søndag 30. april 2017

Tunge gjeldsbyrder verden over

Hvordan Vesten Lurte Seg Selv. Christian Anton Smedshaugs bok om GJELD handler om den økonomiske krisen som vil eksplodere i fanget på maktesløse politikere.

30. april 2017 er Statens pensjonsfond – Oljefondet - større enn noensinne. Det har passert 8000 milliarder kroner i verdi. I Stortingsmelding 26 (2016 - 2017) legger Finansdepartementet fram resultater og vurderinger av Statens pensjonsfond i 2016. Kort oppsummert: Alt er såre vel. Bukkene Bruse skal til seters for å gjøre seg enda fetere i årene som kommer. Gjeldstrollet under steinbrua kan bare prøve seg.

Kjempe på leirføtter
Oljefondet investerer aksjer i land med tung gjeldsbyrde. Den lettleste boken til Smedshaug forteller om de vestlige lands vei mot den største økonomiske krisen siden 1930 årene. Det gikk nesten helt galt i 2008. På slutten av 2008 var Oljefondet på 2275 milliarder kroner og hadde tapt 633 milliarder. Ved årsskiftet 2008/09 var 49,6 prosent av fondet plassert i aksjer, og 50,4 prosent var plassert i obligasjoner. I 2017 satser Norges Bank på å plassere 70 % av fondets verdi i aksjer. Historien kan gjenta seg 10-fold ved neste børskrakk, for Norge har nå langt flere petrodollar å tape enn i 2008. E24 - Oljefondets milliardtap

En økonomisk triller
Gjeld kan anbefales som motvektlesing til gladmeldingene fra Finansdepartementet og Norges Bank. Ingen våger å si det, men ett sammenbrudd på Wall Street og kollaps av dollaren som verdens reservevaluta, kan føre til at Oljefondet fordamper i løpet av få uker. Verdens gjeld i realtime
Gjeld – Hvordan vesten lurte seg selv, Christian Anton Smedshaug, Res Publica

fredag 28. april 2017

Spinning top

Spinning Tops never Stop in Empty Space.
Every once and again you need to relaxe, and a spinning top may also be the right toy to help you release your creativity. You won't find a pure gold spinning top in the Everspin collection, but a gold plating looks just as good. The spinning tops come at a spinning price, but you might find a cheaper one in a toyshop near you. But not as cool. ForeverSpin.com

Undersøkende journalistikk – Gull verdt

av Robert Wood - Sosiolog - Medier
Norge trenger penger til eget bruk. Det hjelper ikke at politikere bruker grandiose ord om hvor mye de bruker på helsevesenet, skole og infrastruktur. Ord er bare ord så lenge det finnes korridorpasienter, ineffektivt undervisning og Nasjonal transportplan er en tegneserievits.

Offentlig sektor gjør sitt ytterste for å dekke over det internasjonale spillet norske politikere innlater seg på bak kulisser og utenfor rampelyset. Knut Olav Åmås, leder av Mediemangfoldutvalget, skriver i en kronikk at det oppstår blindsoner og store hull i den kritiske og undersøkende journalistikken om næringsliv, politikk og institusjoner. Almås påpeker at antall «kommunikasjonsrådgivere» øker. Eller for å kalle en spade en spade: Statens propagandamaskineri vokser i takt med antall økonomiske svin politikere og deres finansielle rådgivere i departementene og Norges Bank har på skogen.

