mandag 27. februar 2017

Bankkollaps

Den norske bankgarantien sikre at bankens kunder får tilbakebetalt inntil to millioner kroner hvis bankene kollapser. Men hva skjer hvis vi får en dominoeffekt?

I Klassekampen, mandag 27 februar 2017, oppsummerer Mette Bjørberg Estep essensen i hva Den norske bankgarantien innebærer. Artikkelen leder tanken tilbake på den store bankkollapsen i 1993 hvor DNB, Kredittkassen og Fokus bank gikk konkurs. Inkompetent ledelse, og alt for mange ansatte hvis økonomiutdannelse ikke var verdt papiret vitnemålet deres var trykket på, sørget for knall og fall. Hvis du vil lese hvordan de som eide aksjer i disse bankene ble «nullet» ved Kongelig resolusjon, forsøk deg på Stortingets utredningen: Krisehåndtering

Lærepenge
DNB har tatt lærdom av sin tidligere inkompetanse og konkursdrivende ledelsespolitikk. Banken satser på å oppdra de unge og har lagt ut et opplæringsprogram. Enkelt, javel, men bankens ansatte burde også jobbe seg gjennom programmet: Hvordan kan barn lære grunnleggende forståelse for penger, inntekt og forbruk? Lærepenger er et digitalt undervisningsopplegg som bidrar til nettopp det. Lærepenge

One Master to Rule Them All
I 2017 er det Rune Bjerke som har en mastergrad i DNB. Han er ikke banksjef, men konserndirektør. Ifølge bankens nettside er Bjerke utdannet i sosialøkonomi (grad ukjent) ved Universitetet i Oslo og har en Master i Public Administration fra Harvard University.
   Bjerke er en sterk pådriver for et pengeløst samfunn. Han liker ikke at folk går rundt med papirsedler. Det gir banken hans utgifter. Han vil at hele befolkningens penger skal ligge digitalt på bankenes servere, og da fortrinnsvis DNBs server. Dette vil bety at befolkningen blir helt prisgitt DNBs finansspill og avgiftspolitikk. Bankkriser i Norge

Sosialøkonomi = οἶκος (hus) + νόμος (lære) = husholdering
Bjerke har kurs i sosialøkonomi. Dette er en samfunnsvitenskap som studerer hvordan det økonomiske liv i samfunnet fungerer. Konserndirektøren har glemt betalingsmiddelenes historie og burde lese boken som DNB gav støtte til å utgi: Øystein Kock Johansen: Fra stenpenger til euro. Bjerke burde også lese Norges Bank skriftserie nr. 37 - Tilbakeblikk på norsk pengehistorie

En Offentlig Administrator
Jeg tviler på om ovennevnt monetære visdomsord vil få han til å endre standpunkt om et digitalisert penge Norge. Absolutt alle økonomiske systemer kollapser før eller senere. Det kollapset for DNB i 1993 og banken vaklet under finanskrisen i 2007-9. Vil banken tåle neste store børskrakk på Wall Street? DNBs aksjespekulanter gambler på Wall Street med folks sparepenger og den gir eller ikke innsyn i spekulasjonene.
   Som nevnt ovenfor har konsernlederen en mastergrad i Public Administration. På norsk heter utdannelsen Offentlig administrasjon og ledelse. Han får brukt for utdannelsen neste gang staten tar kontroll over banken.

Om oss
DNB konsernledelse har millionlønninger. Bare Bjerke tjener over 10 millioner kroner i året pluss bonuser og honorarer. Rent spekulativt skulle det vært interessant å vite hvor mye gull bankens ledelse har i madrassene i tilfelle …. I tilfelle banken deres nok en gang skulle gå konkurs. Den norske bankgarantien sikrer at DNBs ledelse Om oss får tilbakebetalt «bare» to millioner kroner hver. Da kan det være godt å ha noen verdier som har overlevd det meste liggende utenfor banksystemet.(Jeg går naivt ut i fra at bankens ledelse har pengene sine i egen bank, DNB aksjer og ikke på skjulte kontoer i skatteparadiser.)

