galleriet. Men hvem er det som sitter på galleriet og nyter det latterlige skuespillet som heter Bistand og Utvikling? Sannsynligvis de som går fra teateret med bankkonto fylt av bistandskroner.

NORAD driter penger, men mangler dasspapir
Norsk bistandshistorie har mange dokumenterte eksempler på at bistanden ikke bare har feilet, men også bidratt til å ødelegge hele samfunn. Fiskeriprosjektet i Kerala, India i 1952, er et velkjent eksempel på godhet som ødela. Dessuten er det utallige dokumenterte eksempler på mislykket bistand og investeringer som ligger godt skjult i departementenes og Norges Banks dypeste kjellerarkiver.
   Uansett, skriver NORAD: 12. januar 2010 ble Haiti rammet av et voldsomt jordskjelv. Mer enn 220000 mennesker mistet livet. Over 300 000 ble skadet. Mer enn 1,5 millioner mennesker mistet hjemmene sine. Haiti har vært et av de fattigste landene på det amerikanske kontinentet i flere tiår. Situasjonen etter jordskjelvet var både uoversiktlig og kaotisk.
   Siden jordskjelvet har Norge bidratt med over 800 millioner kroner. Bidraget i 2014 var på omlag 90 millioner kroner. - NORAD
   Eksempelvis kan det ikke dokumenteres om de 800 millioner kronene som ble gitt til "hjelpeorganisasjoner" på Haiti, har hatt noen hjelpende effekt for de fattigste i det hele tatt. NORAD har publisert en rapport om «hjelpen», men forstå rapporten de som kan. Den ligger nedlastbar på NORADs websider. Jeg, som enfoldig sosiolog, kan ikke tolke rapporten til noe annet enn mesterlig, verbal kamuflasje om 800 millioner mislykkede kroner rett i dass.

Usikker effekt
Ifølge evalueringsteamet har det ikke vært mulig å konkludere når det gjelder de samlede effektene av den norske innsatsen. Det finnes lite dokumentasjon om hvilke effekter dette har hatt for de fattige. I rapporten blir Norge kritisert for at mange av prosjektene ikke har vært direkte rettet mot denne målgruppen.NORAD og Haiti

Haiti - Dømt til evig fattigdom?
Skal man da ikke gi nødhjelp til et folk som både blir rammet av et katastrofalt jordskjelv og en flodbølge vi ikke kan forestille oss det virkelige omfanget av? Jo! Alle nasjoner kan få behov for nød-hjelp! Det umulige og uforutsette kan ramme alle.
   Hvorfor trengs nød-hjelpen da? Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule. Over åtti prosent av befolkningen lever på under 15 kroner per dag. På landsbygda har under fem prosent tilgang til strøm.
   Men så kan man stille seg spørsmålet: Hvorfor er Haiti et dødsfattig land? Hvorfor bygges det så dårlig at bygninger faller som korthus? I Japan konstrueres hus med tanke på å motstå kraftige jordskjelv.
   Hvorfor fortsetter fattigdommen å være normalen og ikke unntaket? Både Tyskland, Japan og Sør-Korea reiste seg på kort tid til moderne industristater etter ødeleggende kriger. Kina blir om et par-tre år verdens ledende økonomi. Miniatyrlandet Luxemburg fråtser i svarte penger som så mange andre skatteparadis.
   Er det noe i den haitiske kultur som gjør at folk ikke gidder, orker eller vil forbedre seg? Er det en gjør det i morgen-kultur med røtter i religion og virkelighetsoppfatning som leder en til å tenke først meg selv, så meg selv og så min neste hvis det er til mitt eget beste?
   Haiti har ikke fungerende skolesystem, og de som klarer å tilegne seg en god utdannelse, flykter fra landet for å få et bedre liv i et annet land.
   Et uegnet helsevesen kombinert med slum og miserabel kontroll over søppel og kloakk? Infrastruktur som inkafolket for 500 år siden bygget tusen ganger bedre med enkel teknologi?
   Eller er det selve styresettet det er noe i veien med? Egoistiske herskere som forsyner seg med alt for stor del av samfunnskaka? Multinasjonale selskaper og organisasjoner som kanaliserer nesten alt av verdi ut av landet? Haiti er et land rikt på mineralressurser, og amerikanske og kanadiske gruveselskaper sikler som de økonomiske vampyrene de er etter å sette huggtennene i mineralene.
   Eller er det fordelingen av penger, land og ressurser det dreier seg om? Noen få som kontrollerer nesten alt av ressurser? Export Gov - Haiti Mining and Minerals har foretatt en heftig analyse av hvordan Haiti kan plyndres for mineralressurser.
   En sosiolog kan spørre mer enn ti politikere våger å svare. Sannsynligvis er det en uhellig blanding av ovennevnte faktorer pluss ytterligere et dusin negative faktorer som ikke umiddelbart kan defineres.

Gull og grønne skoger
Skogen er for lengst hugget ned på Haiti. Som nevnt ovenfor har øya mineralressurser som sølv, gull og kobber. Mineraler som er verdt milliarder av dollar. Det vil si, hvis landet klarer å utvinne mineralene. For de multinasjonale selskapene finnes det en vesentlig hindring som blokkerer dem fra å starte gruvedrift som de påstår vil føre arbeidsplasser og økonomisk utvikling. Gruvedrift må godkjennes av det haitiske parlamentet. Foreløpig har parlamentet motstått Verdensbankens framstøt for å «reformere» lovverket og åpne for at utenlandske gruveselskaper. For eksempel selskapet som eies av x-presidentkandidat Hillary Clintons bror
   Det snodige er at argumentasjonen om økonomisk utvikling av Haiti er den samme som blir brukt for å rettferdiggjøre utplyndring av alle verdens utviklingsland. Afrika og Sør-Amerika er dominert av multinasjonale gruveselskaper som har fått tillatelse til å utvinne mineraler av landenes myndigheter.
   Vi vet at 90 % av verdiene som de multinasjonale selskapene genererer, kanaliseres ut fra disse landene. Befolkningen forblir fattig, og den lovete utvikling finner ikke sted. Når landene er tømt for ressurser er forholdene i disse landene verre enn før de multinasjonale fikk tillatelse til utplyndring fra makteliten.

Kolera til folket – Dollar til eliten
Landet har allerede hatt kolerautbrudd, og årsakene til pestutbruddet er feil bruk av ressurser. Det dreier seg om en underliggende økonomisk pest, et virus som gjør befolkningen økonomisk dødssyke. Inkompetente myndigheter klarer ikke å igangsette utvinningen av mineralressursene av haitianere for Haiti eller bygge opp landet til en moderne stat.
   Multinasjonale selskaper har som sagt ennå ikke fått de privilegiene de vil ha for maksimal profitt. Uansett har den haitiske regjering kun blitt lovet peanøtter, nærmere antydet 2,5 % royalty av verdiene som utvinnes. Erfaringsmessig vet vi at myndighetene i utviklingsland aksepterer slike tilbud fordi pengene går rett i deres lommer. Ekstremt lite kommer befolkningen til gode.
   Dessuten er pengegrafsingen er allerede godt i gang fra myndighetenes side. Den haitiske sentralbank, Banque de la République d'Haïti, har gått til innkjøp av 1800 kilo gull for lagring i USA. Med dagens dollarkurs har sentralbanken betalt 600 millioner kroner for gullet istedenfor å bruke pengene til oppbygging av landet.

Norsk bistand vs. 1800 kilo gull
Riktignok har ikke norsk bistand gått direkte til sentralbanken. Våre 800 millioner, ifølge NORAD, har gått til ymse ineffektive hjelpetiltak. Og for å sitere "bistandsorganisasjonen" til det kjedsommelige: Det finnes lite dokumentasjon om hvilke effekter dette har hatt for de fattige. I rapporten blir Norge kritisert for at mange av prosjektene ikke har vært direkte rettet mot denne målgruppen.
   Og dermed er vi tilbake til utgangspunktet. Hvorfor fortsetter norske politikere å pøse milliarder av kroner ut av landet når de vet at den norske godheten ikke fører til utvikling i mottagerlandene?
   Neste skritt blir da konspirasjonsteorier, men ingen kan eller vil tro at norsk godhet er et skalkeskjul for noe annet enn det godheten utgir seg for. Men likevel … Enkelte uhellige tanker gnager på hjernebarken som sultne rotter. Ifølge en e-post fra Utenriksdepartementet vil Norge fortsetter å mate Clintonfamiliens "hjelpeorganisasjon" med 40 millioner kroner i 2017 og 2018. NORAD overførte 87,1 millioner kroner til styrtrike Kina i 2016 som en bit av en foreløpig totaloverføring på 702,4 millioner kroner

lørdag 4. november 2017

Sølvmynter fra Australia

av Robert Wood
Australia er verdens nest største gullprodusent, men sølv er ekstremt populært på grunn av lave priser. To kilo rent sølv koster mindre enn 31 gram gull.

For tiden faller salget av gullprodukter i Australia. Mye på grunn av en sterk amerikansk dollar. Perth Mint melder at de «bare» solgte 44 618 ouncer i oktober 17. På en annen side spratt salget av sølv til værs og nådde nesten én million solgte enheter, nærmere bestemt 999 425 ouncer (1 troy ounce = 31,103 gram).
   Perth Mint foredler 90 prosent av nyutvunnet gull i Australia, og landet er nummer to gullprodusent i verden etter Kina. Australske gullmynter er ikke bestselgere i Norge, men motivene på de australske myntene er morsomme. Ikke overraskende fokuserer de på dyr som kookaburra og koola, men de australske Lunar myntene som gjengir den kinesiske zodiak, er også populære investeringsmynter. Sistnevnte koster litt mer enn de andre australske investeringsmyntene av sølv. Mange australske investeringsmynter kan kjøpes over disk og over nettet gjennom norske forhandlere.
   Alt i alt har Perth Mint solgt 317 500 gullmynter og 8 217 535 sølvmynter de første 10 månedene av 2017.

onsdag 1. november 2017

Samlerhuset - Gratis for deg?

En minnemyntanmeldelse av Robert Wood
There is no such thing as a free lunch! Som hedenske vikinger ønsker Samlerhuset å plyndre bankkontoen din. De tilbyr verdiløse metallbiter, forkledd i et mikrontynt lag sølv, i bytte for dine hardt ervervede kroner.

Samlerhuset lokker med GRATIS og markedsførere for 100-tusener på tv sin ervervede Isle of Man serie av minnemynter med motiver fra vikingtiden. Første minnemynten i serien, med motiv fra Hafrsfjord, får du tilsendt hvis du betaler porto. Samlerhuset opplyser ikke hva slags metall minnemyntene inneholder, men det er IKKE sølv.
   En standard investeringsmynt i sølv på 31,103 gram med 999,9 renhet koster 160 kroner over disk. Samlerhuset satser på å sende deg en ny minnemynt i måneden hvis du sluker anget i form av den første minnemynten. 12 minnemynter i ukjent metall vil koste deg solide 6000 kroner. For samme sum kan du kjøpe 1,2 kg rent sølv.