Den fjærlette statsmakt
Én av de viktigste oppgavene mediene har i sin rolle som Den fjerde statsmakt, er å grave i de enorme mengder med irrelevant skvåk myndighetenes kommunikasjonsrådgivere pøser ut i det offentlige rom. Målet deres er å dekke over informasjon myndighetene ikke vil befolkningen skal få vite om. Det finnes mange teknikker for å skjule informasjon; vanskelig språk, lange utredninger og støreprat for å nevne noen.
   En av de viktigste teknikkene statens kommunikasjonsrådgivere benytter seg av, er å fragmentere informasjonen. Informasjonen som publiseres er riktig, men tatt ut av en større sammenheng blir informasjonen ufarliggjort. NORAD er ekspert på dette, og det er nesten umulig å etterprøve informasjonen om de 35 milliardene som brukes hvert år på «utviklingshjelp».
   Dermed blir en av medienes oppgaver å krysskoble forskjellige typer offentlig informasjon. Én type informasjon kan være den som presenteres fra Stortinget som tilsynelatende rutinemessig og uinteressant. Slik informasjon får en langt viktigere dimensjon hvis den kobles til annen informasjon som tilsynelatende ikke omfatter samme tema. I dette tilfellet økonomiske krysskoblinger. Et eksempel på dette er Stortingspoposisjon 40 S (2016-2017)
   I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til at det inngås en bilateral avtale mellom Norges Bank og Det internasjonale valutafondet (IMF) på 69 milliarder kroner. Milliardene stilles til dispensasjon for IMFs generelle låneordninger.

Tilstrekkelig lånekapasitet?

Det er her vi kan høre gryntingen til svinene på skogen fra Finansdepartementet og Norges Bank. Videre mener Departementet det er i Norges interesse også i denne runden å bidra i den internasjonale dugnaden for å sikre IMF tilstrekkelig utlånskapasitet.
   Dermed burde nyhetsmediene stilt spørsmålet: Hvorfor låner Norge ut 69 milliarder kroner til Valutafondet? Spørsmålet stilles på bakgrunn av det faktum at Valutafondet, ifølge World Gold Council, disponerer 2814 tonn gull. Dette tilsvarer en verdi av 1000 milliarder kroner.  (113,5 milliarder dollar – Kilde: IMF – April 2017).
Med andre ord: IMF har allerede mer enn nok utlånkapasitet ved at fondets ledelse kan selge gull sitt på det åpne internasjonale gullmarkedet.
   Og IMF selger gull for dollar. Og her er en ny krysskobling av informasjon som knapt blir lagt merke til av mediene: IMF har solgt gull til India, Sri Lanka og Bangladesh. Disse fattige landene har betalt markedspris for gullet og Norge gir bistand til alle tre. Gir dermed norske bistandsmidler disse landene mulighet til å bruke tilsvarende summer til innkjøp av IMF gull

Nærsynte VG-sauer
Krysskobling av informasjon av statlig pengebruk er tidkrevende og omstendelig arbeid. En gang i blant blir resultatet av gravingen førstesideoppslag, for eksempel Panamapapirene og DNBs tvilsomme disposisjoner i Luxemburg for sine styrtrike kunder.
   03.11.2009 konstaterte VG at IMF selger gull til India og svelger uten å blunke begrunnelsen til IMF: IMF-sjef Dominique Strauss-Kahn sier salget er viktig og gjør fondet i stand til å styrke utlånskapasiteten overfor fattige land. Salget gjør «oss i stand til å trappe opp de gunstige lånene til de fattigste landene», sier han. VG
   Det faller ikke VGs journalist inn at det dreier seg om at 42 milliarder kroner av Indias ressurser skal låses opp i gullbarrer i et hvelv i London. At India med hundrevis av millioner av mennesker som lever på under én dollar om dagen, skal bruke folkets penger til å trappe opp gunstige lån til de fattigste landene. Saken er altså at et fattig land (India) tar penger ut av sirkulasjon og unnlater å investere i bedre leveforhold. Indias penger skal dermed styrke enda fattigere land?

Gullsalg til fattige land
Akkurat som om India ikke har behov å bruke dette beløpet til utvikling av eget land! VG- journalisten klarer heller ikke presse fram en tanke eller et spørsmålet: Hvorfor IMF selger gullet til fattige land og ikke til rike vestlige land?, som for eksempel Norge.
   I nyhetsoppslaget blir det ikke reflektert over at valutafondets daværende 3200 tonn gull representerte over 1000 milliarder kroner og at finansminister Kristin Halvorsen, istedenfor å tilby IMF et lån på 25 milliarder kroner, kunne ha kjøpt alt gullet IMF solgte til ovennevnte u-land. Norge ville dermed blitt eier av over 224 tonn gull istedenfor «et papir» på et utestående milliardlån uten sikkerhet. Ifølge Finansdepartementet er 2009 lånet ennå ikke tilbakebetalt til Norge.