torsdag 23. februar 2017

Oljefondet kollapset

av Robert Wood - Sosiolog -

Og det skjedde i de dager Partiformann Støre erklærte at Norges Banks pengepolitikk hadde ført til Oljefondets undergang. Norge var blitt et forgjeldet lydrike under kansleren i Berlin.
  - Et leserinnlegg fra framtiden

Partiformann Støre erklærte videre, fra sin talestol i Stortinget, at fra denne stund: Var det av nasjonal viktighet at alle borger skal spørre seg selv hva de kan gjøre for Norge og ikke hva Norge kan gjøre for dem.
   For å innlede starten på en ny og grunnsolid pengepolitikk fikk hver borger tillatelse til å veksle sine devaluerte kroner mot nye plastikk-sedler. Ti tusen kroner var nå verdt én ny-krone. Partiformannen hadde lest sin valutahistorie og visste at taktikken som ble benyttet rett etter slutten på andre verdenskrig, også ville fungere åtti år senere. Med ett partivedtak ble befolkningens pengeverdi redusert tusen-fold.
   For Partiformannen selv spilte ikke dette noen rolle, for med den anselige millionformuen han allerede hadde, ville han fremdeles forbli en rik mann etter at ny-kroner var blitt del av den norske befolkningens beinharde virkelighet.

Børskollaps på Wall Street
Finanstoppene visste det ville skje. Men ingen våget å si det. Det var bare spørsmål om tid før Den amerikanske økonomien ville kollapse på grunn av den enorme gjeldsbyrden på 88000000000000 (trillioner) dollar. Kollapsen kom, litt senere enn forventet, i 2025. Statens pensjonsfond utland Oljefondet, som på den tiden besto av 70 % aksjer og 16 % lånepapirer, ble tatt av dragsuget. Tåkemonumentet som skulle sikre nasjonens økonomiske framtid, fordampet i elektroblå gnister i løpet av fem panikkfylte døgn. Oljefondet var falitt, og Norges gode rykte forsvant da det ikke lenger var penger å hente til bistand og støtte!
   Fallet fra rikdommens oljeplattform til plastfylt dyphavsrenne var et ugjendrivelig faktum. Nedslitt infrastruktur, ut-flagget industri, foreldet utdanningssystem og et handlingslammet, topptungt statsbyråkrati hadde lagt alt til rette for at norske kroner ikke lenger ble akseptert som betalingsmiddel utenfor landets grenser.

Et gullglimt av lys
Etter at Sentralbanksjef Øystein Olsen i 2023 hadde presset for hardt for å øke Oljefondets aksjeandel fra 75 til 80 % og måtte gå, fikk konservative krefter stor innflytelse over Oljefondets investeringer. Norges Bank ble oppfordret til å kjøpe gull etter å ha konferert med Den europeiske sentralbank og EUs strategi om valutareserver.
   EUs sentralbanksjefer hadde inngått avtaler med Den europeiske sentralbank om ikke å selge gullreserver. Dette var utslagsgivende for Norges Banks nye ledelse. Banken brøt nå med sin gamle investeringsfilosofi om at gull ikke har noen funksjon i moderne norsk oljeøkonomi.
   Den nyutnevnte, ultrakonservative banksjefen i Norges Bank innså at det hadde vært feil å selge krigsgullet for slikk og ingenting i 2004. Han gav hemmelig ordre om at Oljefondet skulle investere 10 % av fondets verdi i gull i løpet av våren 2024. Norges Banks årsregnskap for 2016