Forgylte metallbiter

Samlerhuset påstår ikke at disse forgylte metallbitene med vikingmotiver og engelsk tekst er investeringsobjekter med samleverdi. Men de spiller på ord som; historisk reise, stolte vikingtid, ingen mynter er helt like og sølvbelagt. Og bare for å ha nevnt det…. Sølv koster 3 kroner grammet og produsenten av disse samlemyntene kan sølv-forgylle svært mange mynter med få gram sølv.
   Dessuten, vær også oppmerksom på at samlingen «Vikingarven» er en såkalt minnemynt. Minnemynter i denne serien er IKKE et gyldig betalingsmiddel på Isle of Man. Dette til tross for at det står "ONE CROWN 2017" og at den britiske dronningen er avbildet.
   Hvis du ønsker å samle på penger med vikingmotiver eller penger utgitt på Isle of Man er eBay og myntforhandlere i Norge alternativer.

Sølvmynter som investeringsobjekter
Hvis du ønsker å investere i sølvmynter som investeringsobjekt og ikke som samleobjekt anbefaler jeg 1 ounce Canadian Silver Leaf mynten (165 kroner per stykk) og American Eagle sølvmynten (170 kroner per stykk).
   Drømmer du om å begynne en myntsamling anbefaler jeg deg å begynne å samle på investeringsmynter i sølv. Utvalget er stort og morsomt. Dessuten er prisene for en ekte sølvmynt 1/3 av prisen på minnemyntene fra Samlerhuset og jubileumsmynter fra Norges Bank.

onsdag 25. oktober 2017

Kule bullions, plastkort og cash

av Robert Wood
En gullmynt er ikke hva den pleide å være, knurret naboen. Han hadde tilbrakt de siste tre dagene over myntsamlingen, miniatyr sølvbarrer og forgylte kronestykker med Harry-motiver fra norsk natur.

Blank i øynene
Øynene hans plirte mot dagslyset på uterestauranten. Vi rakte ham solbriller og menyen. - En flaske hvit Huadong Tsingtao, sa han kjapt. - Jeg har fått den anbefalt på Face. Alle nikket da en velbrukt flaskeåpner gnisset i kelnerens hånd og det liflige ploppet fra syntetisk kork hørtes. - Det er akkurat som å høre klangen av nikkel, sa naboen, som dessuten var amatør metallurg. -Nikkel blandes i dag inn i alt for mange mynter. Før var alt så mye enklere. Vi hadde stort sett bare to-tre typer mynter. Små sølvmynter på litt over et gram. Sterling kommer fra den engelske middelalder.
   - Er det ikke alltid det vi har sagt, svarte en av oss. - Metallurger er menn i hvite frakker med nikkelskader på hjernen.
   -Jeg har aldri brydd meg om nikkel, forkynte naboen med patos. - Jeg elsker sølv og gull.
   Vi skålte og reflekterte over den kinesiske rieslingen som ikke under noen omstendigheter kunne klassifiseres som en riesling. - Jeg skal skrive en anmeldelse på Facebook. Denne vinen er knapt drikkende! Naboen var rød i ansiktet av sinne.
   Vi prøvde å roe ham ned ved å pense ham tilbake på mynter, og en av oss grep tråden igjen: - Når vi andre snakker om penger, tenker vi mer på hva vi kan kjøpe for dem .... Ja, dere vet. Husker dere fortellingen i den Morgan Kane-boka som heter Blod og gull? Gull verdt 200000 dollar stjålet i Matagorda Bay og vakre Belle Germain som leide Kane! Hun trengte en revolvermann som kunne hjelpe henne med å hente gullet. 
   Naboen nikket ivrig, og i et øyeblikk var den sure kineseren glemt. - Blod for gull, sa naboen med et djevelsk flir. Han hadde to én kilos sølvmynt som bokstøtter for sine 83 slitte pocketbøker.

Resten av flasken
Vi helte opp resten av vinen i glassene. Naboen lente seg framover, og vi visste at nå kom summen av en helgs myntrulling. - Dere vet, det er merkelige tanker som kommer over meg når jeg sitter med hvite bomullhansker på hendene. Tanker som egentlig ikke hører hjemme i numismatikkens verden. Som amatør-metallurg kan jeg ikke la være å tenke – ja, hva skal jeg si - metall tanker om myntene som ligger spredd utover det kongeblå fløyelsteppet. Og det er her bullion kommer inn i bildet. I timevis bruker jeg forstørrelsesglasset og lar hånden klappe og klemme, trykke og skyve på de små metallbitene av edelt metall. Ordet kommer fra gammelfransk boillir og fra latinsk bullire som betyr to boil på engelsk.

Tokaij! Flytende gull
Naboen grøsset og så på oss med et tørst blikk: - Hva med en flaske vin til? Wine-Expert gruppen anbefalte en norsk Tokaijer produsert med Hardanger-epler? Skal vi prøve den? Et desperat, unisont NEI-brøl fra oss andre overdøvet den bedritne bakgrunnsmusikken som gjorde normal samtale nesten umulig.
   - Ikke det? sa naboen med et forundret blikk! - Jeg bør melde meg ut av den vinklubben. Vi nikket unisont og bestilte nok en flaske Huadong Tsingtao. Det er godt å være ond. Vi visste jo nå at naboen hatet den. Det ble mer på oss!

En gullmynt i hånden
Naboen holdt det nyfylte glasset mot sollyset. - Hvor var jeg? Akkurat ja! Bullion. Gull, dette merkelige metallet som knapt brukes til noen ting. Det graves opp og graves deretter ned i et hvelv, men nå som gullmynter og barrer. Troskyldige folk som dere tenker aldri på gullmynter.
Bedreviteren gravde i lomma og trakk fram en matt amerikansk gullmynt som han sendte rundt. 
   - Denne American Eagle gullmynten inneholder nøyaktig 31,1034768 gram, og i 2016 ble det preget 817 500 eksemplarer. Alle ble solgt og gjemt under madrassen av opplyste mennesker som vet at papirpenger mister verdi. Mange tror også at Staten vil stjele dem tilbake med makt.
   - Kanskje slikt kan skje i Amerika, sa en av oss med overbevisning i stemmen. - Men slikt kan aldri skje i demokratiske Norge!
   Vår vinkjenner tok en grådig slurk av skvipet før han trakk pusten og svarte litt mer oppglødd enn han vanligvis pleide etter et par glass vin. 
   – Dere er historieløse! Minst to ganger har Sentralbanken vår ranet Det norske folk. Like etter at grunnloven var vedtatt, ble Norges Bank opprettet i 1816. Banken ledelse trodde den gang at pengene som de trykket opp, ikke var verdt noe hvis banken ikke hadde sølv i hvelvet. På bankspråk kalles dette for sølvstandard. Nesten hver speciedaler måtte ha en tilsvarende verdi av sølv liggende i bankens hvelv. Naboen reiste seg med glasset i hånden. - De lanserte ordet Sølvskatten. I 1816 ble folk tvunget til å gi sitt eget sølv for å skaffe et grunnfond på 2 millioner speciedaler. Over det ganske land sendte øvrigheta ut futene for å tvangsinnkreve sølv bønder og andre rikfolk hadde på kistebunnen. 
   Vi nikket medsigende og var fascinert av den dypsindige refleksjonen over et av fortidens største bankran.

Plastkortet skal arve pengeseddelen
- Før jeg kom hit kjøpte jeg 25 stk. Canadian Leaf sølv investeringsmynter til 160 kroner per stykk. 31 gram rent sølv til prisen av et glass vin. Og jeg betalte med kort. Naboen trakk fram et Visa Hologram Diamond Gold Card! - Her har dere et eksempel på Darwins teorier om artenes utvikling. Det som er overflødig, forsvinner. Både naturen og betalingsmidlenes historie er nådeløs. Dinosaurusen døde ut! Kontanter vil dø ut! 
   - Alt for sårbar, sa en av oss og veide det skinnende Visa-kortet i håndflaten. - Neste solstorm vil kortslutte alt av elektronikk. I en artikkel i Time ble det påvist at hele østkysten av USA vil bli mørklagt og at folk vil ty til cash og byttehandel. Plastkort vil bli brukt som isskrape.
   Naboen fektet benektende med hendene: - Men tenk på effektiviteten! Endelig blir vi kvitt de helvetes myntene som geriatrikere i butikkøen bruker skjelvende minutter på å slippe ned i sprekken på betalingsautomaten. Mynter og sedler har gått ut på dato! Det 22. kontantløse århundre er her allerede. Fysiske penger blir sikkert forbudt av Tåkefyrsten hvis han kommer til makten i 2025! Han har ikke sparepengene sine i banken! Han har investert for millioner i aksjer i Disney og Ryanair.

Med ryggen mot veggen
Naboens arroganse var vondt å bære. Burde vi alle kaste inn håndkleet og slutte å bruke kontanter? Bruke kort til alt og alle og blottlegge underlivet for grådige banker? Burde vi overgi privatlivet til bankene? Var det ikke i 2007 at kontoutskriftene til prinsesse Märthas konto i Nordea havnet i sladderbladet Se og Hør? Det samme hadde kontoutskriftene til en rekke andre norske kjendiser. Bare i Nordea har 4 000 kontobehandlere tilgang til kontoene våre.
   -Vent litt, sa den av oss som ennå hadde noen dråper vin igjen i glasset. Hvordan kan det ha seg at du som elsker betalingskort kjøper sølv og gullmynter? Den typen penger er enda eldre enn både kryptovaluta, kontopenger og sedler. Til og med svenskene sluttet å lage kronestykker med sølv i. Metallet ble mer verdt enn beløpet som sto preget på mynten. Folk smeltet kronestykkene for å få sølvet Det var da naboen kjørte den helt ut. Vi kunne formelig høre hvordan han malte som en katt. 
   - Det er én ting dere ennå ikke har forstått....gutter. Overlegent myntdesign løfter oss kortslitere ut av hverdagen. Design og eleganse er viktigere enn alt det fornuftige, riktige og effektive som bankene prøver å prakke på oss.
- Hadde mannen rett? Han hadde jo tross alt sittet i kjelleren i tre dager og lekt med pengestykker fra fjern og nær.

Gullørner, pandabjørner og zodiak
Naboen grep ned i en bulende lomme. – Ta en titt på disse investeringsmyntene her! Bare hør på disse navnene: "American Eagle", "Canadian Leaf" "Panda" og "Lunar". Sistnevnte er australske gull- og sølvmynter som følger Den kinesiske zodiaken. Eller hva med denne mynten her? En sølvhund med halsbånd i forgylt gull. Selv om det kinesiske nyttår ikke feires før februar 2018, er Hundens år for lengst over oss myntsamlere. Myntsamlere sender glade tanker til Ing Ing Jong. En myntdesigner ved Perth Mint på vestkysten av Australia. Ikke bare det -Ing Ing Jong har klart, gjennom sitt runde kunstverk i rent sølv, å formidle hundens sjel. Nei, dette er et verdibærende kunstverk i vår digitale tidsalder. Hver gang jeg kjøpe en investeringsmynt føler jeg dessuten at jeg er en del av en bevegelse, av noe større.
   Vi følte oss nå tvunget til å sette saken på spissen og kontret kortfanatikeren: - OK. Hva skjer når bankene får full kontroll over pengene dine? Hva med personsikkerheten? Hva med gamle og senile mennesker som ikke husker en pinkode? Til og med UNICEF tagg om at alle skulle ha kontantene klare til bøssebærerne under årets tv-aksjon! Og du gjør motsatt av det du argumenterer for når du kjøper analoge sølv- og gullmynter samtidig som du lovpriser betalingskort.