Siv Jensen forføres av Norges Bank
I desember 2016 gjentok historien seg ved at finansminister Siv Jensen godkjente at Norges Bank lånte IMF 69 milliarder kroner uten sikkerhet. Banken kunne like godt ha kjøpt gull for 69 milliarder fra IMFs 1000 milliarders gullskatt. Men Norges Banks ledelse tror det motsate av alle verdens sentralbanker. Gull har ikke noen praktisk, økonomisk verdi for aksje og junkbond landet Norge. Nordens gullbeholdninger
   Og dermed er vi tilbake til leder av mediemangfoldutvalget, Knut Olav Åmås og hans referanser til blindsoner og store hull i den kritiske og undersøkende journalistikken om næringsliv, politikk og institusjoner. Dessverre er det slik at mediene ofte dreier seg om selgende overskrifter og undersøkende journalistikk eksisterer ikke i annet enn festtaler fra sjefsredaktørene og mediebaronene.

Dagsnytt 18
Heldigvis er ikke undersøkende journalistikk helt utryddet i Norge. Dagsnytt 18, med Fredrik Solvang, er for tiden det beste programmet for debatt og indirekte samfunnskritikk. Han graver og spør og forsøker å få forståelige svar ut av tåke-gjestene sine. Hva er det saken egentlig dreier seg om? Hva er den skjulte agendaen de gjestende politikerne og byråkratene ikke vil skal komme fram i lyset? VGs og Aftenpostens journalister har mye å lære om graving av Solvang. NOU 7:2017 - Det norske mediemangfoldet?

onsdag 26. april 2017

The Zen of Terry Pratchett on the Gold Standard as a Monetary System

Ankh-Morpork has been debasing its currency for some time. The "gold" coins are only one-third gold. Then it got down to the gold content of seawater. But it was a promise to pay One Dollar Worth of Gold.

mandag 24. april 2017

IMF selger gull til fattige land

av Robert Wood - Sosiolog
IMF skal arbeide for å yte finansiell bistand til fattige land. Men da organisasjonen overtalte India, Sri Lanka og Bangladesh til å kjøpe gull for milliarder av kroner, er det mye som skurrer.

Indias sentralbank vil ha gull og bistand
Den indiske sentralbanken kjøpte i perioden 19. – 30. oktober 2009 gull fra International Monetary Fund. Dette bistandstrengende landet betalte 6 700 millioner dollar for 202 tonn. Multiplisert med datidens seks kroner dollaren får vi det nette beløpet på 40,2 milliarder kroner.
  Gullet ligger ennå som steindød kapital i hvelvene i London, dette til tross for at Statsminister Narendra Modi vil at husholdningene i landet skal levere inn de 20 000 tonnene med gull de sitter på. Norge ga India 216 millioner kroner i 2009. Siden 1991 har Norge totalt gitt 3,2 milliarder kroner som utviklingshjelp. Pressemelding fra IMF

Sri Lanka låste milliarder i gull
Sri Lanka er et lett forkledd militærdiktatur, 40 000 sivile ble drept i kampene mellom singalesere og tamiler. Menneskerettigheter er et abstrakt begrep, og fremdeles forsvinner folk sporløst hvis de ytrer seg negativt mot presidenten og hans styresett.
   Den 23. november 2009 ble Sri Lanka oppmuntret av International Monetary Fund til å bruke 2 250 millioner kroner på 10 tonn gull. Følgelig burde 2,25 milliarder norske kroner i form av gullbarrer være disponibelt til oppbygging av det krigsherjede landet, men den gang ei. Norge gav landet 116 millioner kroner. Pressemelding fra IMF