Tusen tonn gull til Norge
Det er uklart hvordan Norges Bank klarte å kjøpe tusen tonn gull uten at det ble oppdaget og skapte uro på spekulantmarkedet, men like imponerende var det at banken klarte å få fraktet gullet fysisk til landet. Informasjon som lekket ut, viste at International Monetary Fund (IMF) ikke bare hadde en finger med i spillet, men hele hånden.
   Sannsynligvis kjøpte Norge 400 tonn fra dette pengesugne fondet. Andre offentlige dokumenter viser at Norge klarte å få kjøpt 200 tonn fra India, 10 tonn fra Pakistan og10 tonn gull fra Bangladesh. Gull disse landene tidligere hadde kjøpt for norske bistandspenger.
   Mye tyder på at også gullrike regnskogland og østeuropeiske kull-land solgte store kvanta av det ettertraktede metallet til Norge. Uansett er det nå lagret over 1000 tonn gull i hemmelige høysikkerhetshvelv i Sør-Norge. Dette er omtrent den samme mengde gull som Sveits hadde i sine hvelv i 2017.
   Norge kan ennå ikke konkurrere med Tyskland som, ifølge World Gold Council, skal eie 3400 tonn gull. Dessuten viser tall at tyskerne har 8000 tonn gull liggende i madrassen. De har ikke glemt hyperinflasjonen som utraderte besteforeldrenes sparepenger.
De knallharde 2030 årene
Historien gjentar seg. Alt tyder på at Norge nå går inn harde år med måtehold, fattigdom og arbeidsløshet. Selv om Oljefondet er en saga blott, er havområdene utenfor landet ennå ikke helt tom for det miljøknusende produktet. Men i dagens isfrie nordområder finnes gass i enorme mengder som mange håper vil bringe Norge økonomisk på fote igjen.
   Partiformann Støre kom til makten gjennom arbeidsløsheten som vokste fram da oljeprisene stupte og behov for mer klimavennlig energi erstattet fossilt brennstoff. Mye tyder på at Partiformannen vil styre Norge med jernhånd i mange år framover.
   Gullet som Norges Bank investerte i våren 2024, ligger i hvelv som en håndfast valutareserve. Gull er død kapital som burde ha vært satt i arbeid, men Partiformannen resonerte som herskere i andre fattige land: Gull har ingen verdi, men det er godt å vite at det ligger der.

fredag 17. februar 2017

69 milliarder til gullrike IMF

Hvert år i de siste fire statsbudsjettene er bruken av Oljepenger økt med 15 – 32 milliarder kroner, skriver Sigurd Bjørnstad i en artikkel i Aftenposten 17. februar 2017.

Denne veksten i bruk av Oljepenger kan ikke fortsette i samme tempo som den har gjort etter 2001, konstaterer Aftenpost skribenten at statsminister Solberg sier.

Kirsten Halvorsen låner IMF penger
I 2009 lånte daværende finansminister Kirsten Halvorsen International Monetary Fund 26 milliarder kroner, og i 2016 lånte finansminister Siv Jensen samme institusjon 69 milliarder kroner. Alt i alt har de to finansministerne klart å sende en betydelig andel av veksten i bruk av Oljepenger– 95 milliarder kroner - ut av landet. Stortingsproposisjon om 69 milliarders lån til IMF

IMF's tusen milliarder
IMF disponerer ifølge Wold Gold Council 2814 tonn gull med en verdi til 938 milliarder kroner på verdensmarkedet. Spørsmålet blir da: Hvorfor låner Siv Jensen ut 69 milliarder kroner til en institusjon som er stinn av midler låst opp som død kapital?
   I forbindelse med finansministerens anslaget om at, bare 7 – 8 milliarder nye oljekroner blir lagt på bordet i 2018, til gode formål i budsjettet, burde hun fått noen spørsmål om de enorme beløpene hun låner ut og bruker opp i andre land. Politisk målsettinger rettferdiggjør ikke sløsing med Oljepenger.

Målet rettferdiggjør ikke midlene
I og med at IMF har midler for nesten 1000 milliarder kroner til disposisjon hadde det ikke vært nødvendig for Siv Jensen å låne fondet 69 milliarder kroner. Disse milliardene kunne for eksempel blitt brukt til å spe på statsbudsjettet med fem milliarder kroner per år i syv år på rad. Eller de 69 milliardene kunne ha blitt brukt til utbygge landets infrastruktur. Et nytt, moderne jernbanenett med franske TGV høyhastighetstog kunne gitt betydelige miljøgevinster.

onsdag 15. februar 2017

Gold from Aztec Gods

Teocuitlatl means excrement of the gods in the Aztec language. Today, teocuitlatl has a new meaning. Excrements of the humans.

Gold mining has become a player in the ongoing destruction of Earth’s climate. It is estimated that 75000 tons of CO2 are released into the atmosphere for every ton of mined gold. That means that the 3236 tons mined in 2016, released 242,7 million tons of CO2. The total CO2 emissions on Norwegian territory were 53,9 million tons in 2016.