Nådestøtet
Vi burde ha visst bedre. Naboen lot sitt beryktede Bogart-smil skyggespille i ansiktet. Han viste fram en overskrift på smarttelefonen sin. - Dere er ikke oppdatert! Har dere ikke hørt om Biometriske kort? Det virker bare hvis det brukes av rett person. Kortet blir et slags avansert fingeravtrykk. Umulig å forfalske. 
   – Men hva om jeg truer deg til å bruke kortet da?, spurte en av oss uskyldig. - Eller hugger av deg hånden og bruker kortet ditt mens det er festet til blodige fingrene? Naboen ble blek ved tanken og bøtta nedpå resten av glasset med Huadong Tsingtao. 
   - Vel, mumlet han ikke fullt så triumferende. – Forskerne har ikke perfeksjonert teknikken ennå. Fremdeles bruker de intelligente lab-rotter som plasserer kortet på en sensor i bytte for små ostebiter. Men si hva dere vil!
   Vinelskeren stirret nå med sløret interesse på det tomme glasset og den like tomme flasken på bordet. – Humm… Jeg begynner visst å tilvenne meg smaken av denne kineseren. Og for å feire betalingskortets overlegne brukervennlighet skal jeg spandere en flaske Huadong Tsingtao til på oss. KELNER! Naboen signaliserte til den avventende kelneren som hadde lyttet inn på samtalen vår med stor interesse. – En flaske! Nei…. To flasker av den utmerkede Huadong Tsingtao sammen med regningen, takk! Kort etter kom kelneren tilbake med to flasker. Skjenket breddfulle glass og trakk seg avventende litt tilbake.
   - Regningen? Husket du ikke den? spurte Naboen smilende over nok et tomt glass. 
   Kelneren, på sin side, stirrer beskjemmet på føttene sine før han trakk oppgitt på skuldrene. - Jeg beklager, men verken Vips eller Bitcoin virker. Hele betalingsnettet… Alle nettbanker, vil ifølge DNB bli liggende nede til i morgen tidlig. Fullstendig systemcrash! Kan du være så snill å betale kontant? Og jeg tar gjerne noen av de myntene du la på bordet hvis du ikke har kontanter. Fire flasker Huadong Tsingtao koster deg bare 7 kanadiske sølvmynter. Norges Bank og Sølvskatten

fredag 20. oktober 2017

Sultne Tigre – Grådige Banker

Problemet med å ha penger i banken er at den, smed lynraske tigerøyne, vil stirre på deg.  Et øyeblikk senere er det som var ditt dens.

Har du penger i banken?
Et tåpelig spørsmål, svarer du og vifter med plastkortet mot betalingsterminalen.
Du har kanskje store penger på en konto i en bank som bare tillater deg å ta ut 9900 kroner i uka?
 Jeg  derimot, har en seddel i hånden og prøver å styre bankkontoen min mot null så fort penger er overført. Dessuten er 0,15% rente på lønnskonto en dårlig vits.
Du er gammeldags, svarer du. - Vet du ikke at vi går mot det pengeløse samfunnet? Seddelen din vil snart være like utdødde som dinosaurer.
In your dreams, svarer jeg lakonisk og skyver femtilappen mot barista’n i bytte mot en trippel latte.

Sulten Tiger
Problemet med å ha penger i banken er at den,  med lynraskte tigerøyne, vil stirre på deg. Et øyeblikk senere er det som var ditt, blitt dens. Det som var din svette, ditt slit som du stykkevis og delt har solgt til en arbeidsgiver, er borte for alltid.
   Børskrakk og hyperinflasjon med 100 millioner kroner sedler gnager på hjernebarken som smådjevler fra et middelalderhelvete. Tenk bare på tiden du har brukt på å tjene lønninger som banken har klørne sine i. En bank kan eie deg som gjeldsslave.
   Dette er problemet med en grådig bank og en sulten tiger. Så fort du plasserer pengene dine i munnen dens har både banken og tigeren tennene rundt håndleddet ditt. En hånd eller hele kroppen? Hvilken rolle spiller det? Du er fanget som et hjelpeløst byttedyr.

Hvem kan du stole på?
Hvis du ikke kan stole på banken din, hva kan du da stole på? En enkel dørlås, en madrassen eller et pengeskap? Det skader ikke å investere noen kroner i momsfrie sølvmynter som per 16.10-2017 kostet ca. 165 kroner per troy ounce (31,103 gram) Inspirert av et utdrag fra Paolo Bacigalupis bok: The Windup Girl

torsdag 19. oktober 2017

Gullørn til begjær

En av verdens mest populære investeringsmynter og samleobjekter er den amerikanske Gold Eagle mynten. De 32 årgangene siden 1986 vil neppe koste deg mindre enn 500 000 norske kroner.

American Gold Eagle Comynter ble først utgitt som offisiell investeringsmynt og autorisert av Kongressen under American Eagle Bullion Program. Vekt, innhold og renhet ble garantert av den amerikanske regjering.
   Gold Eagles mynter er ikke så høy renhet som Canadian Leaf gullmynten, men gullmengden er den samme. Sammensetningen består av 91,67 % gull, 3 % sølv og 5,33 % kobber. Dette betyr at mynten er 22 karat gull.
   Siden lanseringen har forskjellige versjoner av Gullørn myntene blitt tilbudt investorer og samlere. Investeringsmyntene er standardiserte og kan i bunn og grunn oppfattes som et stykke metall på 31,103 gram. Men likevel er mynten pen å se på og gyldig betalingsmiddel. Disse myntene blir ikke solgt direkte til individuelle kjøpere, men distribuert gjennom et nettverk av forhandlere.

Høy omsetning
Omsetningen av myntene varierer fra måned til måned avhengig av utallige variabler. Det ble solgt 38 500 i perioden juli-september 2017. Dette var en økning på 45 % sammenlignet med den foregående tre måneders perioden. Uansett, det ble solgt 817 500 investerings-gullmynter på én oz. (31,103 gram) og rundt 30 000 proof gullmynter i 2016.

Bevis på kvalitet
Proof Gold Eagles har blitt tilbudt samlere siden 1986, og denne versjonen er spesiallaget for å få fram spesielle effekter i metallet. Høy kvalitet kjennetegner proof mynter, og samlere betaler ekstra høy pris for disse.
   Vil du kjøpe investeringsmynten, må du gjøre det gjennom forhandlere i Norge hvis du vil slippe merverdiavgift. Tolletaten krever at du betaler 25 % av innkjøpsverdien hvis du forsøker deg på egenimport. Tolletaten ikke ser investeringsvarianten av Gold Eagles som penger, men som vare. Og som vare er gullmynten tollpliktig.

Din guide i ørneflokken
Vil du spesialisere deg på American Gold Eagle mynter, er Gold Eagle guiden et bra startpunkt for fakta og for å øke personlige kunnskaper. Golden Eagle Guide

onsdag 18. oktober 2017

Norges Bank motarbeider innovasjon

av Robert Wood - Sosiolog
Det ligger fantasi, teknologi, innovasjon og arbeidsplasser bak moderne mynter. Norges Bank motsetter seg all nyutvikling. Sentralbanken har lyktes med å myrde norsk myntproduksjon, og det er gjort i ly av løgnen om lønnsomhet.


Det begynte med at Norges Bank, dopa på oljeaksjer, nedla Den Kongelige Mynt som ble opprettet i 1686, og dette skjedde uten protester. Ifølge Wikipedia solgte Norges Bank Den Kongelige Mynt til Samlerhuset AS og Suomem Rahapaja for 44 millioner kroner i 2004. Privatiseringen ble feiret ved at bedriften endret navn til Det Norske Myntverket AS. Den Kongelige Mynt var lagt i grav, og Norge var blitt et kulturelt fattigere land.
   Deretter begynte Norges Bank en lobbyvirksomhet mot historieløse politikere, godfjotta byråkrater og pasifiserte medier for å sikre at Den Kongelig Mynt forble i sarkofagen. Argumentene besto av magiske ord som lønnsomhet, kostnader og satsing på industrier i utlandet. Hvem i all verden bryr seg om solide arbeidsplasser i Norge når bankens ledelse kan gamble på Wall Street børsen med den største potten noensinne? Oljefondets nå 8000 milliarder.

Ja til nedleggelse av arbeidsplasser
Nå var det sannsynligvis ikke vanskelig å overtale byråkratene i Finansdepartementet. De tilhører tross alt finanskasten og snakker samme bedriftsøkonomiske språk som ledelsen i Norges Bank. Departement-byråkratene svelget dermed rått, uten motforestillinger, Norges Banks argumentasjon, og Finansdepartementet under regjeringen Stoltenberg 01.06.2007 skrev blant annet:

"Norges Bank advarer mot å øke hyppigheten på utgivelse av slike mynter, (og viser til at) hyppigere utgivelser vil innebære en utvanning av denne formen for offisiell markering, samt at symbolverdien blir redusert, og at den økonomiske risiko øker."

 Ingenting har endret seg siden da! Norges Bank advarer mot å øke hyppigheten på utgivelsen av slike mynter. "Slike mynter" vil si at mynter som markerer viktige hendelser, fokus på mennesker, steder, dyr og annet som har betydd noe for landet, er negativt for landet! Norges Bank begrunner utsagnet med at hyppigere utgivelser enn én eller to minnemynter i året, vil føre til utvanning. Kan en offisiell markering av det beste Norge representerer, virkelig oppfattes som "utvanning"? Symbolverdien reduseres står det. 
   Realiteten er at symbolverdien øker, og hvis Posten skulle ha anvendt en lignende tanke, ville vi fremdeles hatt posthornmotivet fra begynnelsen av forrige århundre på frimerkene våre og ikke de mange flotte frimerkemotivene og Førstedagskonvolutter.
   Sist, men ikke minst, kommer argumentet som ikke bare er dumt, men tåpelig. Den økonomiske risiko øker. Hvis det oppfattes som ulønnsomt for Norges Bank å utgi minnemynter, bør ledelsen ta seg en tur til Canada og lære hvordan man virkelig kan tjene milliardbeløp på myntproduksjon.     Politikere drar på skolebesøk til dette landet for å lære bedre skole. Bankfolkene burde dra for å lære av Royal Canadian Mint. Virkelig økonomisk risiko er å spekulere med Oljefondets milliarder, ikke med vekslepengebeløp som minnemyntene representerer i produksjonskostnader. Utgifter til minnemynter kan veies opp mot verdien som kulturformidlere.

Så hva er kostnaden egentlig?

Når det gjelder kostnader, er myntens produksjonskostnad lavere enn kroneverdien på mynten. Hvis fortjenesten på nåværende minnemynter pålydende kroner 200 er for lav, kan designeren med tastetrykk endre beløpet til 500 kroner. Nå gjør riktignok andre sentralbanker det motsatte: De har lav verdi på minnemyntene. For eksempel blir en 31 gram Canadian Leaf sølvmynt, pålydende 5 dollar (ca. 30 kroner), solgt til hele verden som hakka møkk til 25 dollar. Det god fortjeneste.