Bangladesh brukte milliarder til gullbarrer
Politikere i Bangladesh brukte nasjonens penger på gullbarrer. 7. september 2010 kjøpte landets sentralbank 10 tonn gull av International Monetary Fund for 2, 4 milliarder kroner. Men da hadde prisen på det edle metallet steget slik at Bangladesh betalte 168 millioner kroner mer for 10 tonn enn det Sri Lanka gjorde. Bare prisstigningen utgjorde et mye større beløp enn bistandspengene på 102 millioner fra Norge det året.
   Det er mer enn 30 000 gullhandlere i dette landet hvor 43 % av befolkningen overlever på ti kroner dagen. Det er mye penger i omløp, men liten vilje til å bruke penger til den dødfattige befolkningens beste. Pressemelding fra IMF

Hvorfor fortsette å gi bistand?
Siden 2010 har prisen og dermed verdien av gullet de ovennevnte landene ennå har lagret i London steget kraftig. Gullet de tre utviklingslandene eier kan uten vansker selges på gullbørsen i London, New York, Tokyo og Shanghai med god fortjeneste og frigjøre store pengesummer til nødvendig utviklingsprosjekter.
   Salg av gullet vil ikke finne sted! Og man kan dermed stille spørsmålet\ne: Hvorfor gi penger til land som allerede sitter på enorme pengesummer de ikke er villige til å bruke til utvikling? Hvorfor fortsette gi penger til India, Sri Lanka og Bangladesh som kjøper gull for summer som langt overstiger bistanden fra Norge?

tirsdag 18. april 2017

Kriser og høye gullpriser

Verden hamstrer gull over en lav sko og prisene på det ettertraktete metallet stiger for hver ny krise som fyller mediebildet. Post påske 2017 kostet en gullmynt på en ounce (31,103 gram) 11 600 kroner over disk i Oslo.

Både Kina og Russeland har kjøpt store mengder gull de siste årene. Ifølge World Gold Council har Kina offisielt 1842,6 tonn gull i hvelvene sine (Sannsynligvis mye mer.). Putins Russeland har 1615,2 tonn på lager. Gulltørsten er så stor at Den Europeiske Sentralbank har forbudt Europeiske banker å selge gullet de har på lager. Dette hindrer Hellas i å selge sine 112,8 tonn til en verdi av 41 milliarder kroner. Penger som kunne ha blitt brukt til å nedbetale gjeld eller til nytte for befolkningen. Den Europeiske Sentralbanken vil ikke at Vesten tømmes for metallet. Dette til tross for at det ingen land i verden har papirpenger knyttet til en gullstandard, eller at det brukes til stort annet enn spekulasjon, politisk manipulasjon og hvitvasking av valuta.

Norden sitter på gull
Nordiske land har også gull i hvelvene. Sverige sitter på 125 300 kilo, Danmark har 66 500 kilo, Finland har 49 100 kilo, Island har 2000 kilo. Norge har 88 kilo + noen gamle gullmynter av samleverdi. Ledelsen i Norges bank er Kjerringa mot strømmen! Norge er det eneste landet i verden med, store valutareserver låst fast i Oljefondet, som IKKE investerer direkte i det edle metallet for lagring i Norge. 1 kilo gull er verdt 360-370 000 kroner.
   Det norske oljefondet sitter i skrivende stund (18.04.17)  på 7 822 milliarder kroner i aksjer, verdipapirer og litt eiendom. Det kommende børskrakket kan redusere oljefondets verdi til det halve på under en uke. Verdien av gull Norges Bank har som utstillingsobjekter vil mangedobles. Men en mangedobling av verdien på usle 88 kilo vil ikke hjelpe den nasjonale økonomien i økonomiske krisetider.

tirsdag 11. april 2017

Ett gram skittent gull

Hva er fortellingen bak gullet du gir som et kors, et kjede eller gullmynt til konfirmasjonsgave? Miljøødeleggelser satt i system.