Gold today - Climate Crash Tomorrow
Teocuitlatl is not only the shit of the gods, but also the deadly shit of the Multinational Mining Companies. They have the ability to turn specks of gold into bullion bars. However, a Midas touch today will not give the children and grandchildren of the stockholders food on the table oin tomorrow’s climate damaged world. Even 4000 years after King Midas you stil can not eat gold.

tirsdag 14. februar 2017

Congo Gold Kills

We are cursed because of our gold. All we do is suffer. There is no benefit to us.
Congolese gold miner

Human Rights Watch released a report on gold mining in 2005. Not much has changed since then. Gold is the indirect cause of much suffering and the release of CO2 in the mining areas is furthering global warming.
The northeast corner of the Democratic Republic of Congo (DRC) is home to one of Africa’s richest goldfields. Competition to control the gold mines and trading routes has spurred the bloody conflict that has gripped this area since the start of the Congolese war in 1998 and continues to the present. Soldiers and armed group leaders, seeing control of the gold mines as a way to money, guns, and power, have fought each other ruthlessly, often targeting civilians in the process. Combatants under their command carried out widespread ethnic slaughter, executions, torture, rape and arbitrary arrest, all grave human rights abuses and violations of international humanitarian law. More than sixty thousand people have died due to direct violence in this part of Congo alone. Rather than bringing prosperity to the people of northeastern Congo, gold has been a curse to those who have the misfortune to live there.  Full report as a pdf-file

Human Rights Watch
is dedicated to protecting the human rights of people around the world. We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring offenders to justice. We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable. Human Rights Watch

mandag 13. februar 2017

Salg av sølvmynter

Kjøp av fysisk investeringssølv i form av en mynt, er gjort i en håndvending. Det store spørsmålet blir hvor lenge du må vente før du kan selge det tilbake med gevinst.

Kjøper du en populær investeringsmynt, som for eksempel Canadian Leaf 1 ounce 999,9 rent sølv, bør du spørre selgeren av mynten: Hvilke sum kan jeg selge den tilbake for i dette øyeblikket? Svaret vil variere fra selger til selger, fra kjøper til kjøper, men felles for dem alle er at de vil ta en premium for transaksjonen begge veier.
   Fredag 10. februar 2017 toppet sølvprisen seg på spotmarkedet på 17,94 USD til en dollarpris 8,38 norske kronet for 1 troy ounce (31,103 gram), dvs. 150 kroner. Denne prisen er en kjøp og salg pris for spekulanter og grossister. Deres premium er betydelig lavere enn du må betale fordi de kjøper og selger store kvanta ikke fysisk metall over børsene.
   Fredag 10. februar kostet en Maple Leaf mynt 185 kroner over disk i Oslo. Ved ovennevnte spørsmål om tilbakekjøps pris fikk jeg vite at sølvmynten ikke ble kjøpt tilbake som mynt, men som en metallbit rent sølv til 147 kroner. Premium/fortjenesten til selgeren, og i dette tilfellet også kjøperen, ble 38 kroner. Sølv må stige, med denne summen i verdi, før du kan selge med fortjeneste.

torsdag 9. februar 2017

Dollarkollaps om ett år

E24 har den besnærende overskriften: Varsler dollarkollaps om ett år.  Og den
dommedag forsterkende ingressen: Finansekspert tror historien fra 1980-tallet 
vil gjenta seg selv.

I en artikkel av Nina Tuv i  E24 er utgangspunktet en uttalelse fra en av verdens finanseksperter.  – Jeg forutser at den vil fortsette å styrke seg i rundt et år til, og så vil vi få en dollarkollaps, akkurat som vi gjorde tidlig på 1980-tallet, sier David Marsh til CNBC

Spåmenn tror – Eksperter vet
Denne påstanden kan hvem som helst komme med og få rett i. Det vil komme et dollarkollaps. Spørsmålet er bare når og hvordan det vil skje. Hva vil konsekvensene bli for verdensøkonomien, Norges økonomi og - ikke minst - Statens Pensjonsfond Utland – Oljefondet? I skrivende øyeblikk er fondet på 7 435 000 305 608 kroner.  Oljefondet kroneverdi.
   Den amerikanske gjelden er ifølge US Dept Clock på 556 388 621 259 910 kroner USA gjeld. Oljefondet er småpenger i forhold til den amerikanske gjelden og lenket til amerikanske og europeiske aksjer. Kollapser dollaren, kollapser svært mye annet.