Hjerte og styrken til vår kultur
Norges Bank gjør sitt til for at norsk kultur skal forbli en bakevje i verdens utkant. Royal Canadian Mint framstår imidlertid som stolt av seg selv, av sin kulturformidling, av sin evne til å markedsføre Canada. Og ikke minst er banken stolt av hva den representerer gjennom sine visjoner, verdier og mål.
Our vision: The Mint's vision is dedicated to delivering excellence... through our customer-driven businesses, our talented people and the value we add to Canada and Canadians. Our values: Our values are honesty, respect, pride & passion. These values reflect the spirit of the Mint and the heart and strength of our culture.
   Bestselgeren deres, en 5 dollar Canadian Silver Leaf, solgte i 25 millioner eksemplarer i 2016 (og 2015 og 2014). Royal Canadian Mint har skapt over 1000 arbeidsplasser direkte knyttet til pengeproduksjonen i alle dets aspekter.
   Sjekk ut hva Royal Canadian Mint presterer og send en mail til Finansdepartementet og Norges Bank om at de også må komme på banen når det gjelder produksjon av minnemynter, jubileumsmynter og alle andre typer mynter Norge kan være tjent med å produsere: The Royal Canadian Mint

tirsdag 17. oktober 2017

American Eagle Coins Devotees Beware

The Central Bank of Norway (Norges Bank) sold The Royal Mint in 2003. An historical unique institution was sold for 30 pieces of silver. The Royal Mint was conceived in 1686. Neck shot by uncultured bankers in 2003. R.I.P

Imagine that The United States Mint - 1792 – 2017 - 225 years is closed down by Yellen. The American Eagle gold and silver coins become historical pieces of metal, and no freshly minted coins will ever again glitter in rays of the sun. Impossible you say? But if The Central Bank of Norway can implement the elimination of a 317 years old institution, why can’t the Fed do the same?
   Anyhow, the above mention Rocky Horror Show is yet to happen for The United States Mint. If you wish to have a quick video-peek at how these popular gold coins are minted, do not hesitate. Click on the American Eagle Coin Program

fredag 13. oktober 2017

Goldman Sachs – Snakeoil News

by Robert Wood - Sociologist
If you are looking for gold price indicators, look no future. The Shamans of Snake Oil News, investment bank Goldman Sachs, is a reliable counter-indicator.


What is a counter indicator? Harken! If analysts at Goldman Sachs claim that the price of gold will fall, that’s an indicator of the opposite. Be sure that the price will rice or stay put.

Far off the Planet
November 2013 Goldman Sachs predicted that gold ($1280/oz.) would continue to fall another 15 % in 2014. The analysts, currently employed at the investment, firm were also quite sure that gold would get very close to the $ 1000 an ounce mark. Furthermore, all this on top of the 28% price reduction that already had taken place in 2013. But alas, so much for a million dollar analysis. The price of gold at the end of the year turned out to be $1207 an ounce. Goldman Sachs reasoned that if The Federal Reserve stopped printing 85 billion dollars a month as Quantitative Easing, a fall in prices would follow.
   The Fed stopped printing money, but the price of gold did not fall. Unforeseen crises and trends in the American society made a mockery out of the Goldman Sachs prediction. People started to spend more money, more jobs brought more people into the workforce and the American dollar got stronger.

Kitco News
History seems to repeat itself in Neils Chirstensen’s article in Kitco News, 9th of October 2017. He notes that Goldman Sacs sees a potential for prices to fall 14% from current levels. Furthermore, Chirstensen quote Goldman Sachs technical analysts: Sheba Jafari and Jack Abramovitz said that they see gold prices falling to $1,100 an ounce after the market was unable to test key resistance around $1,380 an ounce.
   Then the Snake Oil News is poured from a beautifully designed finance lingo bottle. “If true, it’s on track to forming another three wave decline which at very least comes close to testing the previous lows from Dec. ’16 at 1,123," the analysts said. "It could extend as far as 1,105; but shouldn’t run much further than there (given the corrective nature of the setup)."
   Beautiful, isn’t it?: … another three wave decline … 1,105? Bullshit… Not even the computer Deep Blue could have forcasted the price of gold that precise over such a long timespan.
   Anyhow, like ambient music, Jafari and Abramovitz love expressions that are liquid enough to adapt themselves to the fluid movements of gold and the whims of arbitrary social happenings.
   But no matter how lyrical the two analysts express themselves, backed by a September report, the investment bank maintain its outlook, that gold prices will end the year at $1.250 an ounce.

Roll the Dice of Faith
Gold is an extremely price-sensitive commodity and anybody who tries to roll the dice of fate are challenge the forever changing realities and those who try to influencing random behavior are in for a rough ride. Goldman Sach failed miserably in their November 2013 predictions and personally I do not for a moment believe that gold will kiss $1.250 at the end of 2017. 
Prove me wrong, Sheba Jafari and Jack Abramovitz. ;-)

tirsdag 10. oktober 2017

Silverinvest

av Robert Wood
Silverinvest er ett av flere selskaper som satser på å selge investeringsmynter i sølv og gull i det voksende norske markedet. Som andre varer går også sølv opp og ned i pris fra minutt til minutt.

The Queens Beasts
Silverinvest har ikke verdens største utvalg, men de har det utvalget som trengs for de som tror det vil lønne seg å investere i sølv. Etter en rask gjennomgang av firmaets tilbud på mynter, lot jeg meg forføre av britiske sølvmynter fra The Royal Mint. The Queens Beast Lion er en 2 oz. mynt (62,42 gram), og ukens tilbud på 333 kroner var et meget godt kjøp. Det samme gjelder Queens Beast Griffin, også på 2 oz. til 337 kroner. Jeg lot meg også friste av årets én oz. Britannia mynt til 168 kroner. Tre flotte mynter jeg vil skrive om ved en senere anledning. Løven og griffen er de to første myntene i en serie på ti våpenskjold dyr, men dessverre skal ikke Silverinvest ta inn de gjenstående åtte myntene til Norge.

Over sølvpris/ounce
En ting jeg liker ved Silverinvest er at firmaet oppgir makspris over sølvpris/ounce når du kjøper mynter fra dem. Tar jeg utgangspunkt i etterspurte Maple Leaf, blir den av Silverinvest solgt for 164,04 kroner per kl.11.30 - 09.10.2017. Og ifølge nettsiden skal dermed prisen være maks 31 kroner over sølvpris/ounce.
   Precious Metal Spot Prices hos Kitco viser at sølv selges for $ 16,90. DNBs valutaliste viser at én dollar koster 8,03 kroner. Det vil si at spotprisen på sølv i skrivende øyeblikk er 135,71 kroner per troy ounce. Dermed blir 164,04 minus 135,71 = 28,33 kroner over spotpris. Med andre ord er denne prisen under de maksimale 31 kroner over sølvpris/ounce. Silverinvest har sitt på det tørre for denne mynten ;-).
   Jeg skulle også ha ønsket at firmaet hadde oppgitt under sølvpris/ounce. Det vil si hvor høy provisjon firma tar ved tilbakekjøp av investeringsmynter kjøpt av dem. Dette ville ha vist hvor mye investeringssølvet må stige i verdi før kundene deres kan selge tilbake med fortjeneste. Silverinvest foretrekker å kjøpe tilbake mynter forseglet og solgt av dem. Ved forespørsel om salg av investeringsmynter ikke kjøpt hos dem ble jeg henvist til konkurrenter.

Større kvanta
Gjennom Silverinvest kan du få levert direkte til adresse fra utenlandske leverandører. «Større kvanta» er kasser med 500 mynter i plastikktuber med 20 – 25 mynter i hver tube.
   Hvis du i dag (09.10.2017) selv importerer en kasse American Eagle Silver dollar, med 500 én dollar mynter, koster den ca. $ 10 000, dvs ca. 80 000 kroner - litt avhengig av transport og betalingsmetode.

Tåkelagte  importregler
I tillegg til kjøpesummen vil Tolletaten tvinge deg til å betale 25 % merverdiavgift før du får lov til å hente ut pengene.
   Silverinvest stiller flere betimelig spørsmål. Ett er hvorfor heller ikke bestille direktesending gjennom dem? Mange kunder har tatt kontakt med oss fordi de ikke får mynter inn i landet uten å betale 25 % moms. Du slipper eventuell krangling med tollvesenet når vi står ansvarlig for forsendelsen.
    Akkurat dette spørsmålet har jeg tatt opp med Tolletaten, men det er ikke mulig å få et fornuftig svar fra etatens juridiske avdeling. Hvorfor gjøres det forskjell på norske borgere ved at noen har tillatelse til å importere investeringsmynter merverdiavgiftsfrie og vanlige borgere ikke har det? Hele ordningen stinker av uredelighet, og man kan lure på hvilke motiver som ligger bak Tolletatens blokkering av individuell import av investeringsmynter. Men du vil møte jernhansken ved egenimport og krav om å betale merverdiavgift.
   Du kan lese mer om dette tema og se utskrift av e-post med de tåkelagte begrunnelser fra Tolletaten som begrunner de forskjellige importregler for samme vare for kong Salomo og Jørgen hattemaker. Jeg anbefaler at du tar opp merverdiavgift-diskrimineringen med Tolletaten og Finansdepartementet hvis du vil importere selv. Tolletatens tåkesvar

Kontaktmuligheter, men amatøraktig websider
Som tidligere web-redaktør og web-designer, vil jeg si at Silverinvest gir sine websider et amatørpreget inntrykk. Kundene hadde tjent på å orientere seg lettere i en bedre layout og oppbygging av web-sidene. Kjerneinformasjonen, for eksempel at man må bestille for minst 800 kroner, kom for mitt vedkommende først fram da jeg skulle avslutte handelen. Det ordnet seg enkelt ved at jeg bestilte en mynt til og dermed kom over minimumsgrensen. Det er også mulig å chatte med eieren av firmaet, og jeg fikk greie svar på spørsmålene mine.

Kort oppsummert
Silverinvest virker som et seriøst firma som tar kundene på alvor. Ved større bestillinger anbefales at du tar direkte kontakt med eier for å avtale betaling og betingelser. http://Silverinvest.no

fredag 6. oktober 2017

Tilbake til fortiden

av Robert Wood – sosiolog
Det er tvilsomt om det lønner seg å kjøpe fysisk sølv som investeringsobjekt. Under finansielle kriser kan imidlertid sølv få tilbake verdiglansen som metallet hadde for 200 år siden.

Hva har skjedd med prisen på sølv i løpet av tre korte år? Den ene politiske krisen avløste den andre, både nasjonalt og internasjonalt. Finansielle kriser har truet i bakteppet av politiske kriser, men i bunn og grunn har verdens aksjemarkeder steget og steget i de ni årene siden Wall Street ristet i grunnmuren.

10. oktober 2014 ...
... kostet én 1-kilos sølvbarre 3650 kroner over disk. Spotprisen på sølv var $17,40 per ounce til en dollarkurs på 6,53 = kroner 114 per oz. Det vil si 3650 kroner for en kilo sølv på børsen. Med andre ord var utsalgsprisen på fysisk sølv det samme som spotprisen i Norge. Pluss på 25 % merverdiavgift, og utsalgsprisen ble 4500 kroner. En én kilos australsk Koala sølvmynt kostet 4500. Den ble solgt uten merverdiavgift og kostet det samme som den momsbelagte kilo-barren.