Vi er lært opp til å tro at gull har verdi. Akkurat som pengene vi har i lommeboka eller i banken representerer ett gram gull en verdi vi tror på. Verdien på gull blir hver dag fastsatt av en gruppe multinasjonale finansinstitusjoner og banker som, vel… bestemmer at en ounce gull, 31,103 gram, skal ha en dollarverdi på så så mye. 10. april 2017 er denne verdien fastsatt til 1253 amerikanske dollar til en kurs 8,61 per dollar. Mao koster en ounce rent gull på børsen 10 790 kroner. I gullutsalgene (ikke gullsmeder) i Oslo selges en ounce gull i skrivende stund for 11 400 kroner. Differansen mellom Spotprisen og utsalgsprisen på 610 kroner er fortjenesten (premium) til gullselgeren. En for så vidt ikke urimelig fortjeneste.

Veladero gullgruven
I forbindelse med at kanadiske Barrick Gold Corp solgte 50 % av denne gullgruven til et kinesisk selskap måtte de legge fram estimater per 31. desember 2016 for hvor mye gull som kan utvinnes. De opererer med fire kategorer: Proven, probable, measured and indicated.
   Proven reserves of 23.99 million tonnes grading 0.78 g/t, representing 602,000 ounces of gold. Probable reserves of 228.14 million tonnes grading 0.84 g/t, representing 6.15 million ounces of gold. Measured resources of 7.64 million tonnes grading 0.48 g/t, representing 118,000 ounces of gold. Indicated resources of 204.70 million tonnes grading 0.48 g/t, representing 3.19 million ounces of gold.  Pressemelding fra Barrick
   Alt i alt regner Barrick med at selskapet vil utvinne 464,47 tonn, eller 10 millioner 60 000 tusen ouncer Argentinsk gull. (Dagens pris, 10.04.2017, $ 1252/ounce a 8,61 NOK.)

Slagghauger som menneskeskapte fjell
Kast et nytt blikk til på utvinningstallene ovenfor! De viser hvor mye gull Barrick regner med at gruvearbeiderne klarer å utvinne per tonn stein de sender til knusing og bearbeiding: 0,78 g/t, 0,84 g/t, 0,48 g/t og 0,48 g/t. En gjennomsnitt på 0,65 gram gull per tonn løsmasse. Barrick vil produsere en slagghaug bestående av 714 568 980 tonn jord, grus, stein og giftige kjemikalier.

Ett gram skittent gull til konfirmasjonsgave
Det er vanlig at det produseres mindre enn ett gram gull per tonn løsmasse. For hvert gram rent gull 999/1000 konfirmasjonsgaven din inneholder ligger det mellom 1,5 – 2 tonn miljøødeleggende løsmasse på bakken. Hvert gram er en spiker i jordens klimakiste!
Globalt CO2 spill om gull

mandag 10. april 2017

Globale CO2 spill om gull

Oljefondet, gjennom Norges bank, investerer milliarder i over 20 investering-selskaper som igjen investerer tungt i den miljø ødeleggende utgravingen av gull.

Oljefondet er medskyldig i store mengder utslipp av klimagassen CO2. Større enn CO2 reduksjonen norske politikere noensinne er i stand til å redusere i Norge, med kjøp av CO2 kvoter eller virkningsløse regnskogfond.

Kanadiske og kinesiske miljøødeleggere
Et av verdens største gruveselskaper, kanadiske Barrick Gold Corp, skriver i en pressemelding at de har solgt 50 prosent av aksjene i Veladero gullgruven i Argentina til kinesiske Shandong Gold Mining Co Ltd for$ 960 millioner dollar. Med 7.aprils 2017 dollarkurs til 8,61 tilsvarer det 8,265 milliarder norske kroner. Pressemelding fra Barrick Gold Corp

Ingen her slipper ut levende
Kineserne investerer for å tjene penger og Barrick regner med at de vil produsere 800 000 tusen ouncer gull i 2017 til (spotpris 10. april 2017 = $ 1253/oz.) Metrisk innebærer dette ca. 25 tonn gull, som igjen manifesterer seg i et utslipp av 2 millioner tonn CO2 per år. Den eneste trøsten er at den globale oppvarmingen vil også treffe de hensynsløse investorene og barnebarna deres like hardt som alle andre.

fredag 7. april 2017

Skattemelding, selvangivelse og gull

I gamle dager fikk man kniven direkte på strupen og det årlige vinter-sirkuset kulminerte med eksosstinkende bilkaos utenfor skattekontorene. Desperate forsøke tusenvis av sinker å få levert Selvangivelsen før klokken slo 12 om natten for å slippe riset bak speilet. Straffeskatt!