Knut N. Kjær tenker penger
I en artikkel i Aftenposten advarer Oljefondets forrige sjef, Knut N. Kjær, at Oljefondet tar for stor risiko for langsiktige og omsettelige lånepapirer. De kan falle kraftig i verdi slik verdensøkonomien og verdens finansmarked ser ut fremover  Aftenposten
   Litt merkelig å høre fra en mann som sannsynligvis var med på å bestemme at Norge skulle kvitte seg med gullbeholdningen sin i 2004. Pressemelding Norges Bank Salg av Krigsgullet
  Men basert på artikkelen i Aftenposten kan man lese at han har større tro på penger enn gull som valutareserve. Dette i en tid hvor Europas sentralbanker tviholder på gullreservene sine, og Den Europeiske Sentralbank blokkere de samme bankene og IMF fra å selge gullet de måtte ha liggende som død kapital.

Strukturkollaps
Økonomisk kollaps skjer i alle land og kulturer. Kollaps har skjedd flere ganger i Norge, blant annet Den nordiske pengeunionen 1872-1931.  I den velskrevne boken til Øystein Kock Johansen; Fra steinpenger til euro, ramser forfatteren opp økonomiske systemer som har kollapset og hvorfor de har kollapset. Boken er skrevet i 2001, samme året som europengene ble «avduket» for medier og allmenheten den 30. august 2001. Johansen konkluderer lakonisk: Euroen vil gå dukken. Vent og se - det vil neppe ta så forferdelig lang tid.
     Uten å utdype om råtne italienske banker, mishandlet gresk nasjonaløkonomi og vanvittig pengetrykking av euro av Den Europeiske Sentralbank, vil jeg reflektere videre rundt artikkelen i E24 og en dollarkollaps.

Motvekt på vektskålen
E24 må selvfølgelig ha en motvekt til det negative budskapet og henvendte seg til en valutaekspert i Nordea. Som Nordea-ansatt er valutaeksperten selvfølgelig forpliktet til å si noe positivt om den amerikanske dollar. Han kan ikke skremme livsskiten av bankens kunder ved å si noe negativt.    Uansett, Ole Håkon Eek-Nielsen mener situasjonen i USA nå ikke kan sammenlignes med den vi hadde på 1980-tallet. – Spør du meg, så er det nok ikke så veldig sannsynlig, sier han til E24 om dollaren kan ha et kollaps i vente. 
     Eek-Nielsen påpeker at man i 1980-tallet kom fra en situasjon med høy arbeidsledighet, høy inflasjon og at økonomien mildt sagt var i en laber forfatning. Valutaeksperten fortsetter å resonere mot David Marsh om tilstanden i USA for tiden: Ledigheten er lav, inflasjonen er lav, Trumps politikk vil neppe lede til det motsatte. Dessuten krever en sterkere dollar at andre valutaer blir svakere.  Han tror euroen ikke vil svekkes og at det er mulig å undervurdere europeiske økonomi. Heller ikke er det forståelse blant andre sentralbanker at USA fortjener en svakere dollar.

Et grumset speil
I dagens bilde er ledigheten allerede lav, det samme er inflasjonen. Og den politikken Trump ønsker å føre vil neppe lede til det motsatte, sier han. Nordeas valutaekspert konkluderer med: Grunnen til at dollaren i det hele tatt er sterk nå er jo at det går bra i USA. Prognosene er ifølge Eek-Nielsen at dollaren skal bli litt svakere i framtiden. Jeg tror resten av verden kommer til å bli bedre, og så blir dollaren svakere. Valutamarkedet er en konsekvens i seg selv av utviklingen i resten av verden.
   Det er alltid hyggelig med unge optimister, men jeg skulle også likt å vite hvilke premisser Eek-Nilsen legger til grunn for prognosene om at resten av verden kommer til å «bli bedre» og ikke verre.