05. oktober 2017 ...
… kostet én 1-kilos sølvbarre 4267 kroner over disk. Spotprisen på sølv var $16,71 per ounce til en dollarkurs på 7,94 = kroner 132 per oz. Det vil si 4267 kroner for en kilo sølv på børsen. Med andre ord var utsalgsprisen på fysisk sølv det samme som spotprisen i Norge. Pluss på 25 % merverdiavgift, og utsalgsprisen ble 5333 kroner. En én kilos australsk Koala sølvmynt kostet 4952 kroner 5. oktober. Den selges uten merverdiavgift og kostet 381 kroner mindre enn den momsbelagte kilo-barren.

Prisstigning
Ovennevnte utsalgspris på sølvbarrer uten merverdiavgift var 3650 kroner i 2014 og 4267 kroner i 2017. Dette er en tilsynelatende prisstigning på 617 kroner per kilo over tre år. Tar vi hensyn til en inflasjon på 8,4 % over perioden tilsvarer 2014 beløpet 3955 kroner i 2017. Da har vi en reell prisstigning på 312 kroner per kilo over tre år.

Lønner det seg å selge?
Nei! Du vil tape penger på å selge sølvet du kjøpte i 2014. Sølvkjøpere tar en betydelig provisjon. Du vil få utbetalt 4242 kroner for det du betalte 4952 kroner for. Med andre ord vil du få et tap 710 kroner per kilo. ;-(

Økonomisk sårbarhet
Sølv er både handelsvare og en investering. På markedet stiger og faller sølv i verdi som alle andre varer, men det er bevist at prisen manipuleres av blant annet Deutsche Bank og flere andre finansinstitusjoner.
   I en fungerende verdensøkonomi kan man investere i sølv med tanke på gevinst, men stor fortjeneste og tap ligger i å kjøpe sølv på børsen til øyeblikkets spotpris. Sølv du aldri vil se og aldri holde i. Kjøper du fysisk sølv til lagring under madrassen, bør du ha flere grunner enn bare investeringer. Sølvpris fra 1917 til 2017

torsdag 5. oktober 2017

Silver Dog on Golden Leach

The Year of the Dog is upon the coin collectors long before the Chinese New Year is celebrated in February 2018. But no matter! Rejoice, and send happy thoughts to the coin designer Ing Ing Jong at Perth Mint, Australia.

Jong has managed to convey the cuteness in dogs you either love or hate. Dogs, man’s best friends, are minted in gold and silver in the traditional Lunar series II. If you prefer silver to gold as collector items you have eye-candy to spend your hard earned money. The 1 oz. collector coins are presented as a typeset of four. You get Proof, Gilded, Colored Finishes and Bullion. The 1 oz. coins are 99,99% pure silver and legal tender in Australia. But shame on the Perth Mint management for their choices of dog breeds.

Going to the Dogs
As mention above, seen from a collector’s point of view, the coins looks great. But seen from a Boxer dog owner’s point of view, a German Shepherd is a sad sight. But really, since the Australian Lunar coins are related to the Chinese Zodiac, the dogs on both the silver and gold coins should have been Chinese dogs: The Chinese Crested would have been a good choice for the silver coin and Sonshi Quan (Chow-Chow)would have been great on the 1 oz. gold coin. The Chow-Chow is an ancient dog breed, also called “The Son of the East”. The mutt was imported to England more than 100 years ago, and it is known for its blue tongue and fluffy fur.

Australian Bullion
Anyway, if you like the Australian bullion coins, you get added value if you like dogs, and excellent value for your money if you love German Shepherds or Labrador Retrievers. You can buy the silver bullion 1 oz. coin version at Tavex in Oslo for NOK 225,55 (05.10.17)

tirsdag 3. oktober 2017

Silver! On the Run

by Robert Wood - Sociologist
Wages, commodities and service. Bits and pieces, which were horrible expensive 100 years ago, cost next to nothing today. But what about the price of silver? What has happened since 1917?

Norway, In Days of Old
The First World War was drawing to a close and the wages for delivery of wood for fire-setting had risen to 10 kroner a day in 1917. The workers had a nine hour day.  ($ 41-/9h adjusted for inflation 2017) at The King’s Mine, Kongsberg, Norway. Fires were set against a rockface to heat the stone which was then doused with liquid, causing the stone to fracture.
   The workers also had long weekly hours 100 year ago. 9 hours a day, 6 days a week turned out to be 2700 workhours a year. Sundays they were allowed to rest, but expected to go to church. The concept “Saturday off” was still 50 years in the future and only the rich leisure class enjoyed holidays.

Kongsberg Silver Mines 1917
The Chief Executive Officer for Kongsberg Silver Mines hoped that silver production for 1917 –18 would be impressing 12 000 kilo (385 815 oz), but he ended up with measly 8 505 kilo (272 160 oz.). However, he found some consolation in high silver prices, and in 1917 he received 110 kroner a kilo (32 oz) or ( $ 10/oz - adjusted for inflation 2017).
   However, workers in Norway could not under any circumstances afford to buy silver. Their wages were hardly enough to get by with. Many children were the norm and food and commodities were very, very expensive.
   Anyhow, workers’ wages can, to a certain degree, illustrate the development of both wages and the piece of silver. In short… A worker in 1917 had to work 100 hours to buy 32 ounces of silver.

Kongsberg Silver Mines 2017
After 330 years of continuous operations The Silver Mines in Kongsberg are no longer operative. They were closed down in 1958 and turned into a fascinating tourist magnet. Kongsberg Silver Mines
   In 2017 the average monthly pay in Norway is 48 000 kroner (US$ 6800), and the average working year is 1400 hours (Down 1300 h/year from 1917).
   A warehouseworker at IKEA and a newbee trainee with a Master’s degree in the business world get 175 kroner an hour (US$ 22,50/h) before tax. With 25 % tax, the above mentioned workers are left with 130 kroner an hour. (US$ 17/h). This implies that a worker must work 42 hours to be able to afford 1 kilo of silver. 58 hours less than the 1917 worker had to toil.

Wages versus Silver price
Workers’ wages have risen considerably over a 100-years period and the standard of living has also risen. But, what about silver? If we consult Statistics Norway Consumer price index it shows that the price of silver has been fairly stable over a 100-year period.
   If your great-grandfather had invested in silver in 1917 you would have cashed in a profit to day. If he had left you a bank account with the same amount of money he invested in silver, the money would have lost their value due to a 3194 % price rise (inflation) the last hundred years.
   If the white metal had followed the consumer price index it should have cost $14,27/oz in 2017. But the value of silver has beaten inflation and become more valuable. Today, silver is sold for $ 17/oz at the spotmarked and an American Eagle silver dollar is sold for $ 20 over the counter in Oslo.

Silver shines on
To sum it up… silver is more valuable in 2017 than in 1917 and relatively much cheaper for todays workers. They must work fewer hours to get the money to buy one kilo/32 oz of silver. And, what is even more important – Norwegian workers have the extra purchasing power to buy silver as a backup for leaner times.

søndag 1. oktober 2017

Legender i gull

Gjenstandene som vises i utstillingen «Legender i gull» er nasjonalklenodier i Bulgaria, og verdien kan knapt måles i penger. De er verdt sin vekt i gull, noe som betyr at de ikke er verdt så veldig mye.

Det er ennå ikke for sent å se utstillingen "Legender i gull" på Bryggens Museum fra 2. september til 10. desember 2017 – en mytisk verden fra den trakiske oldtidskulturen presentert gjennom flere tusen år gamle arkeologiske skatter i gull. Utstillingen er produsert av det bulgarske Nasjonalmuseet for historie i samarbeid med elleve andre museer i Bulgaria. Legender i gull

fredag 29. september 2017

Økt byttehandel i Norge

av Robert Wood - Sosiolog 
I gamle dager var det ikke uvanlig at man byttet varer mot andre varer og tjenester. Dette forsvant nesten helt med moderne pengeøkonomi, men nå blomstrer byttehandel opp igjen.

Skattemyndigheter, politikere og konserndirektører vil kalle dette en ulovlig undergrunns økonomi da det vil medføre skatteunndragelser og mangel på kontroll. Men ennå er det ikke forbudt å bytte en kilo mel mot et ferdigstekt, hjemmelaget brød nav-naboen bakte mens du var på arbeidet.
    Sølv og gull har vært byttemidler i mange tusen år. Det er ennå billig å kjøpe 1 oz (31,103 gram) rent sølv 999.9 for 150 – 170 kroner per momsfri sølvmynt. Sølvmynter kan fungere som byttemiddel i et finansielt kriserammet Norge. (Og i andre situasjoner for den sags skyld ;-) )

Byttehandel øker
Vi kan se en økende trend over hele verden at bytte-kulturen sprer seg som et alternativ til penger. Nedgangstider forsterker bytte-trenden! Vanlige mennesker som ikke ønsker å bli lenket til kredittkortrenter på 17-19 % begynner å bytte. Firmaer med lav likviditet reduserer kostnader ved å henvende seg til nye kunder gjennom bytte-meglere.
   Ifølge Reuters sier International Reciprocal Trade Association (IRTA), en organisasjon som arbeider for å fremme byttehandel estimerer at det var over 400 000 firmaer i 2011 som hadde byttehandel som viktig inntektskilde. Det betyr at det må være over 7- 800 000 firmaer på slutten av 2017 som bruker denne form for handel. Hvor mange i Norge er ukjent.

Kontantløs tvangstrøye
Et kontantløst samfunn vil for mange frihetlige mennesker bli en tvangstrøye som vil åpne for mange flere former for byttehandel, både håndfaste og virtuelle. Folk vil alltid kjempe mot bankenes kontroll- tyranni og 1984 tilstander blant kort-tenkende politikere.  Mat i bytte for varer i Italia

onsdag 27. september 2017

Sølv – i siget

av Robert Wood - Sosiolog
Priser på arbeid, varer og tjenester endres fra år til år. Ting og tang som var rådyre for 100 år siden, koster i dag slikk og ingen ting. Men hva med prisen på sølv? Hva har skjedd på hundre år?

Den gang da

Den første verdenskrig går mot sin slutt, og lønn for levering av ved til Kongsberg Sølvverk hadde steget til 10 kroner dagen i 1917. Med 9 timers arbeidsdag ble det ca. 1 kroner og 10 øre per time.
   Det var lange dager for arbeidere for 100 år siden. Med 225 timers arbeidstid i måneden. Det var ikke uvanlig med 9 timers arbeidsdag, lørdagsfri var et ukjent begrep i ennå 50 år, og ferie var forbeholdt de velhavende klasser. 9 timer x 300 arbeidsdager gav 2700 arbeidstimer per år. Søndag var hviledag, og for store deler av befolkningen var det forventet at de skulle gå i kirken i den lille fritiden de hadde.