Kniven er i dag i slira og erstattet med en langt fornuftigere innlevering av selvangivelsen. Jernhansken har blitt kamuflert med fløyel, og ordet «Selvangivelse» har som så mange andre ord blitt ufarliggjort. Nå skal man ikke lenger angi sin økonomi. Nå skal man melde seg selv. Ironisk i en datatid hvor Skatteetaten likevel har nesten alle økonomiske opplysninger om vanlige lønnsmottagere.

Selvangivelse og gull
Uansett, har du investeringsmynter i gull og sølv (bullion) skal metall-verdien av disse deklareres etter verdien på metallet 31.12.2016. Både tolletaten og skatteetaten har i klartekst (epost) svart at investeringsmynter i edelt metall er en vare. Dette uavhengig av at gullselgere i Norge har tillatelse til å selge investeringsmynter uten at kjøperen betaler merverdiavgift og at de, i motsetning til Tolletaten påstår, er at investeringsmyntene de selger er valuta. Her er det viktig å presisere at det ikke er samlemynter det er snakk om. Myntsamlinger i tradisjonell forstand er det andre regler for.
Epostsvar fra Skatteetaten: Selvangivelse for investeringsgull
Epostsvar fra Skatteetaten: Selvangivelse og norske gullmynter

Skatteetatens jurister svarer ikke klart
Regn ikke med å få veldig fornuftige svar ut av Skatteetatens jurister. De vil vri seg som mark på kroken for å unngå å gi klare svar om gull og sølvs rolle i dagens skattlegging. Det selges investeringsmynter i gull og sølv i bøtter og spann her i landet. Borgere med penger og makt sitter sannsynligvis på store mengder edelt metall. Det er lettere for Skatteetatens direktør å jakte på Jørgen Hattemaker enn å tråkke politikere og de superrike på tærne, og be dem «Selvangi» hvor mye skattbart investeringsgull og sølv de har i bankbokser og private hvelv.

Skatteetaten svarer, kanskje
Spørsmål om selvangivelse av investeringsmynter og barrer i sølv, gull og platina må rettes til Skatteetaten for eventuelle mer presise svar om egne investeringer. Skatteetaten

mandag 3. april 2017

Konfirmasjonsgaver i gull

av Robert Wood - Sosiolog

Kan man tenke seg å gi varige verdier til konfirmanten, er rent gull en mulighet. Det er merverdiavgift på barrer, ikke på investeringsmynter.

Ungdom som konfirmerer seg i 2017 gjør det i Hanens år. Dermed kan det være passende å velge en Australsk Lunar-mynt som investering for framtiden.
   Mynten inneholder 999,9/1000 gull. Disse myntene kan man få kjøpt i forskjellig vektenheter. Den minste er på 1/20 oz-1.6 gram – 759 kroner. Deretter følger 1/10 oz. -3,2 gram til 1283 kroner. ¼ oz. -7,78 gram – 3104 kroner, ½ oz. -15,55 gram – 5941 kroner og 1 oz. – 31,1 gram – 11 341 kroner.
   Rent gull er dyrt, men gullsmedenes 585/1000 gull er betraktelig dyrere! Jo større vektenhet du kjøper desto mindre koster det per gram. Gir du konfirmanten den minste mynten på 1,6 gram koster det ca. 500 kroner per gram. Kjøper du mynten på 31,1 gram1 oz., koster det 365 kroner per. gram.
   Dermed er det lommeboka som avgjør hva du skal kjøpe, men regn med et måpende blikk fra det unge mennesket som ikke vil forstå hvorfor du har brukt over 11 000 kroner på et lite, ubrukelig metallstykke på usle 31,1 gram. Australsk Lunar - Hanens år