USAs 67 trillioner dollar gjeld
Valutaekspert Eek-Nielsen har utelatt en viktig faktor: USAs voksende trilliongjeld. Gjelden har for lengst passert point-of-no-return og kan ikke tilbakebetales innenfor det nåværende økonomiske systemet med den amerikanske dollaren som verdens reservevaluta
   En mulighet som den amerikanske sentralbanken – The Fed - har til disposisjon, er å trykke opp enda flere dollar. Landet vil ende opp i en Zimbabwe dollar situasjon med fem trillion-dollar sedler som betaling for en hamburger. Til gjengjeld kan USA og landets gjeldstunge borgere betale all gjeld med en håndfull sedler.
   Hyperinflasjon kan på kort sikt løse mange av USAs finansielle problemer og åpne for nye muligheten etter at dollarkollapsen og dollarkrisen har gått sin smertefulle gang over verden. Og Oljefondet vil ha gått inn i verdenshistorien som den største illusjonen om trygg økonomisk framtid noen sinne...

onsdag 8. februar 2017

tirsdag 7. februar 2017

Coins Made in Britain

If you are a coin collector, the Royal Mint is a must and near heaven experience.

The Mint is a small player compared with other well known mints, such as US Mint and Perth Mint. Its total gold sales were “only” 237,000 ounces. The Royal Mint gold and silver bullions coins have not yet reached the gold buying once-a-year-buy-a-Britannia for the grandchildren public. The gold and silver Britannica are increasingly popular with the 999,9 stamp. The Royal Mint is well worth a visit if you have a love for money.
   The Royal Mint main job is to mint coins for circulation in the United Kingdoms. However, the Mint produces coins for 60 other countries. It produces approximately 15% of the world's coin based currency.
The Royal Mint

fredag 3. februar 2017

Norsk EØS støtte til Polen

Statsminister Solberg reiste til Malta for å gi bort 74 millioner EØS-middel kroner.
Småpenger i sammenligning med det hun kommer til å gi bort alt i alt. 25 milliarder.

Polen får 7200 millioner kroner som EØS støtte fra Norge.
Polen har, ifølge World Gold Council, 102,9 tonn gull.
Gull selges for $ 1217 per ounce a $ 8,20 per 3. februar 2017.
1 tonn gull er verdt 320 millioner kroner.
Ved å selge 22,5 tonn gull vil Polen frigjøre samme pengesum landet får fra Norge.

2,8 milliarder euro er 25 000 millioner kroner
Norske politikere gir bort 25 milliarder kroner i såkalt EØS støtte uten å stille spørsmål til land som har store mengder gull som død kapital i bankhvelvene.
Tusenvis av millioner kroner norske politikere kunne ha brukt i Norge på:
   Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne
   Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom
   Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet
EØS midler

Frozen Silver Coins

There are many mindboggling offers on the Internet. Some of them are fakes!

I do not really understand this Chinese web-shop is selling Frozen coins, but when I am offered 6 one ounce silver? collector coins for US $16.88/piece, I get suspicious. 6pcs 2016 Colorized 1 oz Silver Snow Queen Anna Elsa Coin Magic of Northern Lights Coins Hollywood Cartoon Movie Princess Coins. If the offer seems too good to be true, it is too good to be true.
   However, if you fancy colorful collector objects you can purchase the real stuff, Frozen silver coins, at the New Zeeland Mint for US $ 80/piece.
   Be aware that it might be a tax on the coins in your country. Norway has a 25 % value added tax on silver and gold coins if you order them from abroad. The same coins are taxfree if you buy them over the counter in Norwegian shops. New Zeeland Mint

torsdag 2. februar 2017

The Royal Mint

When you make a purchase from The Royal Mint you're not simply buying a coin, 
you're owning a piece of history.

This quote is from the 1,100-year-old Mint, which is producing 50 percent more gold bullion coins than last year. Sales in January rose by a third.
   The Royal Mint sells the Britannia and the Sovereign gold- and silver coins. It is also possible to buy bars from one gram to one kilo. The British coins are not favorites among bullion buyers, as the mint total gold sales was only 237 000 ounces in 2016.
   The US Mint sold 1.2 million ounces gold Eagle and Buffalo coins. Perth Mint sold 520 000 ounces of gold and the Austrian Mint sold 534 000 ounces of gold Philharmonic coins in 2016.
   An informative article at Reuters gives an account of the increase in bullion sales from the ancient Royal Mint of Great Britain. Royal Mint bullion coin sales

onsdag 1. februar 2017

Mali gull og Norge bistand

Mali er et av Norges hovedsamarbeidsland i Afrika. Norge gir dette korrupte landet 139 millioner kroner. Penger som kunne ha blitt brukt til å fjerne korridorpasienter, bedre boforhold for gamle på sykehjem og behandlingstilbud som monner til psykisk trengende.