Kongsberg Sølvverk 1917
I budsjettet for driftsåret 1917 –18 håpet direktøren for Kongsberg Sølvverk at sølvproduksjonen ville bli solide 12 000 kilo, men produksjonen ble bare på 8 505 kilo. Imidlertid kunne han trøste seg med at prisen på sølv under krigsårene var gode, og i 1917 fikk han 110 kroner per kilo.
   En vanlig arbeider hadde ikke under noen omstendighet råd til å kjøpe sølv. Lønnen gikk med på å overleve i et samfunn hvor mat og mange typer varer kostet langt mer enn de gjør i dag.
   Men uansett … Tar vi utgangspunkt i en arbeiderlønn, kan denne brukes til å illustrere hva som har skjedd med både lønninger og sølvpris. Kort sagt måtte en arbeider med timelønn på 1 krone og 10 øre (skatt er ukjent) i 1917 jobbe i 100 timer for å få råd til å kjøpe én kg sølv. Kongens gruver

Situasjonen i 2017
I 2017 er gjennomsnittlig månedslønn 42 000 kroner, og nordmenn jobber ca. 1400 timer i året. En lagerarbeider på IKEA og en nyutdannet trainee med mastergrad i næringslivet betales 175 kroner per time før skatt. Med 25 % skatt sitter ovennevnte arbeidere igjen med ca. 130 kroner.
   Dette innebærer at en arbeider med timelønn på 130 kroner netto må jobbe 42 timer for å få råd til å kjøpe én kg sølv. Med andre ord må en moderne arbeider i 2017 jobbe 58 timer færre, enn en arbeider i 1917, for å få råd til en kilo av det skinnende metallet.

Arbeidslønn versus kilopris
En arbeiders timelønn har steget i100-års perioden og med den en betydelig heving av levestandard. Men hva med sølvet? Taster vi inn sølvprisen i 1917 (110 kroner) i Statistisk Sentralbyrås konsumpriskalkulator, viser den at dette beløpet tilsvarer 3600 kroner i 2017. Med en nåværende kilopris på 5000 kroner (27.09.17) over disk er sølv vesentlig dyrere per kilo i dag, men relativt adskillig billigere for nåtidens arbeider. Nå må man arbeide langt færre timer for å få penger nok til én kilo sølv  Og ikke minst – dagens arbeidere har faktisk overskudd som muliggjør et slikt sølvkjøp som backup i en verdensøkonomi ingen vet hvor hopper.

fredag 22. september 2017

Gullmynter i Hundens år 戌

Det er fremdeles mange måneder igjen til The Year of the Dog 戌. Året begynner 16. februar 2018 og slutter 4. februar 2019, men salget av sølv- og gullmynter er i gang

Australske Perth Mint feirer også hunden med sine årlige utgivelser av Lunar mynter. Hundens år er er det ellevte dyret i 12 års syklusen som utgjør den kinesiske zodiak. Ifølge kinesisk overtro er de som er født i 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 og 2018 en "jordhund" og vil bli påvirket av dette. Dessuten sier folklore at særtrekk ved mennesker som er født som jordhund lojalitet, vennlighet og snillisme.
   Jordnære australske Perth Mint er tidlig ute med markedsføringen av sine populære sølv- og gull Lunar myntene. Bedre føre var enn etter snar er tankegangen til Perth Mint da det er mange om beinet  i markedsføringen av edle metaller ved hjelp av zodiak-dyr.

Lunar labrador
Gullmyntene til Perth Mint viser en labrador stående med løftet labb, et tre i bakgrunnen, det kinesiske tegnet for hund 戌 og inskripsjonen Year of the Dog. Gullmyntene består av 99,99 % rent gull.
   22. september 2017 kan myntene kjøpes til følgende priser: 1 ounce (31,103 gram) kr. 10 750.-, ½ ounce kr. 5 585.-, 1/10 ounce kr. 1208.- og 1/20 ounce (1,56 gram) kr. 715.- Det koster betraktelig mer per gram å kjøpe smått enn stort. Australsk lunar - Year of the Dog

torsdag 14. september 2017

Gullringens skitne hemmelighet

av Robert Wood - Sosiolog
Gullringen du har på fingeren er et sluttprodukt av global forurensning ingen snakker høyt om. Cyanid-avrenning fra gullgruver forgifter livet i elver og vannreservoarer. Kvikksølv avleires i  dyrelivet i nordområdene.


Cyanidisering består i å blande pulverisert gullmalm med kalsium cyanid i store tanker og gullet blir dermed skilt ut fra malmen. 90 prosent av verdens årlige gullproduksjon på 2800 tonn benytter seg av denne prosessen. Enorme mengder av giftige avfallsstoffer frigjør syrer og tungmetaller som forurenser naturen på alle tenkelige nivåer. Myndighetene våger ikke ta oppgjør med gullgruveindustrien da alt for mange mektige finansinstitusjoner ikke tillater det. Gull og kvikksølv

En giftering er 20 tonn avfall
Forholdet mellom utvinningen av 1 gram gull og avfall er enorm. Ren mekanisk utvinning, ved ingen bruk av cyanider, representerer 1 gram gull ca. to tonn jord, sand, grus og stein. Tar man bruken av cyanider i betraktning kan Fimiston Super Pit, ved den australske byen Kalgoorlie, være et godt eksempel på forurensning i astronomisk skala. Fimston Super Pit har siden oppstart i 1989 gitt 1640 tonn gull. Hvert år graves det fram og bearbeides det 15 millioner tonn stein. Eller på et mer personlig plan representerer en giftering fra denne gullgruven 20 tonn avfall. Ett gram skittent gull

Industriherrene jubler
Naturlig nok er representanter for gullgruveindustrien begeistret for hvert gram av det ettertraktede materialet som ser dagens lys. Det merkelige med disse allerede styrtrike menneskene er at de ikke forstår at de skjære over sin egen og sine barns struper ved å delta i den globale ødeleggelsen gullgruveindustrien representerer. Dollar er viktigere enn liv for de samvittighetsløse og egoistiske industriherrene som eier gullgruvene. Independent - Acid drainage: The Global Enviromental Crisis

tirsdag 12. september 2017

Gruvedrift i verdensrommet

Det finnes alltids selskaper som er villig til å strekke seg til svimlende høyder. Gruvedrift i rommet er en fjern drøm, men ifølge selskapet Planetary Resources kan det utvinnes ressurser fra asteroidene som sirkler solen.

Et verdensomspennende gruveselskapet som Barrick må bestandig ha et øye på hva fremtiden kan bringe. Gruvedrift på asteroider er en mulig opsjon og her er det snakk om platina, et metall som det er svært lite av på Jorden. Dette industrielle metallet brukes blant annet som katalysator til å redusere forurensning fra dieselbiler.

Lufttomme drømmer
Som det hør og bør har Barrick et innovasjon-team som jobber med nye muligheter, og i 2017 utvekslet de kunnskaper og ideer med Planetary Resources. Barrick lærte om framtidens gruvedrift i verdensrommet og Planetary Resources lærte om gruvedrift-teknikker som Barrick anvender på Jorden.
   Det vil ennå gå flere ti-år før utvinning av ressurser i rommet vil bli lønnsomt, hvis det i det hele tatt blir lønnsomt. Uansett, Planetary Resources ser også fortjenestemuligheter i å utvinne vann som igjen kan brukes til å produsere hydrogen- drivstoff for romskip... Planetary Resources

fredag 8. september 2017

The Zen of Terry Pratchett on GoldNames

Dwarfs have thousands of words for 'gold' but will use any of them in an emergency,such as when they see some gold that doesn't belong to them.

Gull og konspirasjon

av Robert Wood - Sosiolog
Kim Iskyan er en av mine favoritt konspirasjonsteoretikere fordi han later som om han ikke er en konspirasjonsteoretiker. Iskyan mener at usannsynlige konspirasjonsteorier likevel kan være sannsynlige.


Dessuten er Iskyan morsom. Han synes at gullkonspirasjoner er mest populære. Ja, gullkonspirasjoner er til og med mer populære enn Elvis-konspirasjonen. Her hevdes det at den dopa rockstjernen ble kidnappet av utenomjordiske og holdes fanget i en UFO.

Mainstream økonomer tenker firkanter
Kim Iskyan er på en måte en mainstream-økonom. Som børsspesialist, hedge fond analytiker, politisk risiko-konsulent og finanskommentator, har han ikke klart å omsette sine økonomiske kunnskaper og blitt styrtrik. Derfor skriver han om økonomiske konspirasjoner.
   Det kryr av mainstream-økonomer i Norge også. De spekulerer ofte med andre folks penger. Eksemplvis er de ansatte i DNB, Nordea og meklerhus som Terra. De toer sine hender når økonomien går skeis og folks hardt tjente penger smelter som isen på Sydpolen.
   Best kjent i Norge er Terra-skandalen hvor Meklerhuset Terra Securities solgte kompliserte  finansprodukter fra amerikanske Citigroup til kommunene Haugesund, Hattfjelldal, Hemnes, Narvik, Rana, Vik, Bremanger og Kvinesdal. Trauste kommunepolitikere klarte dermed å tape mange hundre millioner kroner av velgernes skattepenger. Terra skandalen

Oljefond-konspirasjonen
Akkurat her er det fristende å ta en liten avstikker til det som kalles Oljefond-konspirasjonen. Norske teoretikere som støtter konspirasjonsteorien, tror at Norges Banks ledelse og norske politikere har blitt lokket, lurt og truet til å investere i tilsvarende produkter som ovennevnte kommuner kjøpte gjennom Terra. Disse teoretikerne tror at Oljefondets investeringer i amerikanske og europeiske aksjer og finanspapirer vil bli nullet når den amerikanske børsen og dollaren går på ryggen.    Hovedbegrunnelsen til ovennevnte paranoide tankegang skal være den enorme gjelden USA har opparbeidet. En slik konspirasjon har selvfølgelig ingen forankring i virkeligheten. Men bare for å ha nevnt hovedargumentet deres så er USAs totale statsgjeld på 67 775 422 438 395 dollar per sjette september 2017. 528 648 295 019 481 norske kroner. Klarer du å si beløpet høyt har du god sifferfølelse. Og klarer du å sammenligne dette beløpet med størrelsen på Oljefondet venter en A-ha opplevelse.

Ikke helt på vidotta
Uansett, en av kjepphestene til gull-konspirasjonsteoretikerne er at prisen på sølv og gull var manipulert av verdens mektige banker i samarbeid med uærlige regjeringer. Iskyan påpeker at mainstream-økonomer fremdeles ikke tror det minste på at prisen på gull og sølv blir manipulert. Men likevel, gull-konspirasjonsteoretikerne ble litt renvasket da to store hendelser rystet gullinvestorer over hele verden.
   For det første innrømmet Deutsche Bank at banken hadde manipulert gull- og sølvprisene. De kjøpte seg ut av problemet med 500 millioner kroner for å slippe en rettsak om prisfiksing. Kort sagt manipulerte Deutsche Bank gullprisen.
   I et samarbeid mellom bankene i London fastsettes denne to ganger om dagen. Denne prisfastsettelsen ligger til grunn for millioner av dollartransaksjoner i gull hver eneste dag. Deutsche Bank innrømmet prisjukset, men konspirasjonsteoretikere tror også at andre banker og myndigheter er med på leken. De er bare ikke blitt avslørt ennå.

Gold, gold, gold ...
Lenge har gull-konspirasjonsteoretikere hevdet at Kina vil forsøke å ta kontroll over gullhandelen i verden. Noe som har blitt ansett som sprøyt av økonomer som kjøper og selger dette verdibærende metallet. Men... så kom meldingen i 2016 om at Kina aktet å opprette en konkurrerende yuan-basert fastsetting av gullprisen i konkurranse med den dollar-baserte prisfastsettingen i London.
   Gull-konspirasjonsteoretikere tror ikke at Kina uten videre klarer å detronisere dollaren som verdimåler for gull, men poenget er at enhver gull-konspirasjons- teoretiker, med respekt for seg selv, lenge har påstått at kineserne sikter mot verdensherredømme og kontroll over gullmarkedet. Men at dette ikke kan skje før den amerikanske dollaren mister kjøpekraften.
   Kim Iskyan påpeker at Kina er en av verdens største gullprodusenter og at landet kjøper gull og sølv i bøtter og spann. Han sier at Kina og kommunistpartiet gjør dette for å få større påvirkningskraft i det globale markedet og dessuten bli mer uavhengig av uetiske globale banker og den amerikanske dollaren. Men ennå har ikke Kina samlet nok gull i hvelvene til å gjennomføre en monetær kulturrevolusjon.
   Ekstreme gull-konspirasjonsteoretikere tror til og med at Kinas myndigheter jobber med å kvitte seg med framtidens muligens verdiløse dollar ved å kjøpe 1000-vis av tonn gull. Dette for å støtte yuan som den nye verdensledende valuta etter at dollaren har kollapset. Dessuten er president Trump en joker på verdens økonomoiske spillebord som økonomer ikke vet hvor hopper. Kinas gullkjøp Krimovelle: Gullets forbannelse

Er'u sprø eller?
Mainstream-økonomer anser ovennevnte tankegang om Kinas hegemonidrømmer som galematis. Likevel kan man spørre om hvorfor Den Europeiske Sentralbank har inngått en avtale med Europas sentralbanker og IMF som sier at de IKKE skal selge gullet de har på lager. Men hvorfor kan de ikke selge sitt gull – som jo ikke er knyttet til noe valutasystem? Europeen Central Bank Gold Agreement
   Den Europeiske Sentralbank brukte motsatt argumentasjon av Norges Banks argumentasjon i 2004. Da banken solgte Norges gull til ukjente kjøpere i London ble det sagt i pressemeldingen: Gull speler ikkje lenger noka viktig rolle i det monetære systemet. Norges Banks presssemelding

Konspirasjonsteorier til begjær
En god konspirasjon dreier seg ofte om at “noen er ute for å ta deg”. For mange er det naturlig å være skeptiske til store organisasjoner, banker og meningsløs politikerretorikk rundt stortingsvalgene.
   Iskyan hevder at det er naturlig å være mistenksom mot politikere som vil kontrollere befolkningens liv og penger. Etter å ha reflektert rundt gullets galskap, trekker Iskyan pusten og kommer fram til kjernen av det han vil si: Alle land har gått bort fra gull som basis for valuta.
     Norge forlot gullstandarden i 1931, og USA flyktet fra gullstandarden i 1971. Norske kroner er fremdeles et tvunget betalingsmiddel som har støtte i at befolkningen har tillit til at pengene de bruker, er verdt noe. Hvis folk mister troen på regjeringen og pengene som er i omløp, forsøker folk å beskytte seg og sine og eventuelle verdier de måtte besitte, på best mulig måte.
   Noen konspirasjonsteorier kan ha en basis i virkelighetens verden, andre ikke. Men gull har vært verdibærer i årtusener og har overlevd absolutt alt av valutaer. Iskyan sier at han ikke uten videre tror på gull-konspirasjonsteoretikere, men han bruker teoriene til å illustrere at det kan kanskje være noe i dem. Derfor anbefaler han at folk beskytter seg økonomisk med litt gull og sølv under madrassen.

tirsdag 5. september 2017

Spotlys på Spotpris

av Robert Wood - Sosiolog
Sølv er i høstvinden! Den kanadiske Maple Leaf -1 oz mynten er populær blant silver bugs, investorer og hvem som helst andre som bekymrer seg for verdenssituasjonen.


Over og Under Spot

Med utgangspunkt i Norges Banks dollarkurs pr. 04.09.2017 på NOK 7,80 pr dollar og spotprisen på sølv vist av Kitco på $ 17,85/ounce blir dette en spotpris på 139 kroner/ounce på børsen. Skal du kjøpe over disk i Oslo er prisen for en Canadian Silver Leaf mynt:

Tavex selger en Canadian Leaf mynt for 165 kroner, dvs. 26 kroner over spot.
K.A.Rasmussen selger en Canadian Leaf mynt for 175 kroner, dvs. 36 kroner over spot.
Gold Source for Leaf selger en Canadian Leaf mynt for 173 kroner, dvs. 39 kroner over spot.


Billigst er ikke nødvendigvis billigst
Kjøper du smått spiller det liten rolle hvor og hvem du kjøper myntene av. Tenker du stort og vil for eksempel kjøpe 25 til 500 mynter eller flere lønner det seg å forespørre om premisser. Du betaler mindre per mynt hvis du kjøper stort. Vær oppmerksom på at det ikke bestandig lønner seg å kjøpe billigst. Det er også viktig å se på gjenkjøpsverdien selskapet tilbyr, hvis firma i det hele tatt kjøper tilbake sølvet du har kjøpt.

torsdag 24. august 2017

Bankkriser i Norge

av Robert Wood – Sosiolog
Bankkriser er ikke et nytt fenomen. Ordet gir assosiasjoner til økonomiutdannede og velkledde menn i blå dress som beklager sammenbruddet de forårsaket. Banker har gått på ryggen like lenge som samfunnet har hatt bankvesen.

I en artikkel i Store Norske Leksikon av Trond Gram får du fin oversikt over bankkriser. De oppsto i 1847, 1857, 1864, 1880 - 1890, 1899 - 1905, 1920 - 1928. I nyere tid har vi hatt bankkrise i 1991 – 1993. Da måtte staten ta kontroll over DNB, Fokus Bank og Kredittkassen, og mange tapte penger da aksjene de hadde kjøpt, ble verdiløse. I 2008 ble en ny verdensomspennende bankkrise utløst i USA. I en periode på 18 måneder tapte oljefondet rundt 90 milliarder euro, mer enn 25 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt!

Kort sagt... Vet de «velutdannede» bedriftsøkonomene hva de driver med? Bankkriser oppstår når bankene låner ut for mye penger til folk som ikke kan betjene lånet, eller investerer i aksjer og finanspapirer som ikke gir utbytte. Det er mange grunner til at feil begås, men konsekvensene er like hver gang det går galt. Vanlige mennesker må ta støyten og betale for bankledelsens tabber.

Etter syv rike år kommer...?
I Norge garanterer staten for bankkundenes innskudd på opp til 2 millioner kroner. Får EU det som unionen vil, blir grensen senket til ca. 900.000 kroner. (100 000 euro). I praksis betyr dette at bankkunder vil miste alt de har over dette beløpet neste gang banken deres går konkurs. For konkurs vil den gå.... Det er bare et spørsmål om tid.
   Videre er det tvilsomt at Den norske stat vil klare å oppfylle garantien på 2 millioner kroner hvis Norges oljesårbare økonomi treffes av ny verdensomspennende, økonomisk tsunami. En slik katastrofe vil muligens skje når den trillionbelånte amerikanske økonomien forårsaker en superkollaps på Wall Street. Oljefondets «trygge» investeringer er bygget på en sandgrunn av amerikanske dollar og kriserammede euro. Det er ikke lurt å bygge økonomiske investeringer på kvikksand når pengene burde ha blitt brukt til modernisering av Norge.
   Ledelsen i Norges Bank, DNB og andre spekulantbanker har fortrengt historien om bankkrisene landet har vært gjennom de siste 200 årene. Men er det noe historien har lært oss, så er det at bankhistorie gjentar seg.

I full storm er reserveror kjekt å ha
Det er mange måter å sikre seg, om ikke annet litt, mot dårlige tider. Å ha noko på varastyre er et uttrykk som kommer fra sørlige og vestlige områder på Østlandet. Det vil si å ha et eller annet i reserve eller i bakhånd. Varastyre var opprinnelig et navn på et reserveror om bord i båter, men det kan også anvendes i forbindelse med personlig økonomi. 
   I Norge, som i andre land, er kontanter et godt reserveror det øyeblikket bankene stopper mulighetene for uttak eller myndighetene setter banken under administrasjon. Noen kjøper også gull og sølv for å ha på varastyret. Tradisjonelt har sølv vært det foretrukne metallet å ha på kistebunnen i Norge. For tiden er prisen på dette metallet kunstig lavt og man må betale ca. 5,10 – 5,40 kroner per gram hvis man kjøper momsfrie investeringsmynter i 999,9/1000 renhet. Bankkriser i Norge

mandag 21. august 2017

Britene sparer i gull

Økonomiske flyktninger er skeptiske til papirpenger. De kjøper gjerne gull og sølv for å ha backup i tilfelle børskrakk, nedgangstider og/eller kraftig inflasjon.

London Calling
Det er vanskelig å gjette hvor mye gull britene har under madrassen, men London regnes for ett av de tryggere stedene i verden å lagre gull. Og ikke bare briter, men rike mennesker, diktatorer og statsmenn fra hele verden har London som sitt foretrukne «Safehouse» når de lagrer sitt private gull.
     Time, 21. august 2017, melder i en liten oppsummering at folk lagrer sin privatformue i verdensbyen. Her ligger nesten 7500 tonn privateid gull til en verdi av ca. 330 millioner kroner per tonn. Til sammenligning har sentralbankene i U.S 8133 tonn, Tyskland 3377 tonn, (IMF 2451 tonn), Italia 2451 tonn og Kina 1842 tonn gull.

lørdag 19. august 2017

50-øringer er gull verdt

Gamle 50-øringer kan byttes til sølv og gull

Det flyter millioner av kroner i form av gamle 50 øringer i norske hjem, men det ennå ikke for sent å veksle inn dine gamle 50-øringer utgitt i perioden 1996 -2011. (brune). Norges Bank opplyser at myntene kan veksles uten gebyr fram til 1. mai 2022 Du kan også henvende seg til Norges banks sentralbankdepoter i Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø for å veksle. Men hvis du har 50 øringer for mer enn 10 000 kroner under madrassen skal kopi av gyldig legitimasjon vedlegges.

mandag 14. august 2017

Gull mot Kreft

Litt av gullet som graves opp, med store store miljøkostnader for kloden, kan kanskje bli brukt i kampen mot kreft. Nanopartikler av gull, kan bli en viktig katalysator i forbindelse med riktigere medisineringen.

Et team vitenskapsmenn, ved University of Edinburgh, har funnet ut at en ørliten mekanisk innretning med nanomengder av gull kan forsterke effekten av lungekreft-medisinering. Dermed kan man forhåpentligvis redusere skadene av kjemoterapi. The University of Edinburgh: Gull mot kreft


torsdag 10. august 2017

Krugerrand

Krugerrand er nesten synonymt med gullmynt. Den sørafrikanske mynten ble for første gang produsert i 1967. Mynten ble et symbol på Sør-Afrikas tilsynelatende uuttømmelige gullgruver.