I en melding fra Reuters kommer det fram at det ble utvunnet 46544 kilo gull i 2016. Malis gruveminister spår at det vil bli produsert 60 000 kilo i 2017. Denne produksjonen gjør Mali til Afrikas tredje største gullprodusent. Produksjon av gull i Mali
   Dessuten er det en million gullgravere som står for en produksjon på 36 000 kilo. Det er fullt mulig at denne gruppen vil utvinne mer gull enn de store utenlandske industriselskapene i årene som kommer. Gullgraving i Mali

100 000 kilo gull
I 2017 blir Malis gullproduksjon hundre tusen kilo.  Inntekter fra de internasjonale gruveselskapene utgjør 25 prosent av regjeringens inntekter. Dette betyr at regjeringen er helt avhengig av utenlandsk kapital. Hvor stor inntekten er fra de selvstendige gullgraverne er det ingen som vet, hvis noe inntekt i det hele tatt.

Malis økologisk gull krise
Malis økonomiske avhengigheten av inntekter fra gull fører til at landets politikere spiller et dobbeltspill ovenfor norske myndigheter for å motta penger fra Norge.  De må late som om de er interessert i å forbedre folkets levevilkår og bekjempe klimaforverring.  Myndighetene forstår at norske penger vil fungere som plaster på verkende sosiale sår. De forbedringene Norad hevder at de har klart å oppnå er med på å hindre reell sosialøkonomiske endring.
   Mali varmes også opp, og 11 millioner kroner er øremerket av Norad for klimatiltak.
Malis regjering har forsøkt å løse disse problemene gjennom en strategi for en grønn økonomi og klimarobusthet. Norge støtter gjennomføringen av denne gjennom fire prosjekter. – Norad

Klimabløff
Det er her løgnen kommer inn i bildet. Malis regjering påstår at den har en strategi for en grønn økonomi. Man skulle dermed tro at Norges millioner var viktig i kampen mot ørkenspredning. Det er de ikke! Malis politikere kan kunsten å ta imot penger med den ene hånden, smile, nikke og bukke til naive norske bistandsgivere.  Den andre hånden utsteder konsesjoner til klimaødeleggende angloamerikanske- og australske gruveselskaper. Jo større løgnen, desto flere vil tro på den.

7,5 millioner tonn CO2
Som de fleste estimater varierer tallene over hvor mye CO2 som slippes ut av gullgruvedriften, men hvis gruveselskapet klarer å utvinne 1 gram gull for hvert 1000 kilo jord, sand, grus og stein som graves opp, regnes forekomsten som drivverdig. Et estimat er at det slippes ut 75 tonn CO2 per kilo utvunnet gull. 100 000 kilo gull multiplisert med 75 tonn CO2 per kilo gir et utslipp på 7,5 millioner tonn CO2 per år. For sammenligningens skyld ble det i 2015 sluppet ut totalt 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. https://www.ssb.no/klimagassn/ 

Den norske inhumanismen
Den norske inhumanismen kjenner ingen grenser for lidende utenfor landets grenser. I 2017 vil norske høyrepolitiker bruke 35 milliarder på det de propaganderer til det norske folk som bistand.
   Et tilsvarende kjempebeløp ble sendt ut av Norge i 2016, 33 milliarder i 2015 og så videre og så videre bakover i tiden. Hundrevis av milliarder har blitt sløst bort uten at norske politikerne kan vise til resultater som er i nærheten av å rettferdiggjøre de enorme pengesummene de strør rundt seg med.
   Konkretiseres årets beløpet ned til et tall man kan lettere kan forstå dreier det seg om. 7000 kroner for hver eneste norske borger. En familie på fire må ut med 28 tusen kroner i året for å tilfredsstille politikerens oppblåste ego om egen forherligelse.