Gullmynten ble for første gang produsert i 1967. Den skulle i første omgang markedsføres som valuta mot velstående mennesker som ikke var interessert i å betale avgifter på gullbarrer slik som det er i Norge den dag i dag. Mynten er gyldig betalingsmiddel i Sør-Afrika, med en nominell verdi på en symbolsk verdi på 10 rand. Dette til tross for at pengeverdien ikke er preget inn på mynten. Både Tolletaten og Skatteetaten aksepterer ikke Krugerrand som valuta, men en vare som det må betales merverdiavgift og skatt på ved egenimport til kongeriket.
   På 1960-tallet var det ulovlig for privatpersoner å eie gull i USA med unntak av smykker. Sør-Afrika var på den tiden verdens ledende produsent av gull, og ønsket å omgå dette forbudet for å kunne eksportere til det amerikanske markedet. Løsningen ble å lage mynter, da det ikke var forbudt å eie utenlandsk valuta.
   Krugerland var og blir produsert med et eneste siktemål – investorer, og alle med et overskudd penger, som kunne tenke seg å sikre sine verdier i edelt metall. Det var gullinnholdet i mynten det dreide seg om, og dermed ble Krugerrand den første mynten som inneholdt én troy ounce - 31,103 gram - gull.
   Krugerrand fikk navnet sitt etter Paul Krugerr, presidenten i Den sørafrikanske republikk. Baksiden viser Sør-Afrikas nasjonaldyr, springbukken, og "Sør-Afrika" er preget både på engelsk og afrikaans.
   Krugerrand er en gjenganger i krim fortellinger, smuglerhistorier og real life. Mynten er kjent over hele verden og aksepteres av alle som ikke finner at cash er godt nok som verdibærer. 10. august 2017 koster en Krugerrand mellom 10800 og 11000 kroner.
Our lives are in his hands, we pay with Krugerrands
The currency of pain to help us leaving
Dreams of Leaving - The Human League

onsdag 9. august 2017

Grip ikke en fallende kniv

av Robert Wood – Sosiolog
Ikke grip etter en fallende kniv, er børsslang. Uttrykket reflekterer over at noe verdifullt, for eksempel aksjer, obligasjoner eller edle metaller, faller kraftig i pris over kort tid.

Umiddelbart innebærer rådet at man bør ikke kjøpe et produkt som faller i verdi fordi man tror at prisen har nådd bunnen. Håpet er jo at man har kjøpt på riktig tidspunkt. Kjøper man på laveste punkt av verdikurven, det punktet der kniven ikke faller videre, kan man selge med fortjeneste når produktet igjen stiger i verdi. Men verden er full av optimistiske spekulanter med blødende sår på hendene og i børskontoen etter at kniven likevel har fortsatt å falle... og falle... og falle. Noen ganger har kniven falt så langt at den har skåret over livstråden til både spekulanten og produktet. Konkurs på alle nivåer er dermed resultatet, og spekulanten hopper ut av vinduet - slik som skjedde under det store børskrakket i 1929.

Arbeidsmarkedet er godt
En av mange faktorer som skal være med på å påvirker prisen på gull og dermed prisen på sølv, er arbeidsmarkeds-statistikken i USA. Gode tider, med «Hele folket i arbeid» kan føre til synkende priser på edle metaller. Folk får mer penger mellom hendene, og konsumforbruket kan holdes oppe. Kortterminalene går varme hos verdens største bedrift, Walmart, og eierfamilien kan smykke seg med tittelen super-duper rik. Det vil si at en familie eier mer enn de 100 millioner fattigste innbyggerne i landet. Ingen grunn til å bekymre seg så lenge hjulene går rundt og dermed én grunn mindre til at folk ikke tenker på å sikre seg mot dårligere tider, for eksempel ved å kjøpe gull.
   Uansett, rik eller fattig, så går prisen på gull opp og ned... For vanlige lønnstakere som kjøper litt gull eller sølv i ny og ne, spiller gullprisen liten rolle så lenge verden befinner seg i en nogenlunde fredelig og produktiv normaltilstand. Selskapene som kjøper og selger edle metaller, tar seg en provisjon for hvert kjøp og salg de gjennomfører. Prisen må stige minst 10 -15 prosent for at man skal få igjen det man gav for gullet.

Grip en fallende kniv.... Hvis du har råd til det
Så hvorfor kjøpe gull eller sølv som privatperson? Vel, du kan velge å se et kraftig prisfall som en fallende kniv og likevel gripe etter «kniven». Da kjøper du gull og sølv på et tidspunkt du tror er gunstig. Dette gjelder spesielt for investeringsmynter i sølv. Den 8. august 2017 koster den billigste sølvmynten på 1 oz (31,103 gram) med rent momsfritt sølv 154 kroner.
   Så kan du spørre deg selv om hvorfor sølv er så lavt priset? Tross alt er jo dette metallet et industrimetall. Ifølge Silver Institute blir 55 % brukt av industrien. Solcelleprodusentene etterspør mer sølv til tross for at de har klart å senke sølvmengden i nye paneler. Resten av årsproduksjonen, og litt til, blir brukt til smykker, barrer, mynter og sølvtøy. I denne sammenheng betyr "litt til" at det for 4. år på rad brukes mer sølv globalt enn det produseres. Foreløpig er det ingen mangel på sølv da det er mye på lager. Imidlertid er det mange faktorer som tilsier økende etterspørsel av metallet, og med økende etterspørsel stiger som regel prisene.
   Uansett, om prisen på sølv for tiden er en fallende kniv eller ikke, finner jeg det sannsynlig at det ikke er langt ned før kniven når prisbunnen og vil bli stående og dirre i en sølvbarre. Kanskje en investeringsmynt på en ounce bare vil koste 130 kroner om ikke så lenge? Personlig tviler jeg sterkt på at sølvprisen vil nå et Før Trump nivå. Likevel oppfatter jeg det slik at de mange usikre variablene, som virvler rundt i en voksende økonomisk skypumpe, kan true med å knuse verdens økonomiske skrøpelige struktur og tvinge sølvprisen i været.

Kjøp litt sølv i dag?
Likevel.... selv om du blir advart og sølvprisen kan falle enda mer, er det tvilsomt at en småinvestor noen gang vil tjene penger på kjøp og salg av metallet, så kan det ikke skade å ha en liten forsikring i sølv. I Norge har vi lange tradisjoner når det gjelder å ha sølv på kistebunnen, og så lenge du føler at du kan unnvære en torskehode-seddel eller ti, behøver ikke sølv være det dårligste kjøpet du gjør i år.

søndag 6. august 2017

Gold Tourists in India and Norway

If you are traveling to India as a Norwegian tourist you get a good deal buying jewelry, But if you are visiting Norway as a tourist from India, you get a good gold deal buying investment coins.

Update: At the time of writing, August 5. 2017 the rate for 1 tola (10 grams) gold is 28406 rupees (INR), which the Norwegian DNB's currency calculator deem to be 4079 kroner (NOK) – (542 USD). That means that you have to pay 2840,6 rupees, or 407,9 kroner (54 USD) for one gram of the yellow stuff in India. GlodPriceIndia
   On the other hand, if you buy an one ounce Canadian Maple Leaf coin (31,103 grams) for 10563 kroner (101567 INR - 1403 USD) you have to pay 340 kroner (3269 INR - 45 USD) for one gram of the yellow stuff in Norway.
   There might be some small iregularities in the above mentioned prices due to currency irregularities between INT, NOK and USD. - rw

fredag 4. august 2017

100 kilos gullmynt stjålet

Det finnes bitte,bitte små mynter som får god plass på en lillefingernegl og store store mynter som veier over 5 tonn. Sistnevnte er fremdeles gangbar mynt Mikronesiaføderasjonen.

Store mynter er ikke noe nytt, men det er ikke vanlig å produserer 100 kg gullmynter. Royal Canadian Mint produserte likevel fem Big Canadian Leaf pålydende 1 million dollar i 2007. Og begrunnelsen for å gjøre dette var: Because we can.
   Men der det er penger er det tyver og en av myntene ble stjålet fra Bode museum i Berlin. Tyvene brukte en trillebår til å frakte den ut av museet. Gullmynten har ikke blitt funnet og det er sannsynlig at den er blitt smeltet om til mindre enheter.  100 kg gullmynt - BBC news

onsdag 26. juli 2017

Et løfte om verdi

I gamle dager var Norges Bank en virkelig bank, og penger var virkelige penger. Hvis du tvilte på uttrykket «Sikker som banken», kunne du få sølv eller gull i bytte for sedlene dine.

Norges Bank gikk bort fra gullstandarden i 1931. Og før den tid var penger knyttet til andre verdibærere… for eksempel sølv og gull. I dag er mynter og sedler kun knyttet til "troen på" at penger har en verdi og at Norges Bank garanterer at pengene som banken setter i omløp, er "tvungent betalingsmiddel". Det vil si at ytere av tjenester og produkter er pliktige til å ta i mot kontante penger som oppgjør. Utvannes denne garantien - ved at det blir tillatt å nekte å ta i mot "kongens mynt" - er det begynnelsen på slutten på pengesystemet vi kjenner i dag.

Nok av NOK?
Norges Banks digitale penger (NOK) vil over tid sannsynligvis bare bli nok en digital valuta sammen med Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Zcash (ZEC), Dash, Ripple (XRP), Monero (XMR) og mange, mange flere kryptovalutaer som ikke er knyttet til stater og sentralbanker. Om NOK – både som kontanter og digitalt - er i stand til å overleve som betalingsmiddel, gjenstår å se. Det eneste vi vet med sikkert, er at alle typer valuta før eller senere vil opphøre å fungere som verdibærere. Historiens sus har vist oss at alt blir erstattet med noe nytt. Deutsche Mark, Lire, Franc, Pesetas og Drakmer. - R.I.P

tirsdag 25. juli 2017

Ti på topp land i gull – Nederland

av Robert Wood – Sosiolog
Nederland er ikke blant de virkelige store gutta som har gull i fire-siffer klassen, men landet ved Nordsjøen oppnår likevel en 10 de plass på Ti på topp listen med sine 612,5 tonn edelt metall.


Nederlandske politikere fikk noia og nesten nervøst nasjonalt sammenbrudd da det kom for dag at USA ikke ville levere tilbake Tysklands gull. I all hemmelighet ordnet De Nederlandsche Bank hjemføring av noe av landets utenlandske gullbarrer. Hvordan sentralbanken klarte dette er vanskelig å si, men i en pressemelding fra 21. november redegjør banken kort om prosessen.

For sikkerhets skyld?
De Nederlandsche Bank (DNB) has adjusted its gold stock location policy and has shipped gold from the United States to the Netherlands to spread its gold stock in a more balanced way.
   Under the previous policy, 11% of the gold stock was located in the Netherlands, 51% in the United States, with the remainder held in Canada (20%) and the United Kingdom (18%).
   Under the new policy, the breakdown by location is as follows: 31% in Amsterdam, 31% in New York, with the relative holdings in Ottawa and London remaining unchanged at 20% and 18%, respectively.
   Following this adjustment, DNB is in line with other central banks holding a greater part of their gold stock in their own countries.

   Beyond realising a more balanced distribution of the gold stock across the different locations, this may also have a positive effect on public confidence… De Nederlandsche Bank Press Release

Når dikene brister
Nordsjøen stiger sakte, men sikkert. Når isen på Grønnland har smeltet vil vannet ha steget 9 meter og når isen på Sydpolen har smeltet vil vannet ha steget 70 meter. Nederland med bare 50 % av arealet høyere enn én meter over havnivå vil ingen diker vil på sikt klare å holde Nordsjøen tilbake. Kanskje det er best at akkurat dette landet har lagret noe av gullet sitt utenfor landets under-vann-grenser?